WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Система управління матеріально-технічними ресурсами підприємства - Дипломна робота

Система управління матеріально-технічними ресурсами підприємства - Дипломна робота

продукції
Дата 1/1 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 10/1 11/1 12/1 13/1 14/1 15/1 16/1 17/1 18/1 19/1 20/1
Верстат А 20 шт. 15 шт.
Верстат Б 10 шт 10 шт.
Верстат В 25 шт.
Тепер є всі необхідні дані, приклад розрахунку можна показати в таблиці на прикладі одного з матеріалів. Ті дні, коли складський залишок матеріалів нижче критичного у таблиці позначаються одиницею. Розрахунок проведемо по матеріалі "Напрямні L=550 мм.".
Таблиця №2.13 Визначення розрахункових днів виникнення дефіциту по матеріалу "Напрямні L=550 мм."
Рух по матеріалу "Напрямні L=550 мм."
Дата 1/1 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 10/1
Нормативна потреба 200 200 200 200 200 300 300 100 600 600
Прихід 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Видача 0 40 30 30 50 40 60 50 50 50
Складський залишок 400 360 330 300 250 210 150 100 50 0
Покрита норм. потреба 0 40 70 100 150 190 50 100 150 200
Критичний розмір залишків 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115
Дні, коли розмір залишків нижче критичного рівня (1) 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Розмір реального дефіциту -200 -200 -200 -200 -200 -100 100 -100 400 400
Розрахункові дні виникнення дефіциту 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Продовження таблиці №2.13
Дата 11/1 12/1 13/1 14/1 15/1 16/1 17/1 18/1 19/1 20/1
Нормативна потреба 600 500 650 650 750 750 750 250 250 250
Прихід 0 400 0 0 400 0 0 0 0 0
Видача 0 150 100 100 100 100 100 50 25 25 1150
Складський залишок 0 250 150 50 350 250 150 100 75 50
Покрита норм. потреба 200 250 250 350 450 550 150 200 225 250
Критичний розмір залишків 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115
Дні, коли розмір залишків нижче критичного рівня (1) 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1
Розмір реального дефіциту 400 0 250 250 -50 -50 450 -50 -50 -50
Розрахункові дні виникнення дефіциту 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Як видно з таблиці по даному матеріалі розрахунковий дефіцит виник в 10 і 11 робочий день, що стосується замків, то розрахунковими днями виникнення дефіциту по них є 5 і 13 робочі дні. У такий спосіб протягом чотирьох днів із двадцяти виробництво було паралізовано внаслідок відсутності матеріалів. Величину втрат для кожного дня можна розрахувати по формулі:
Вtвi=(Ссвп-Вмвп-Взвп)?((Спдвпi -Вмдвi-Взвдвi)/(Спввi-Вмввi-Взввi));
Рішення завдання спрощується, тому що числа у двох дужках, які діляться один на одного, рівні (тому що кожний з дефіцитних матеріалів використається при виготовленні всієї номенклатури продукції). Таким чином, частка цих дужок дорівнює одному. Тому загальна величина втрат розраховується по спрощеній формулі:
Вtвi=(Ссвп-Вмвп-Взвп)?4;
Необхідно знайти середньоденну величину постійних витрат за зазначений проміжок часу.
Таблиця № 2.14 Визначення загальної величини змінних витрат
Найменування Обсяг виробництва шт. Вартість матеріалів і інші змінні витрати од. Загальна величина змінних витрат
Верстат А 35 675 23625
Верстат Б 20 775 15500
Верстат В 25 890 22250
Разом 61375
Таким чином, середньоденна величина постійних витрат дорівнює (91375-61375)/20=1500 грн.
Рівень втрат внаслідок виникнення дефіциту даних матеріалів складе: Вtвi=(Ссвп-Вмвп-Взвп)?4=1500х4=6000 грн.
2.4.11 Висновки до підрозділу
Мета написання даного підрозділу полягає в пошуку критеріїв ефективності роботи органів матеріально-технічного забезпечення, основних органів, які виконують управління матеріально-технічними ресурсами. Управління даними ресурсами здійснюється більш ефективно не тоді коли зменшуються абсолютні, а лише тоді коли зменшуються відносні витрати. В основі написання даного розділу лежить твердження, що підприємство так чи інакше несе витрати при роботі з кожним матеріалом, видом сировини чи комплектуючою, складовою певних виробів. Однак витрати при роботі з одиницею різних матеріалів не однакові на них можуть впливати експлуатаційні, фізичні та інші властивості матеріалів, крім того, питомі витрати на роботу з одною фізичною одиницею якої-небудь продукції можуть варіюватися в залежності від кількості використовуваних фізичних одиниць матеріалів. Для реалізації поставленої мети необхідно визначати дані витрати протягом досить довгого періоду часу, як взагалі так і при роботі з кожним матеріалом окремо. Знання витрат зв'язаних з роботою по певному матеріалу на протязі довгого проміжку часу може дозволити встановити критерій ефективності (точку опори), який буде виражатися в величині нормативних витрат, які підприємство планує понести при роботі з одиницею даного матеріалу на протязі певного періоду часу. Встановлення такого рівня допоможе порівняти дві величини: реальну величину витрат при роботі з сукупністю матеріалів та нормативну величину витрат при роботі з цією ж сукупністю, в такому випадку навіть певні допущені помилки при визначенні критеріїв ефективності роботи з певним матеріалом суттєво не вплинуть на співвідношення цих двох показників. Знання співвідношення цих двох величин дозволяє не тільки значною мірою оцінити рівень позитивних змін (чи негативних) в управлінні матеріально-технічними ресурсами, але і дозволить встановити доволі ефективну і прогресивну систему матеріального заохочення для працівників відділу матеріально-технічного забезпечення, яка неодмінно позитивно вплине на даний рівень.
Для того, щоб була можливість реалізувати дану мету в роботі була запропонована модель пошуку всіх необхідний показників, які вказують на рівень ефективності роботи постачання, дана мета потребує ефективного і специфічного інформаційного забезпечення процесу управління матеріально-технічними ресурсами, має певні обмеження, характеристики і властивості.
Запропонована модель передбачає знаходження рівня витрат при роботі звсіма матеріалами, окрім тих, що є стратегічними, не виробничими, малоцінними, потребують інтермодальної доставки (кількома видами транспорту), чи великих втрат при проведенні переговорного процесу. В наступній таблиці наведено основні характеристики запропонованої моделі знаходження основних складових витрат які виникають в процесі роботи з матеріалами, а саме витрати, на величину яких впливає рівень складських запасів, транспортні витрати, витрати які виникають внаслідок дефіциту необхідних матеріалів.
Таблиця № 2.15 Загальні характеристики моделі пошуку витрат, які характеризують рівень ефективності роботи постачання
Номер характеристики Опис характеристики
1 Розглядаються тільки ті складові витрат на величину яких впливає якість оперативної роботи відділу матеріально-технічного забезпечення
2 Мінімальний рівень людського втручання при проведенні розрахунків, та прийнятті рішень про рівень матеріального нагородження
3 Основні показники розраховуються інформаційною системою на основі тих даних, які вносяться до неї в процесі оперативного користування
4 Всі витрати визначаються по факту їх здійснення
продовження таблиці №2.15
5 Витрати, що визначаються є умовними, так як включають в себе як прямі так і непрямі
6 Методика визначення витрат

 
 

Цікаве

Загрузка...