WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Методи управління - Реферат

Методи управління - Реферат

конторських експериментів у США, які були проведені під керівництвом соціолога Елтона Мейо в 1924-1929 роках. Тоді було експериментальне встановлено, що психологічний стан працівників впливає безпосередньо на ріст продуктивності праці. У книзі "Людські проблеми індустріальної цивілізації" він наголошує, що сучасна теорія управління повинна базуватися на досягненнях психології.'
Дослідження Фрица Ротлістергера, Мері Фоллето підтвердили висновки Мейо.
Все більше менеджерів та дослідників приходили до висновків, що підвищувати продуктивність праці тільки шляхом вивчення рухів працюючих, хронометражу тощо неможливо, а треба покращувати умови і відношення до працюючих.
Так з'явилася доктрина "людських стосунків", яка повинна стати теоретичною основою для менеджерів і підприємців у стосунках з людьми. Доктрина має на меті створити систему найкращих умов і стосунків у колективі, задоволення своєю працею і становищем, і на цій основі домогтися високопродуктивної праці та виробництва високоякісних товарів.
Але здорові відносини між учасниками кооперації створюються не стихійно, а планомірно, постійно і поступово.
За останній час на окремих вітчизняних підприємствах і в організаціях створюються спеціальні відділи, сектори та групи спеціалістів, які вивчають мікроклімат у колективі і подають пропозиції керівникам для створення кращих умов праці та відпочинку.
Так, наприклад, у Київському міському управлінні Ощадного банку створили показову виробничу і соціальну базу, раціональне розміщення оргтехніки, обладнання робочих місць операторів та спеціалістів, відкрили кімнати відпочинку, психологічного розвантаження, солярій та інші об'єкти, які разом з раціональною системою оплати праці та оптимізацією стосунків між працюючими забезпечують високу якість та продуктивність банківських послуг, рентабельність і прибутковість банку.
Сприятливі умови для високоефективної' праці і соціально-культурного відпочинку, створені в об'єднанні "Оболонь", в Терно-пільському AT "Ватра".
Соціально-психологічні аспекти регулювання управлінських відносин є важливими факторами ефективності і якості діяльності керуючої системи.
Задоволення роботою може бути зумовлене різними обставинами. Серед них найбільш суттєвими є:
o характер праці. Наприклад, пілот задоволений своєю роботою тому, що любить літати, співак - співати;
o розмір зарплати, коли її величина компенсує всі незручності;
o престижність професії. У цьому випадку людина задоволена своєю належністю до поважної в суспільстві професії, наприклад, лікар, банкір, юрист;
o можливості цікавих зустрічей, поїздок, вражень тощо (гіди-перекладачі, стюардеси, дипломати і т.д.);
o можливість у перспективі отримати бажану професію, роботу;
o специфічні особливості та умови роботи: місцезнаходження, приємні колективи, зручність робочого місця, режим робочого дня.
Отже, значною мірою задоволення роботою залежить від суми моральних і духовних заохочень, які отримує працівник додатково
до зарплати.
Створення сприятливих соціальних умов є таким же важливим завданням, як і виробництво матеріальних благ, адже колективна діяльність задовольняється не тільки матеріальними, але і духовними потребами, суспільним визначенням таланту, здібностей тощо.
І тут менеджерам стають на допомогу спеціальні науки.
Соціологія - вивчає закономірності розвитку та функції соціальних систем (у т.ч. і виробничих), взаємозв'язок різних соціальних явищ.
Соціальна психологія - вивчає закономірності поведінки і діяльності людей, об'єктивні фактори, які формують та включаються в соціальні групи, психічні характеристики цих груп.
Психологія особистості - типи вищої нервової діяльності, темперамент людини, характер, емоції, пам'ять, розумові процеси і по-. чуття.
Психологія праці - особливості різних "видів трудової діяльності (у т.ч. діяльність менеджера, спеціаліста, методи навчання, добору та розстановки кадрів тощо).
