WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Система управління матеріально-технічними ресурсами підприємства - Дипломна робота

Система управління матеріально-технічними ресурсами підприємства - Дипломна робота

вимагає застосування нових інструментів здійснення підприємницької діяльності. Інформаційні технології розвиваються настільки швидко, що речі, які здавалися практично неможливими ще десять років тому (цифровий стільниковий зв'язок, компактні пристрої для запису великих обсягів інформації), зараз є доступними практично для кожного школяра.
Сьогоднішня вимога - максимальна гнучкість виробництва з метою задоволення потреб споживачів, що в умовах конкуренції призводить до скорочення життєвого циклу продукції. Тому конкурентоспроможність підприємств у сучасних умовах значною мірою залежить від спроможності забезпечити прийнятний рівень обслуговування споживача при мінімально можливих витратах, чи, навпаки, забезпечити максимально можливий рівень обслуговування споживача при прийнятному рівні сумарних витрат. Очевидно, що корисне і для споживача, і для виробника вирішення цієї дилеми вимагатиме пошуку джерел компенсації зростаючих складових витрат, пов'язаних із забезпечення кращого обслуговування споживачів, зменшенням інших складових сумарних витрат. Одним з таких джерел можна розглядати інформацію, тому що вона може бути як повноцінним субститутом матеріальних, фінансових і часових витрат: завдяки ефективному інформаційному забезпеченню управління, можна не тільки ліквідувати зайві витрати коштів і часу, але й раціоналізувати їх рівень та структуру. При сучасних можливостях в інформаційних потоках можна відображати різноманітну інформацію яка стосується багатьох питань в тому числі і питань які виникають в процесі управління матеріально-технічними ресурсами. І навпаки, застосування в управлінні підприємством, неможливе без вдосконалення інформаційного забезпечення управління підприємством, використання для цих цілей сучасних та адекватних засобів збору та обробки інформації. Передусім це викликано гострою потребою в інформації, яка відображає внутрішній фактичний стан справ на підприємстві та зовнішнє середовище. Ця інформація слугує основою для розробки стратегії і тактики управління, подальшого контролю за їх реалізацією, прийняття обґрунтованих управлінських рішень.
Інформаційне забезпечення - це підтримка засобами систем баз даних і баз знань процесів управління, технології, навчання, наукових досліджень.
Інформаційне забезпечення - найважливіший елемент системи управління витратами на підприємстві. Його основне призначення - якісне інформаційне обслуговування спеціалістів різних служб шляхом надання достовірної, своєчасної та достатньої інформації. Інформаційне забезпечення управління матеріально-технічними ресурсами є складовою загального інформаційного забезпечення сучасних багаторівневих розподілених систем обробки даних на підприємствах і водночас враховує особливості розв'язання задач з управління. Організація інформаційного забезпечення залежить від особливостей підприємства і методів управління, від складу об'єктів предметної області, побудови алгоритмів обсягів даних, що використовуються при розв'язанні задач, сукупності інформаційних потреб і вимог користувачів системи.
В наступній таблиці будуть наведені основні завдання які вирішуються в процесі організації інформаційного забезпечення.
Таблиця № 1.1 Основні завдання, що виникають в процесі організації інформаційного забезпечення
Завдання
- захист інформації;
- забезпечення доступу до інформації;
- зберігання інформації;
- збір інформації;
- обробка даних, пов'язаних з матеріальними потоками;
- створення єдиної бази даних;
- уніфікація інформації по всьому підприємству;
- формування і удосконалення системи інформаційного забезпечення управління
Відомо, що основні інформаційні потреби управління на підприємстві полягають в отриманні відповідної та своєчасної інформації про матеріальні, інформаційні, кадрові та фінансові потоки в середині підприємства та між ним і його контрагентами у формалізованому вигляді за будь-яких умов функціонування. Виходячи із наведених вище даних, можна сказати, що інформаційне забезпечення управління необхідно реалізувати в межах існуючої на підприємстві системи управління. Однак систем управління виробничими підприємствами у світі створено досить багато. Сьогодні найпоширенішими є дві системи, що базуються на логістичній концепції і де-факто вже стали стандартами: MRPII і ERP. Вони є наборами загальних правил, сформульованих відповідно на початку 1980 х і 1990-х років Американською спілкою з управління виробництвом і запасами (American Production and Inventory Control Society, APICS). Згідно з цими правилами повинні здійснюватися планування і контроль різних стадій виробничого процесу: визначення потреб у сировині, закупівля, завантаження потужностей, розподіл ресурсів тощо.
У сфері виробництва розрізняють системи двох видів управління матеріально-технічними ресурсами: "ті, що штовхають" (push system), тобто система організації виробництва, в якій деталі і напівфабрикати подаються з попередньої технологічної операції на наступну за "завчасно" сформованим жорстким графіком, та "ті, що тягнуть" (pull system), тобто система організації виробництва, в якій деталі та напівфабрикати подаються на наступну технологічну операцію з попередньої в міру необхідності без жорсткого графіка.
Система MRP - це система організації виробництва і матеріального постачання, яка належить до класу систем, "що штовхають". Система MRP була розроблена в 1960-х роках і використовує формальні методи прийняття рішень за допомогою методів дослідження операцій.
ERP (Enterprise Resource Planning - планування ресурсів підприємства) - це сучасніша система, що є розвитком MRPII. Вона дозволяє відслідковувати не тільки виробничі, але і всі інші ресурси підприємства (фінансові, збутові тощо).
Управління будь-якою діяльністю підприємства пов'язане з виконанням значної кількості обчислювальних операцій, прогнозуванням та оптимізацією важливих показників, розглядом значної кількості варіантів і вибором найдоцільнішого з них. Можливість формалізації переважної кількості задач з управління підприємством, використання сучасних економіко-математичних методів і моделей для розв'язання слабо структурованих задач забезпечують ефективність використання автоматизованих систем збирання, передавання, накопичування та обробки інформації.
MRP на базі комп'ютерних технологій у режимі реального часубуло вперше розроблено в 1984 році. Сьогодні на світовому ринку представлено вже кілька тисяч автоматизованих систем управління підприємством - локальних та інтегрованих, індивідуальних і тиражованих. Тільки близько 500 з них є корпоративними системами управління виробничими процесами класу MRPII/ERP. У першу чергу, це масштабні, повнофункціональні системи R/3, Oracle Applications, Baan, PeopleSoft і J.D.Edwards п'яти найбільших західних виробників ("САП АГ", "Оракл", "Баан Ко.", "ПіплСофт" і "Джей Ді Едвардз енд Ко."). Системи тільки цієї п'ятірки впроваджені на понад 40 тисячах підприємств світу.
З технічної точки зору основним моментом у процесі впровадження логістичного менеджменту підприємства є створення ефективної

 
 

Цікаве

Загрузка...