WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Система управління матеріально-технічними ресурсами підприємства - Дипломна робота

Система управління матеріально-технічними ресурсами підприємства - Дипломна робота

новомодними, престижними віяннями, а коли не дуже - такі заходи можуть стати першими кандидатами на скасування, а люди, що ними займаються, на виключення зі структури підприємства. Така ситуація нагадує ситуацію зі сліпим, котрий чує голоси, що доносяться, хоче наблизитися до них, але постійно натикається на невидимі йому перешкоди. Тільки чітке бачення результатів може допомогти в прозрінні й досягненні мети.
Я кісне рішення питання пов'язане з визначенням ефективності роботи людей, які займаються забезпеченням роботи підприємства матеріальними й технічними ресурсами, вимагає істотних зусиль й імпровізації в кожному окремому випадку, крім цього воно займе багато часу. Але коли дана проблема буде вирішена, самі собою зникнуть цілком або частково інші важливі проблеми, які виникають у процесі управління матеріально-технічними ресурсами.
Висновки та пропозиції
Позитивні перетворення в сфері управління матеріально-технічними ресурсами в наших умовах повинні починатись не з швидкого впровадження в роботі певних нових моделей і механізмів, а з методичного і послідовного створення умов, виконання яких може забезпечити дійсний розвиток. Першою і головною умовою є переосмислення ролі персоналу, котрий задіяний у сфері управління матеріально-технічними ресурсами. Спочатку треба виявити тих працівників які здатні сприйняти перетворення, здатні не тільки виконувати чиїсь накази, але і виявляти творчий підхід до вирішення тих або інших задач. Виявлення можливостей людей повинно починатись при здійсненні проектів без виконання яких не можливо здійснювати подальші кроки на шляху до покращення своєї роботи. В роботі описана послідовність втілення такого проекту на прикладі здійснення процесу нормування в інформаційній системі. Даний приклад розглянуто не тільки, тому, що без його здійснення не можливо здійснювати процес покращення управління матеріально-технічними ресурсами, а ще й тому, що його виконання потребує поєднання зусиль багатьох співробітників підприємства. Виконання цього проекту здатне допомогти виявити тих працівників, які здатні сприйняти перетворення. Справа в тому, що піт час його здійснення всі працівники переходить до використання єдиного формату даних, єдиної системи координат, а це значить, що виникає багато нових зв'язків, виникає необхідність пізнання нової інформації. Сприйняття результатів виконання цього проекту значною мірою означає сприйняття нових методів роботи. Однак не слід забувати, що виконання нової роботи означає нове навантаження і потребує створення стимулів матеріального заохочення, які ні в якому разі не повинні бути формальними. Майже не має людей, які низькій стабільний оклад будуть прагнути до звершення змін. Створення системи матеріальних стимулів, це другий крок на шляху до створення необхідних умов подальшого розвитку. В роботі було висловлено твердження, що нема жодної роботи ефективність виконання якої не можливо оцінити, а значить і створити систему матеріальних стимулів. Приклад створення системи матеріальних стимулів для працівників показано в трьох підрозділах, однак найбільш повно така можливість висвітлена в другому підрозділі другого розділу. В ньому показано, що не якісне виконання працівниками складу своїх обов'язків веде до виникнення загроз, які негативно вплинуть на діяльність підприємство. В роботі показано, що майже кожен посадовий обов'язок може бути охарактеризований і його характеристики можуть відображатись в інформаційній системі. Саме використання інформаційних систем може допомогти вирішити задачу матеріального заохочення. Поряд із задачею створення систем матеріального заохочення стоїть задача визначення резервів економії якими зможе скористатись підприємство в разі вдалого здійснення деяких або комплексу заходів по поліпшенню системи управління матеріально-технічними ресурсами. Без точного розуміння того, що в результаті підприємство може отримати, не слід починати структурні перетворення. Задача пошуку резервів полягає в виявленні і знаходженні величини тих статей витрат які в наслідок покращення процесу управління можуть зменшитися. В третьому підрозділі другого розділу було запропоновано приклад знаходження за допомогою інформаційної системи тих статей витрат на величину котрих впливає якість оперативної роботи відділу матеріально-технічного забезпечення, при чому запропонований метод дозволяє визначити саме якість здійснення управління. Ця величина враховує як прямі так і не прямі статті витрат. Використання цієї інформації може дозволити не тільки визначити можливості які дає здійснення економії та ефект від впливу тих чи інших перетворень, але і дає можливості для створення системи матеріальних стимулів для працівників відділу матеріально-технічного забезпечення. Переосмислення ролі працівників, що працюють в сфері управління матеріально-технічними ресурсами полягає не тільки в тому, що змінюється характер їх роботи, рівень її важливості і форма оплати. Переосмислення ролі цих працівників полягає і в тому, що їх слід сприймати не тільки як виконавців, але і як людей що повинні здійснювати творчій пошук. Використання творчих методів в роботі необхідно здійснювати в багатьох випадках, наприклад тоді коли впровадженню в життя певних управлінських підходів заважає не пристосованість цих підходів до реалійжиття. Один із таких випадків показано в роботі на прикладі не можливості застосування на практиці академічного механізму управління запасами при залежному попиті. Справа в тім, що пропонований механізм не враховує додаткових факторів які висуває життя, а в кожному окремому випадку комбінація цих факторів може змінюватись, і не дозволяти використати уніфіковану модель вирішення даної задачі. В такому випадку тільки вільна від певних штампів людина може запропонувати і використати в роботі якісно нову модель вирішення поставленої задачі, наприклад таку, яка і була запропонована в роботі.
Достовірність отриманих результатів підтверджується розрахунками, які виконані на реальних масивах даних.
Список використаних джерел
(джерело - Дисертація на тему "Інформаційне забезпечення управління логістичними витратами на підприємстві" Карий Олег Ігорович, СТОР. 85 ),
(ТОВ "ЭнТехЭко" www.entecheco.com)
(Уотерс Д. Логістика. Керування ланцюгом поставок: Москва: Юнити-дана, 2003. стр329 з 503).
А.В Ахумов., Б.М. Генкин: Справочник нормировщика. - Ленинград: Машиностроение, 1990. - 458с.
Новицкий Н.И., Организация производства на предприятиях: Учеб.-метод. Пособие.- М.: Финансы и статистика, 2002.-392с.
IT- предприятия, Комплексная система управления предприятием: Киев 1999, Информациооные технологи
Крикавський Є.В. Логістика. Основи теорії : Підручник - Львів:, Інтелект-Захід, 2004 ,-416 с.
Чейз Ричард, Еквілайнен Ніколас. Производственный и операционный менеджмент. 8-е издание.: Издательский дом "Вильямс", 2001.-704 с.
Нагапетьянц Н.А. Шульгин Ю. Г. Совершенствование материально-технического снабжения в машиностроении . -Москва.: Машиностроение, 1990.-208 с.:

 
 

Цікаве

Загрузка...