Для практичного вирішення цих завдань створюються спеціальні соціально-психологічні служби (відділи, лабораторії, групи, бюро), а об'єктами їх досліджень є малі соціальні групи, формальні і неформальні групи, міжособистістні відносини тощо. Вони працюють у таких напрямках:
1) дослідження;
2) соціального проектування;
3) консультативної діяльності. Соціально-психологічні методи мають різноманітний арсенал
способів та прийомів впливу, які відпрацьовані і рекомендуються соціологією, психологією, педагогікою та іншими науками, які вивчають людину і між особисті стосунки.
Соціально-психологічні методи можна поділити на:
1) планування соціального розвитку (покращення умов праці, побуту, відпочинку);
2) розвитку трудової і соціальної активності колективу (соціальні заохоченняінтересів, обмін досвідом, путівки тощо);
3) стимулювання ініціативи (повноваження виступати від колективу (фірми) на конференціях, входження до складу комісій, комітетів, публічна похвала, клопотання про нагороди, публічна видача грамот, подяка із занесенням до трудової книжки, рекомендації для виступу по радіо, у пресі, телебаченню).
Арсенал методів із створення здорового мікроклімату в організації великий. У зарубіжній та вітчизняній практиці використовуються наставництво, поручительство, рекомендації, обговорення сам на сам, у колективі тощо.
Важливими методами регулювання міжособистих відносин, які практикуються менеджерами Європи, Японії і США є:
o спостереження (відкрите і закрите);
o експеримент;
o психологічне вивчення професії (спецпсихограми, професіограми, опитування, інтерв'ю);
o анкетування (відкрите та анонімне);
o тестування (психологічні та соціометричні тести, зв'язки, симпатії та антипатії, формальні та неформальні лідери у групах);
o вивчення особистості;
o вивчення колективу;
o документальний аналіз діяльності колективу. Необхідність об'єднання у групи при виконанні роботи вносить
суттєві зміни у поведінку людей порівняно з їх індивідуальною пове-дінкою. Справа у тому, що група нав'язує йому певні норми поведінки, коригує індивідуальні мотиви її. Людина повинна рахуватися з існуючими в колективі, групі правилами, традиціями, нормами поведінки, певними настановами, з колективною волею, думкою тощо.
У психології менеджера дуже важливе значення мають мотиви і напрямки діяльності працівників, соціальна структура колективу та розподіл ролей між керівниками і працівниками організації.
Як переконує досвід, в управлінській діяльності обов'язково треба враховувати психологічні фактори тому, що одні стани душі можуть стимулювати до високої продуктивності праці і хорошої поведінки, інші - навпаки.
Перша реакція організму на вплив, як назвав канадський вчений Г.Селье, є стресом - "хорошим стресом", друга - дистрес, або "поганим стресос". Перший підвищує продуктивність та якість роботи, другий - понижує.
Таким чином, внаслідок психологічної раціоналізації трудових процесів можна відпрацювати найекономічніші трудові прийоми, рухи і процеси, які потребують найменших витрат фізичних зусиль, нервової енергії та часу працівників і одночасного підвищують продуктивність праці на хорошому емоційному фоні.
Під методом управління розуміють способи, прийоми чи їх су-купність, які використовують керуючі системи для досягнення конкретного завдання (мети).
Однозначної класифікації методів управління серед зарубіжних та вітчизняних вчених і спеціалістів немає.
Автору найбільш імпонує групування методів на:
а) адміністративної;
б) економічні;
в) соціально-психологічні.
За допомогою вказаних груп методів управління керівники будь-яких рівнів здійснюють прямий вплив на підлеглих (керовану систему). Сучасна теорія управління повинна базуватися на оптимальному використанні всіх методів управління із врахуванням досягнень психології, педагогіки, організації, економіки та інших наук і передової практики.

 
 

Цікаве

Загрузка...