WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Менеджер в антикризовому управлінні - Курсова робота

Менеджер в антикризовому управлінні - Курсова робота

кризового підприємства - благодатний грунт для виникнення різноманітних конфліктів - від виробничих до між особистісних. Керівнику, безумовно, приходиться брати участь в їхньому регулюванні, тобто виступати в ролі арбітра при вирішенні суперечок й усуненні напруженості в колективі. Основними принципами його поведінки в даній ситуації повинні бути інтереси справи і справедливість.
Лідер. Ця роль визначає соціальний статус менеджера з АКУ. Антикризовий керівник обов'язково повинен бути лідером. У стиснутих часових рамках, відведених йому законом, неможливо домогтися намічених результатів, не користуючись підтримкою всього колективу. От чому в процесі реорганізації виробництва йому необхідно створити згуртовану команду однодумців, сприятливу моральну атмосферу для кожного службовця. Саме роль лідера найбільшою мірою реалізує інтеграцію цілей.
Наставник. Відмітною ознакою даної ролі є та обставина, що в цьому амплуа менеджер АКУ повинен мати максимальний потенціал знань, мати професійну компетентність.
Віддаючи наказ чи доручаючи що-небудь підлеглим, він повинен виступити:
" У ролі консультанта, роз'ясняючи мету, завдання і способи їхнього вирішення;
" У ролі контролера, куратора, що регулює відхилення від правильного курсу в роботі, оцінює результати за якістю і кількістю.
Одна з основних функцій в менеджменті - активізація діяльності персоналу. Активізація лідера відрізняється від активізації наставника. Якщо перший надихає колектив загальною ідеєю, то другий зосереджує увагу на діяльності конкретної людини, підкреслюючи її значимість та результативність.
Дипломат. У цій ролі антикризовий менеджер виконує функції фахівця зі зв'язків із громадськістю і представника. Перша пов'язана із соціально-психологічною складовою в діяльності менеджера, друга - з зовнішньою діяльністю організації. У ролі представника антикризовому керівнику нерідко приходиться виступати оратором і навіть публіцистом. Він - "обличчя" організації, і від його уміння виступити з промовою, дати інтерв'ю, вести переговори з кредиторами, багато в чому залежить успіх ділових зустрічей і угод, пабліситі організації.
Підприємець. Роль підприємця відрізняється від професії тим, що остання визначає власника, а роль передбачає комплекс визначених функцій. Специфіка даної ролі "виражається" в наступному:
- постачальник забезпечує безперебійне постачання підприємства для ефективного функціонування: матеріальними, кадровими, технічними, фінансовими ресурсами;
- маркетолог організовує збут готової продукції; для цього йому необхідно знати кон'юнктуру ринку, оцінити конкурентоспроможність товару, визначити напрямки й адреси товаропотоків;
- комерсант-фінансист служить сполучною ланкою між двома попередніми, забезпечуючи матеріальну основу збуту і постачань.
Інноватор. Менеджер з АКУ неодмінно повинен мати інноваційний склад мислення. Часто проблеми неспроможності підприємства полягають у застарілій технології виробництва. Але ж конкурентоспроможність прямо залежить від технічного прогресу.
Дослідник-прогнозист. Ця роль дуже важлива в сучасному дослідженні, тому що в ній реалізується одна з основних функцій менеджменту. Значення досліджень важко переоцінити. Саме завдяки їм стає можливим оптимальне поєднання внутрішніх можливостей фірми і зовнішніх потреб ринку. Дослідження необхідні і при складанні прогнозів, що відіграють важливу роль у побудові тактики і стратегії організації.
Інформаційний центр. Інформація займає особливе місце в системі антикризового управління. Повнота, точність, своєчасність, вірогідність зовнішньої і внутрішньої інформації відіграють вирішальну роль у кризовій ситуації. Крім цихвластивостей інформація у ринковій економіці має ще один аспект - таємність, пов'язана зі збереженням комерційних інтересів фірми. Менеджер з АКУ дійсно стає деякою вузловою ланкою на перетині різних каналів інформаційних потоків. На етапі фінансово-економічного аналізу йому приходиться зіштовхуватися з великою кількістю даних, що характеризують параметри діяльності організації. Результат їхньої оцінки і облік складають основу стратегії подолання кризи. У процесі тактичної реалізації рішень інформаційний потік змінює напрямок, менеджер з АКУ стає розповсюджувачем інформації. Його завдання - відправити її в потрібний час і місце, щоб досягти погодженості в діях власних підрозділів і зовнішніх структур.
Аналіз комплексу ролей менеджера з антикризового управління показує, що в рамках кожної з них він повинен уміти раціонально організовувати різну за характером і змістом діяльність, з огляду на її специфіку. Здійснюючи підбір ролей у конкретній ситуації, менеджер з АКУ створює найбільш сприятливу основу для реалізації поставлених цілей і досягнення результату.
10. Висновки
У ході цієї роботи я ознайомилася з сутністю кризової ситуації; визначила світову економічну думку щодо поняття керівника з антикризового управління. Отже, кризова ситуація - це цілком природнє і закономірне явище для ринкової економіки. Ми не можемо впливати на її виникнення. Але завдяки державному регулюванню і завдяки діяльності фахівця з антикризового управління, будь-яку кризу можна подавити, пом'якшити її результати, або навіть попередити.
Я намагалася дати означення того, яким саме має бути менеджер. І в результаті прийшла до висновку, що не можна дати конкретного визначення тому, хто є менеджером з антикризового управління. Це може бути будь-хто: державний службовець, приватний підприємець, найманий робітник з будь-якою посадою.
Не можна дати конкретної відповіді на питання, яким має бути менеджер з антикризового управління: можливі будь-які варіації щодо темпераменту, типу особистості та вибраної ним рольової поведінки. Розглянуті лише найзагальніші варіанти і певні рекомендації.
Але можна сказати абсолютно впевнено, що роль антикризового менеджера та його діяльності важко переоцінити на тлі загострення суперечностей у різних сферах, особливо в економіці.
Наша економіка находиться на етапі свого становлення. Ми прагнемо наблизити її до західних стандартів. У світлі цього ми маємо перш за все вирішити свої економічні проблеми. І невпинно зростаюча кількість збанкрутілих підприємств - одна з найголовніших. Звичайно, для вирішення цієї проблеми потрібні не антикризові менеджери, а політична стабільність, ефективне законодавство, активне антимонопольне законодавство, зменшення тягаря непрямих податків, зростання доходів населення і т.д.
Але навіть в процвітаючих країнах залишаються проблеми банкрутства підприємств, і причина цього криється у самому механізмі функціонуванні ринкової економіки, у коливаннях кон'юнктури. Там професія менеджера з антикризового управління є досить розповсюдженою.
Отже, ми теж маємо "вирощувати" нове покоління фахівців, які працюватимуть у ринковій економіці і вестимуть антикризове управління у новій індустріальній країні.
10. Використані джерела.
1.Армстронг М. Основи менеджменту. Як стати кращим керівником. - Ростов-на Дону: "Фенікс", 1998.
2.Василенко В.О., Шостка В.І. Ситуаційний менеджмент. Навчальний посібник. - К.: ЦУЛ, 2003.
3. Веснін В.Р. Основи менеджменту: Курс лекцій. - М.: Знання, 1996.
4. Коротков Е.М. Концепція менеджменту. М: Дека, 1996.
5. Осовська Г.В., Косовський О.А. Менеджмент організації: Навчальний посібник. - К.: Кондор, 2005.
6. Чернявський А.Д. Організація управління. Навчальний посібник. - К.: МАУП, 1998.

 
 

Цікаве

Загрузка...