WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Організація праці як основа успішної діяльності підприємства - Курсова робота

Організація праці як основа успішної діяльності підприємства - Курсова робота


Курсова робота
Організація праці як основа успішної діяльності підприємства.
План
Вступ………………………………………………………………………….....3
1.Організація управлінської праці……………………………………………..6
1.1.Суть організації управлінської праці………………………………...……6
1.2.Поділ і кооперування управлінської праці в апараті управління………..8
Висновки по розділу…………………………………………………………...10
2.Аналіз ефективної організації праці………………………………….……..11
2.1.Організація робочого місця у апараті управління……………….……….11
2.2.Організація підбору та оцінки кадрів………………………….……….....12
2.3.Діагностика робочого часу………………………………….……………..14
Висновки по розділу…………………………………………………………....20
3.Шляхи підвищення організації праці на підприємстві……..…………....…21
3.1.Шляхи підвищення ефективності використання робочого часу.....….….21
3.2.Критерії і показники ефективності управління……………………….…..22
3.3.Шляхи підвищення ефективності розумової праці керівника………..….25
Висновки по розділу………………………………………………………..…..35
Висновки………………………………………………………………………...37
Література………………………………………………………………...….….38
Вступ
Перехід України до ринкових відносин, необхідність посилення правового захисту інтересів найманих працівників викликає нагальну потребу реформування трудового законодавства, яке б відповідало сучасному розвитку суспільства і держави та працювало на перспективу. В цих умовах особливого значення набувають наукові дослідження як загальнотеоретичних, так і прикладних проблем правового регулювання суспільно-трудових відносин.
Зміни, що відбуваються останнім часом у сфері суспільної організації праці, об'єктивно потребують вдосконалення правового регулювання трудових відносин, які виникають за умов сумісництва та суміщення професій (посад). Сьогодні ці форми організації праці мають неабияке значення для української економіки та суспільства, оскільки дозволяють поліпшити громадянам життєвий рівень шляхом розширення джерел матеріального доходу, сприяють подоланню вузькопрофесійного поділу праці і створюють умови для більш повного розвитку професійних та інтелектуальних здібностей працівника, дозволяють більш якісно (кваліфіковано) виконувати трудові функції та економити трудові ресурси. Але існуюча нормативно-правова база у сфері регулювання сумісництва та суміщення професій (посад) в основному формувалася до часів перебудови і реформ в українському суспільстві. У зв'язку з цим чимало питань, що висуває перед нею життя, залишається без відповіді, що є реальною перешкодою у справі ефективної реалізації трудовим правом своєї захисної функції. Тому природно потребують дослідження відносини в галузі застосування праці за сумісництвом та суміщення професій (посад), на часі перегляд їх сутності та обсягу, а також удосконалення правового регулювання у цій сфері в умовах ринкової економіки.
З давніх давен і досі люди займаються працею, але на початковій стадії розвитку ринку праці, працюючі навіть не замислювались над тим, що будь-яку працю треба організовувати, тому що неорганізованість праці не є перспективою для покращення та підвищення рівня продуктивності виробництва.
В сьогодення можна сказати, що саме процес організації праці став, насамперед, найважливішою початковою ланкою кожного підприємства, фірми, організації тощо.
Менеджмент дозволяє підприємству бути чимось більшим, ніж сума його окремих компонентів - капіталу та співробітників. Підприємство - насамперед люди. Звідси випливає третє визначення терміну: менеджмент - це організація роботи людей, співробітників. Отже, приймаючи рішення, менеджери повинні постійно мати на увазі не тільки високу рентабельність підприємства, але й проблеми існування своїх співробітників, а також споживачів, які реально обумовлюють необхідність функціонування підприємства й роботи його менеджерів, заради яких підприємство існує. Кожне рішення, що приймається, повинно свідчити про економічну користь підприємства. Таким чином, забезпечення існування підприємства на ринку можна вважати основним завданням менеджменту. В зв'язку з цим довгостроковому плануванню в його роботі надається велике значення. Одним з важливих завдань менеджменту є також створення нового ринку та збереження швидкого реагування на всі зміни в соціальній сфері ринку.
Дуже важливим є праця не тільки підлеглих, а й самого керуючого (менеджера). Якщо керівник буде зухвало відноситися до своїх найманих працівників, до своєї роботи, то і виробництво буде повільним, несвоєчасним, а також ця організація не буде мати великого авторитету, прибутку, конкурентоздатності, не буде займати чіткої позиції на ринку праці на світовій арені.
Мета роботи: дослідити, як організація праці впливає на ефективність управління.
Задачі:
1. Розглянути суть організації праці, поділ і кооперування управлінської праці.
2. Проаналізувати, які чинники діють на ефективність організації праці.
3. Дослідити способи, критерії і показники для підвищення організації праці на підприємстві.
1.Організація управлінської праці
1.1.Суть організації управлінської праці
Управлінська праця - це особливий вид людської діяльності, в якій відображується реальна взаємодія об'ктивних і суб'єктивних факторів суспільної діяльності людей.
Управлінська праця є специфічним видом діяльності, який виділився в результаті поділу, спеціалізації та кооперації виробничої праці. Предметом управлінської праці є людина і її діяльність.
Управлінська праця безпосередньо не створює певних споживчих вартостей, а здійснює регульований вплив на процес виробництва і цим забезпечує необхідні умови для його розвитку.
Продуктом діяльності управлінської праці є рішення. Ефективність цієї праці може визначатися виробничими результатами. Управлінська праця здійснюється в широкому діапазоні умов, не має прямих вимірників, і це ускладнює оцінку її ефективності. При оцінці її якості не можна випускати з виду ту обставину, що результати цієї праці у великій мірі опосередковується її колективною діяльністю.
Сфера впливу на виробництво управлінської праці значно ширша, ніж праця робітників, безпосередньо зайнятих у сфері виробництва. Тому не випадково недоліки й упущення менеджерів більше позначаються на результатах виробництва, ніж недоліки в роботі безпосередніх виконавців.
Істотна особливість управлінської праці полягає в тому, що вона пов'язана з перетворенням інформації як специфічного предмета праці, тоді як діяльність працівників виробничих спеціальностей спрямована на численні предмети праці і пов'язана з перетворенням предметів праці у продукти споживання.
Праця в сфері менеджменту потребує спеціалістів більш високої кваліфікації і характеризується більшою складністю. Потрібно раціонально розподіляти управлінські роботи за складністю відповідно до кваліфікації виконавців, , щоб одна людина не займалася справою, яку може виконувати інший, менш кваліфікований працівник, що займає менш оплачувану

 
 

Цікаве

Загрузка...