WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Система управління матеріально-технічними ресурсами підприємства - Дипломна робота

Система управління матеріально-технічними ресурсами підприємства - Дипломна робота

виробничими ланками. Таким чином, відділ управління матеріально-технічними ресурсами - це організаційний механізм зниження витрат, що виникають в основному на етапах матеріально-технічного забезпечення і виробництва.
Кожна ланка такої структури достатньо самостійна, однак усі вони діють як єдиний комплекс. Усі координуючі та контрольні функції сконцентровані в підрозділах, підпорядкованих управляючому матеріальним потоком.
Приклад структури управління матеріально-технічними ресурсами подано на рис.
Рис 1.4 Приклад структури управління матеріально-технічними ресурсами
Важлива особливість даного підходу полягає в тому, що у єдиному органі концентруються всі функції управління матеріальним потоком на підприємстві, тобто об'єднуються планові, управлінські і контрольні функції, які регламентують рух даного потоку. Таким чином забезпечується координація роботи всіх управлінських ланок, і на цій основі досягаються найкращі показники використання ресурсів які забезпечують роботу підприємства.
В зарубіжній практиці формування організаційних управлінських структур відбувається в напрямку від вертикальної до горизонтальної організації. При цьому формуються, як правило, матричні, програмно і процесно-орієнтовані оргструктури та групи персоналу підприємства (самостійно керовані робочі групи - СКРГ), які реалізують задані цільові настанови на певних горизонтальних рівнях (див. рис. ).
Рис. 1.5 Децентралізована програмно-орієнтована оргструктура системи управління
Горизонтально орієнтовані організаційні структури відрізняються від звичайних вертикальних ієрархічних структур такими основними ознаками:
- організаційною побудовою навколо проекту (процесу);
- збалансованою по рівнях (задачах) ієрархічністю;
- використанням персоналу кожного горизонтального рівня для вирішення управлінських задач;
- максимізацією зв'язків між ланками системи у одному каналі;
- високим рівнем інформованості управлінського персоналу і безперервним підвищенням його кваліфікації;
- заохоченням ініціативи персоналу в удосконаленні управлінських процесів.
На етапі процесової і функціональної інтеграції за кордоном широке розповсюдження отримали матричні організаційні структури. Подібна побудова структури управління на підприємстві ніби "покриває" вертикальними функціональними потоками повноважень певні проекти і програми. В матричних структурах інтегральний менеджер (адміністратор) відповідає за організацію системи, координацію її взаємодії з функціональними сферами діяльності, а також формування горизонтального потоку управління і прийняття рішень.
Організаційні структури можуть бути створені в залежності від видів діяльності, наприклад, матеріально - технічного забезпечення, транспортно - експедиційних операцій, транспортного процесу та ін. В кожний з цих підрозділів входять групи або окремі юридичні особи, зайняті виконанням операцій, пов'язаних із закупівлями, постачанням матеріалів, регулюванням процесів перевезень, визначенням потреби в матеріалах та ін.
Достатньо раціональним є створення централізованого відділу логістики, тим більше, що на підприємствах України подібна структура існує. В ній концентрується більшість функцій по управлінню матеріально-технічними ресурсами (і не тільки ними) в єдиний блок із загальним управлінням і відповідальністю. Мета створення відділу логістики полягає в стратегічному управлінні усіма матеріальними потоками з метою максимізації прибутку підприємства в цілому. Це зображено на рисинку.
Рис 1.6 Схема відділу логістики
Відмітимо, що створення відділу логістики як окремого структурного підрозділу підприємства, з подальшим внутрішнім поділом на структурні одиниці доцільне лише для великих підприємств, до яких відноситься, наприклад, більшість підприємств машинобудівної галузі. Якщо ж говорити про невеликі підприємства, то така складна структура відділу логістики, як це представлено на рис. , для них буде невиправданою.
Слід зазначити, що розвиток лінійно-функціонального апарату управління матеріальними ресурсами є в даний час основним напрямком удосконалення організаційної структури у цій сфері. Цей процес включає не лише об'єднання в спеціалізованих відділах всіх функцій по управлінню матеріальним потоком на підприємстві, але і, що є найважливішим, їх орієнтацію на виконання широкого кола функцій, які виходять за межі постачання. Тим самим вони залучають керівника відповідного відділу до роботи по підвищенню загальної ефективності управління.
В той же час, недоліки структур функціонального типу проявляються найбільш явно в умовах підвищеної динамічності їх функціонування і не дозволяють забезпечити ефективне управління матеріально-технічними ресурсами на підприємствах, які здійснюють постійну перебудову своєї діяльності. Це вимагає пошуку і впровадження більш гнучких організаційних і управлінських механізмів. Перспективним напрямком розвитку організаційних форм управління матеріально-технічними ресурсами, особливо на підприємствах, що діють в умовах підвищеної невизначеності, є використання програмно-цільових механізмів.
Формування програмно-цільових структур для управління матеріальним потоком можна будувати на основі загальних методичних рекомендацій і принципів організаційного проектування.
Слід підкреслити наявність значних можливостей удосконалення лінійно-функціональних структур за рахунок створення координаційних механізмів. В сфері управління матеріально-технічними ресурсами це, в першу чергу, удосконалення системи планування, розподілу і контролю коштів, вкладених в ресурси, використання різного роду економічних механізмів. Важливе місце займають створення спеціальних штабних органів, а також призначення спеціальних керуючих-координаторів. Спеціалісти з питань логістики вважають, що створення таких координуючих механізмів дозволяє в багатьох випадках забезпечити збалансоване функціонування апарату управління. Такі механізми можуть діяти досить ефективно на невеликих і середніх підприємствах з серійним і велико серійним виробництвом. Однак недоліки, які притаманні структурам функціонального типу, не дозволяють їх використовувати в сфері управління матеріально-технічними ресурсами у всіх випадках.
1.3 Задоволення інформаційних потреб в процесі управління матеріально-технічними ресурсами підприємства
Багато проблем українських підприємств є не тільки наслідком впливу зовнішніх факторів, але і результатомвнутрішніх протиріч: громіздкої організаційної структури, негнучкості виробництва, слабкої орієнтації на споживача, неефективного менеджменту, недостатньо чітких стратегічних і тактичних цілей підприємства.
У пошуках шляхів виходу з даної ситуації керівники часто забувають, що живуть у світі, побудованому на комп'ютерах, мережах і високих технологіях. У результаті цього застосовуються стандартні підходи, які базуються на скороченні витрат: звільнення працівників, згортання виробництва, зменшення заробітної плати (або її невиплати), перехід до більш простих і менш витратних схем виробництва чи надання послуг. Новий час

 
 

Цікаве

Загрузка...