WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Система управління матеріально-технічними ресурсами підприємства - Дипломна робота

Система управління матеріально-технічними ресурсами підприємства - Дипломна робота

дослідження є методичні положення та методи управління і організації, що впливають на систему управління матеріально-технічними ресурсами підприємства.
Наукова новизна одержаних результатів. Найвагоміші результати, що характеризують наукову новизну дослідження, полягають у такому:
удосконалено:
1) процес організації нормування в інформаційних системах за рахунок чіткої регламентації дій всіх співробітників, які включені в реалізацію даного проекту;
2) методику проведення комплектацій складових машинобудівної продукції;
набуло подальшого розвитку:
1) методологія оцінки рівня складських запасів;
2) методологія визначення рівня рентабельного обсягу замовлення;
запропоновано:
1) систему матеріального стимулювання співробітників, що займаються формуванням норм в інформаційних системах. Запропонована методика передбачає оцінку за допомогою інформаційної системи, як якості так інтенсивності робіт;
2) систему матеріального стимулювання співробітників складського господарства за допомогою інформаційних систем. Майже кожен посадовий обов'язок співробітників складського має свої критерії оцінки, які можуть фіксуватись в інформаційній системі на основі зафіксованих даних і проводиться розрахунок розміру заохочення;
3) модель пошуку витрат, які характеризують рівень ефективності роботи постачання за допомогою інформаційних систем, визначені загальні характеристики даної моделі;
4) систему матеріального стимулювання співробітників відділу матеріально-технічного забезпечення (постачання);
5) методологію оцінки рівню втрат внаслідок втрат матеріалами свої споживчих властивостей;
6) запропоновано методологію виділення витрат на доставку матеріальних цінностей із загальної сукупності транспортних витрат;
7) організаційну схему проведення моніторингу по виявленню дефіциту, та теоретичний метод знаходження втрат внаслідок дефіциту, як виходячи з даних, які отримані в ході моніторингу так і виходячи з обліку даних по виробництву та руху матеріальних цінностей в інформаційній системі;
Практичне значення одержаних результатів. Практичні результати дослідження можуть за певної модифікації використовуватися на підприємствах машинобудівної промисловості. Частково результати дослідження впроваджені на підприємстві ВАТ "Ухл-маш" де працівниками підприємства застосовуються наведені в роботі методики по проведенню процесу нормування в інформаційній системі, працівники відділу матеріально-технічного забезпечення також починають використовувати в своїй роботі деякі положення роботи. Використання наведених в роботі систем матеріального заохочення дало змогу прискорити темпи адаптації працівників підприємства до нових умов роботи.
Розділ 1
1. Управління як шлях підвищення ефективності використання матеріально технічних ресурсів
1.1 Система управління матеріально-технічними ресурсами
Сутність управління матеріально-технічними ресурсами полягає в управлінні (плануванні, організації і контролі) матеріальними, інформаційними та іншими потоками, які орієнтовані на ефективне використання потенційних можливостей, засобів і зусиль для вирішення комплексу задач пов'язаних з багатьма аспектами роботи організації. Щоб здійснювати ефективне управління матеріально-технічними ресурсами необхідно розв'язувати питання покращення планування, обліку і використання матеріально-технічних ресурсів, ритмічності постачання контролю та реалізації, нормуванню запасів, покращення складського господарства та інших важливих питань. Іншими словами здійснення ефективного управління матеріально-технічними ресурсами необхідно розробити визначений інструментарій, що дозволяє досягти поставлених цілей.
Першою складовою цього інструментарію є планування. Планування - процес прийняття рішень на підставі чекань, - що дозволяє досягти очікуваних результатів шляхом впливу на складну сукупність взаємно незалежних механізмів. У процесі стратегічного планування повинні прийматися рішення загальною метою яких повинне бути досягнення такого способу організації діяльності підприємства, що дозволить об'єднати зусилля різних одиниць, котрі виробляють і реалізують товари і послуги, з метою оптимізації фінансових, матеріальних і трудових ресурсів, які використовуються фірмою для реалізації своїх економічних цілей. Для оптимального розподілення і використання матеріально-технічних ресурсів з мінімальними витратами засобів проводиться планування матеріально-технічного постачання. При розробці планів постачання підприємств необхідно вибрати постачальників, спланувати шляхи зменшення витрат на транспортування продукції матеріально-технічного призначення , вибір оптимального співвідношення транзитних і складських поставок, формування необхідних матеріальних запасів та інше.
Показники плану матеріально-технічного забезпечення необхідні і використовуються для розробки планів фінансування, кредитування і використання оборотних засобів підприємства. Таким чином, без плану матеріально-технічного забезпечення не може розроблятися жоден розділ плану генерального розвитку підприємства. Плани матеріально-технічного забезпечення можна охарактеризувати в залежності від терміну дії, рівню планування, номенклатури продукції, що вноситься в плани. На служби постачання покладаються функції планування матеріально-технічного постачання. При цьому виконуються необхідні розрахунки та обґрунтування потреб в матеріально-технічних ресурсів. Планування здійснюється по всій номенклатурі матеріальних ресурсів, які споживаються підприємством. При необхідності комплектування продукції, відділ постачання проводить розрахунок потреби в виробах і обладнанні. При визначенні потреб в матеріальних ресурсах необхідно враховувати організаційно-технічні заходи по використанню економічних видів матеріалів, вторинних матеріалів, паливних ресурсів та відходів виробництва. Для розробки плану матеріально-технічного забезпечення необхідно враховувати дані аналізу використання матеріально-технічних ресурсів, обсяги виробництва продукції по асортименту і номенклатурі, науково обґрунтовані норми витрат матеріальних ресурсів, обсяги будівельно-монтажних робіт. Чітке визначення потреб в матеріально-технічних ресурсах з урахування змін запасів, з розробкою завдань по всім підрозділам підприємства з економії ресурсів, збору і використанню залишків виробництва, є необхідною умовою удосконалення плану матеріально-технічного розвитку. В процесі управління матеріально-технічними ресурсами найбільш часто здійснюється оперативне планування. Оперативне планування являє собою засіб регулювання і контролю дій співробітників підприємства які так чи інакше займаються процесом управління матеріально-технічними ресурсами. Задача оперативного планування полягає в забезпеченні максимально ефективного використання ресурсів ізасобів, що направляються на задоволення поточних потреб. Головною складовою в процесі планування є збір і обробка інформації. Якісне планування неможливе без цілісної системи по керуванню інформацією, стикуванню її елементів і

 
 

Цікаве

Загрузка...