WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Керівництво в організації - Курсова робота

Керівництво в організації - Курсова робота

залишається постійною, і частково - концепцію контракту, яка передбачає можливість входження в колектив та виходу з нього
- використання в цілях управління характерного для японців почуття космологічної вдячності, яка в них виховується у всіх сферах суспільного й культурного життя;
- менеджер винний приділяти найбільшу увагу особистим якостям шкірного працівника, особистостям;
- у процесі здійснення керівництва менеджеру слід спиратись на розуміння того, що в японців сильно розвинуте почуття взаємозалежності;
- керівник винний максимально тривалий час протягом робочого дня перебувати на виробництві;
- службовці, які мають знання, є "ноу-хау" компанії;
- працівники, які застосовують нововведення, підвищують продуктивність праці і якість, повинні постійно заохочуватися, відчувати, що до їхніх вимог та міркувань керівництво прислуховується.
У основу філософії менеджменту Кадзума Татєїсі заклав наступні прийоми:
" визначення чіткого кредо компанії;
" співвідношення цілей компанії з поведінкою її співробітників (людський чинник);
" розподіл доходів;
" корпоративний дух і спільна діяльність;
" політика загальної зацікавленості;
" перспективний ринок збуту;
" оригінальні технології;
" ефективне керівництво.
Його філософія менеджменту спирається також на:
" чотири межі ідеального місця роботи:
1) привабливість;
2) талановиті колеги;
3) задоволення смаків покупця;
4) винагорода за працю і старанність;
" три лінії менеджменту:
1) вивчення запитів покупця;
2) оцінка достоїнств кожного працівника;
3) заохочення духу змагання;
" три короткотермінові мети:
1) відновлення структури доходу;
2) створення інфраструктури, відповідної вимогам нового суспільства;
3) пожвавлення корпоративності організації;
" п'ять оперативних принципів:
1) визначення всіх дій середньостроковими і довгостроковими планами
2) орієнтація на пріоритети
3) реальні терміни операцій
4) тотальна оптимізація
5) відносини на принципах чесності і скромності.
Істотна суттєва увага у філософії Татєїсі приділяється технології "трьох К":
" комп'ютери
" комунікації і
" контроль.
29. Німецька система "смертних гріхів" Вольфганга Холера.
Німецька система "смертних гріхів" Вольфганга Хойєра побудована на принципах відкидання неправомірних та неефективних дій. Згідно з цією системою менеджер не повинний:
" відмовлятися від особистої відповідальності;
" заважати підвищенню кваліфікації та зростанню талантів підлеглих;
" чинити тиск на підлеглих;
" ставати на неправильні позиції;
" забувати про важливість прибутку;
" керувати всіма підлеглими однаково;
" зосереджуватися на цілях, а має зосереджуватися на проблемах;
" бути начальником, а має бути товаришем;
" не дотримуватись загальних правил;
" вичитувати співробітникам;
" бути неуважним;
" високо оцінювати роботу тільки що покараних працівників;
" маніпулювати людьми.
Проаналізувавши усе вищезгадане можна зробити коротенький висновок, що менеджер винний так організувати свою працю та вплинути на людей таким чином, щоб останні виконували роботу, доручену організації відповідно до її місії та цілей.
Менеджеру слід пам'ятати про те, що керівництво здійснюється за допомогою функцій і методів менеджменту, комунікацій тощо шляхом прийняття управлінських рішень.
30. Підходи до керівництва українського економіста Валерія Терещенка.
Відомий український економіст Валерій Терещенко підкреслював, що завдання керівника - диригувати, підібрати гарний персонал, розробити організаційну структуру підприємства, вибрати загальний напрям його діяльності, координувати всю роботу, боротися з непродуктивними витратами часу. Слід виділити ще одне з найважливіших завдань - вчитись інтенсивно працювати, поліпшувати якість роботи.
31. Висновки
Головна задача вивчення менеджменту, як наукової дисципліни складається в одержані комплексу знань відносно вибору нових форм та методів управління при утворенні комплексу знань відносно цілісної, ефективної та гнучкої системи управління організації в умовах ринкової економіки, яка тільки розвивається.
Знання теоретичних основ управління дають можливість оволодіти культурою та мистецтвом керівництва колективу, включаючи вміння ставити загальні та конкретні цілі, задачі діяльності організації; розробляти стратегію управління при умові громадських, колективних, особистих інтересів, контролювати процес її реалізації.
В процесі управління відбувається делегування прав та обов'язків для організації взаємодії різних органів управління та розподіл задач, які виконуються різними працівниками.
Керівники повинні передавати своїм працівникам свої права та обов'язки, інакше робота, яка вимагається не буде виконана.
Тому організація робіт - це функція, яку повинні здійснювати всі керівники незалежно від їх рангів. Хоча зміст цієї концепції складається в делегуванні прав та обов'язків для розподілу праці по горизонталі та вертикалі, однак рішення про вибір структури організації завжди приймається керівництвом вищого рангу. Керівники нижчого та середнього рангу лише допомагають йому, надаючи необхідну інформацію.
В цілому задача менеджерів - це вірний вибір тієї структури, яка краще всього відповідає цілям та задачам організації, а також впливає на неї внутрішнім та зовнішнім фактором. "Найкраща" структура - це та, котра кращим способом дозволяє організації ефективно взаємодіяти з зовнішнім оточенням, продуктивно та доцільно розподіляти і направляти зусилля своїх співробітників і, таким чином вдовольняти потреби клієнтів та досягати своїх цілей з високою ефективністю.
Тільки оволодіння новим управлінням ім'я якому "менеджмент" можна здолати соціально-економічну кризу в Україні, а країну зробити цивілізованою.
Список використаної літератури:
1. Обозов Н. Н."Психология работы с людьми". К., 1990 - с.87.
2. Старобинский Э. Е. Как управлять персоналом? М., 1997. - с. 99.
3. Терещенко В. Наука керувати. Бесіди економіста.
4. Управление - это наука и искусство. М., Республика, 1992. - с. 12.
5. Шегда А. В. "Основи менеджменту". К., Знання, 1998. - с. 211.
6. Хміль Ф.І. "Менеджмент". Київ "Вища школа" 1995р. С. 171.
7. М.Мескон, М.Альберт, Ф.Хедоури. "Основы менеджмента". Москва - Издательство "Дело" 1997г. С. 203.
8. Щекин Г.В. "Практическая психология менеджмента".К.: "Україна". - 1994г. С. 294.
9. "Менеджмент организации" учебное пособие.
10. В.В. Гончаров "В поисках совершенства управления : Руководство для высшего управленческого персонала" т.: 1,2.

 
 

Цікаве

Загрузка...