WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Світовий досвід підготовки управлінських кадрів. Підготовка управлінських кадрів у США - Реферат

Світовий досвід підготовки управлінських кадрів. Підготовка управлінських кадрів у США - Реферат

розуміють головне завдання менеджменту в Японії. .:Це завдання диктує і той конкретний набір здібностей, якими повинен володіти менеджер. Як правило, при визначенні рівня здібностей менеджера, оцінці підлягає його здатність: а) приймати рішення; б) планувати; в) вести переговори, бесіду; г) організовувати людей; д) здійснювати контроль за діяльністю підлеглих. Для виявлення цих та інших здібностей застосовують різноманітні методи - від оцінки біографії до спеціально підготовлених завдань або тестів.
Блок "досвід роботи" включає підблоки: а) відповідає - не відповідає своїй посаді; б) якість професійної діяльності; в) устремління в майбутнє; г) план посадового просування. Підблоки наповнюються інформацією, одержаною на основі спостережень за поведінкою оцінюваного.
Висновки тісно пов'язують з даними блоку "розвиток", призначення якого - оцінка рис характеру та їх удосконалення у необхідному для розвитку менеджерських здібностей напрямі. В анкеті наводяться такі риси характеру: настирливий, оптимістичний, який посміхається, грубіян, гнучкий, скритий, відчужений, балакун, швидкий у роботі, ретельний, логічний, мовчазний, впевнений у собі, егоїст, безпечний, товариський, мислячий, упертий, схильний залишатися в затінку, буркотун та ін. З перелічених рис вибирають вісім найхарактерніших для оцінюваної особи, зазначивши, в якому напрямі вони еволюціонують, і на цій основі роблять висновок про ступінь його відповідності менеджерським функціям.
Призначення блоку "бажання", який включається в анкети самооцінки, - вивчення справжніх прагнень оцінюваного. Вважається, що людина не завжди говорить віч-на-віч про свої мрії та наміри. Частіше вона схильна викладати їх у письмовій формі. Крім того, оцінка спонукає оцінюваного до вільної форми опису свого досвіду, труднощів та успіхів у роботі за минулий рік. Він заохочується також до викладу своїх роздумів про шляхи використання його фірмою найближчим часом, а також у майбутньому.
При вивченні заповненої анкети кадровики намагаються виділити з неї інформацію про наявність творчих здібностей в оцінюваної посадової особи, її кмітливість, творчий елемент при прийнятті рішень, широку ерудицію. Все це, на думку японців, допомагає визначити ступінь придатності оцінюваних до менеджерської діяльності.
Серед різних методів, які застосовуються японськими фірмами при визначенні здібностей і особистих рис менеджерів, є такі, які можна назвати універсальними. Це - вивчення біографії, оцінка даних особистої справи, виконання письмових завдань та усні іспити.
Вивчення біографії. При оцінці менеджера багато уваги приділяється його життєвому досвіду, тісно пов'язаному із стажем практичної роботи на фірмі. Саме під таким кутом зору вивчається біографія. Головним аспектом аналізу є: а) сімейний стан; б) характер освіти; в) фізичний розвиток; г) головні потреби, інтереси; д) особливості інтелекту; е) схильність до спілкування. Одержана інформація дає можливість кадровій службі скласти відповідні уявлення про оцінюваного.
Розгляд даних особової справи. На кожного робітника в японській фірмі заводиться досьє, в яке вносяться анкетні дані та відомості, одержані на основі щорічних оцінок. Особова справа дає змогу скласти портрет оцінюваного, передусім з'ясувати риси його характеру та здібності. За даними особової справи також роблять висновки про його перспективи.
Аналіз виконання письмових завдань. Методика письмових завдань детально розроблена. Часто пропонуються, наприклад, розробка проекту, підготовка ділового листа, складання доповіді. На виконання завдань дається одна година. Особа, яка екзаменується, здає роботу комісії експертів для перевірки або відразу після написання доповідає екзаменаторам.
Оцінка за усні іспити. Такі екзамени часто мають форму співбесіди, інтерв'ю, групових дискусій. Співбесіда ведеться як діалог; запитання - відповідь. Тема - здебільшого виробничі проблеми, пов'язані з посадою, яку обіймає або на яку претендує екзаменований. Поряд з названими методами оцінки менеджерів застосовують і спеціальні тести. Тест - це стандартизоване, обмежене в часі випробування. Відомі тести інтелекту, досягнень, особистості, здібностей, оцінки групових явищ (колективізму, спеціальності та ін.). За результатами тестів головним чином створюється загальне уявлення про кандидата на посаду менеджера. Кількість тестів може бути різною.
Ось приклад тестів-завдань для тренувань. До кожного тесту-завдання додається відповідний коментар.
Управління організацією. Зміни, які постійно відбуваються у виробництві й суспільстві, вимагають вмілого та своєчасного їх урахування вищим ешелоном управлінців і вжиття відповідних заходів. Які з названих нижче заходів доцільно, на вашу думку, здійснити, щоб оптимально відреагувати на несподівані зміни ситуації?
А. Передусім слід оцінити характер змін, потім привести у відповідність з ними цілі та діяльність самої організації, а також методи управління нею.
Б. У зв'язку зі змінами часто-густо поспішно приймаються недоречні рішення, витрачаються марні зусилля, і організація працює нерівномірно. Тому потрібно терміново виявити всі негативні сторони ситуації, усунути їх і намагатися підтримувати в діяльності організації необхідну стабільність.
В. Зміни в навколишньому середовищі негативно впливають на працівників організації. Тому необхідно докласти зусиль до того, щоб люди могли своєчасно пристосуватися до будь-яких змін Відповідь: правильне рішення - варіант А.
Навички управлінця. Навички, які необхідно мати управлінцю, можна поділити на три види, технологічні - пов'язані з конкретною технологічною професією; комунікативні - що стосуються вміння управляти людьми; концептуальні - пов'язані з умінням приймати відповідні рішення, здійснювати комплексний підхід до проблеми.
Яке з наведених нижче міркувань щодо видів навичок управлінців ви вважаєте правильним?
А. Значення технологічних навичок знижується у міру того, як підвищується ранг управлінця і відповідно зростає значення концептуальних навичок,
Б. Чим вищий рангуправлінця, тим вищий вимагається рівень набутих комунікативних навичок. Важливість технологічних навичок залишається незмінною для управлінця будь-якого рангу.
В. У міру погіршення навколишніх обставин підвищується значення комунікативних навичок.
Відповідь: правильне міркування - варіант А.
Вітчизняний досвід в цьому напрямі робить лише перші кроки. Сьогодні у нас відбувається процес поступового, складного реформування державної системи підготовки й перепідготовки управлінських кадрів (менеджерів для народного господарства). Поряд з тим стихійно, але активно формується система приватної підготовки менеджерів через створення та функціонування різноманітних шкіл і курсів бізнесу. В цьому напрямі робота ще тільки розпочинається.
Література:
1. Васюта О.А. Проблеми екологічної стратегії України в контексті глобального розвитку. - Тернопіль, 2001. - С.311-338.
2. Галеева Г.А. Экологическое воспитание: проблемы, решения // Город, природа, человек. - М., 1982. - С.41-74.
3. Киселев Н.Н. Мировоззрение и экология. - К., 1990. - С.117-160.
4. Кочергин А.Н., Марков Ю.Г., Васильев Н.Г. Экологическое знание и сознание. - Новосибирск, 1987. - С. 176-200.
5. Крисаченко B.C. Екологічна культура. - К., 1996. - С.47-55.
6. Маркович Д. Социальная экология. - М., 1991. - С.154-161.
7. Моисеев Н.Н. Человек и ноосфера. - М., 1990. - С.247-268.
8. Національна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Україні в 2001 році. - К., 2003. - С.158-161.
9. Платонов Г.В. Диалектика взаимодействия общества и природы. - М., 1989. - С.168-177.
10. Соціальна екологія: Навч. посіб. / За ред. Л.П.Царика. -Тернопіль, 2002. - С.166-172.
11. Социально-философские проблемы экологии / И.В.Огородник, Н.Н.Киселев, В.С.Крысаченко, И.Н.Стогний. Под. ред. И.В.Огородника. - К., 1989. - С.225-239.

 
 

Цікаве

Загрузка...