WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Розробка фактичної системи менеджменту і її раціоналізація (ЗАТ “Панчішна фабрика”) - Курсова робота

Розробка фактичної системи менеджменту і її раціоналізація (ЗАТ “Панчішна фабрика”) - Курсова робота

тощо. Рекламна кампанія реалізується на засадах проекту розробленого менеджерами підприємства.
2. Організаційні:
- від вищих рівнів управління до нижчих(зверху вниз) Передається інформація про планові завдання, зміни у діяльності організації, нововведення тощо.
Голова правління інформує підлеглих про проведення навчань з питань охорони праці. Рішення про проведення атестації підлягає оформленню у вигляді наказу на здійснення навчань.
- від нижчих рівнів управління до вищих (знизу вгору) Передається інформація про недоліки у роботі, прохання пропозиції, рекомендації тощо. Робітники інформують голову правління по ремонту обладнання про проведення навчань з охорони праці Ця інформація подається у вигляді доповідної записки.
- між різними підрозділами Передається інформація стосовно конкретних взаємозалежних сфер, параметрів, завдань виробничо-господарського процесу. Технологи повідомляють начальника цеху про виявлену партію неякісної хліба. Оформляється у вигляді замовлення.
- між: менеджером і його підлеглими(робочою групою) Передається інформація про конкретні завдання, що стоять перед робочою групою керівника, зміну технології, роботу групи, очікувані зміни у роботі групи, тощо Головний бухгалтер повідомляє підлеглих бухгалтерів про очікування на податкову перевірку діяльності організації Головний бухгалтер видає розпорядження та інструкції щодо перевірки усіх бухгалтерських документів.
3. Міжособистісні Передається службова виробничо-господарська, спеціалізована, фінансова та ін. інформація між окремими працівниками в межах організації. Юрист передає інформацію головному бухгалтеру щодо змін в оподаткуванні прибутку підприємств. Юрист надає головному бухгалтеру Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств".
2). За способом виникнення:
- формальні Передається офіційна інформація організаційними комунікаційними каналами в межах організаційної структури управління. Голова правління видав розпорядження юристу ретельно ознайомитись із договором постачання якіснішої муки. Юрист, виконуючи розпорядження голови правління, користується договором та допоміжними нормативно-правовими актами.
- неформальні Передається між працівниками організації неофіційно і може стосуватись будь-яких сфер(виробничо-господарської, особистої тощо). Вибирають кандидатуру на посаду технолога Приватна розмова, між головою правління і заступником з виконання завдань , базою для якої служать резюме
3). За способом здійснення:
вербальні Словесні комунікації, які здійснюються через розмови, усні заяви, повідомлення. Секретар-референт повідомив голову правління, що за час його відсутності йому телефонували
невербальні Несловесні комунікації, які
ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ 3
використанням мови жестів(погляду, виразу обличчя тощо). Голова правління власним виразом обличчя виявив незадоволення від збільшення фонду оплати праці.
На рис. 6 показано графічну модель комунікаційного процесу.
Рис. 6
Відправник: заступник директора виконання завдань: закупити новітнє обладнання.
Перетворення ідеї в повідомлення шляхом кодування : пропозиція укласти договір про отримання кредиту в банку.
Канал: письмова пропозиція. Спосіб передачі письмовий і усний
Відправник передає повідомлення каналом: подає пропозицію директору в усній формі і оформляється у вигляді письмової заяви.
Отримувач (директор) декодує ідею (слухає і читає заяву), перетворюючи символи
відправника (заступника) в думки.
Рис. 7 Приклад топограми кімнати відпочинку (умовні позначення): 1-мяка частина; 2 - стіл; 3 - книжкова полиця; 4 - вазонок; 5 - вхідні двері; 6 - вікно ; 7- телевізор.
РОЗДІЛ 7.
РОЗРОБКА ПРОПОЗИЦІЙ З УДОСКОНАЛЕННЯ КЕРІВНИЦТВА.
У таблиці 13 наведено рекомендації щодо використання форм влади та стилів керівництва керівниками у конкретних ситуаціях, а саме при вирішенні наявних організаційних проблем.
Таблиця 13
Характеристика і обґрунтування застосування підходів до ефективного керівництва у ЗАТ "Панчішна фабрика"
Підходи до ефектив ного виробництв ва
Загальна характеристика Обґрунтування параметрів керівництва конкретними посадовими особами апарату управління.
Директор Головний бухгалтер Заступник з виконання завдань Заступник з МТП
1 2 3 4 5 6
1. Форми влади:
примусу Базується на забезпеченні впливу на працівників через примус, їхній страх втратити роботу, повагу, захищеність. Використовує різноманітні санкції. + - - -
винагороди Базується на формуванні керівником необхідної поведінки підлеглих на засадах застосування системи матеріального та морального стимулювання. - - + -
законна Базується на традиціях, що склались в організації у сфері взаємопідпорядкування між керівником та підлеглими. - - - +
еталон на Базується на харизмі керівника, тобто силі його особистих якостей, рис, здібностей, що здатні викликати ініціативу у підлеглих. - - + +
експертна Базується на володінні керівником спеціальними знаннями, які можуть задовольнити потреби виконавців. - + - -
дисциплінарна Базується на поведінці підлеглих, яка відображає дотримання установлених стандартів, критеріїв, розпоряджень тощо. + - - -
інформаційна
Базується на використанні широкого спектру інформації, якою володіє тільки менеджер.
Ефективність використання цієї влади залежить від якості, достовірності та повноти інформації.
-
+
-
-
2.Стилі керівництва
Знак "+ " показує, які форми влади і стилі керівництва використовуються конкретним керівником. Знак "-" показує, які форми влади та стилі керівництва не притаманні керівникам.
Оцінювання професійних якостей керівників за переліком основних рис наведено у таблиці. При цьому воно здійснюється за бальною шкалою [0;5]: 0 балів - риса відсутня, 1 бал - риса нерозвинена, 2 бали - риса слабо виражена, 3 бали - риса виявляється у певних ситуаціях, 4 бали -риса розвинена, 5 балів - риса яскраво виражена.
Таблиця 14
Результати оцінювання професійних якостей керівників
Фактори, які відображають професійні якості керівників Посади керівників і оцінювання їх професійних якостей в балах
Директор Головний бухгалтер Заступник з в
иконання завдань Заступник з МТП
1 Твердість 5 3 3 5
2 Гнучкість 5 4 4 4
3 Рішучість 5 4 4 4
4 Принциповість 4 4 3 3
5 Професійна підготовка 5 5 5 5
6 Досвід роботи 4 5 4 5
7 Комунікабельність 5 4 5 5
8 Авторитет 5 4 4 5
9 Віковий ценз 4 4 2 4
10 Компетентність 5 5 4 4
11 Організаторські здібності 5 3 4 4
Всього: 52 45 42 48
Результати оцінювання професійних якостей менеджерів за п'ятибальною шкалою показують, що в загальному керівники мають однаковий рівень професіоналізму, але все ж таки перевагу має директор над своїми заступниками.
РОЗДІЛ 8. ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ.
В результаті використання на підприємстві нової раціональної системи менеджменту було одержано високі показники економічної організаційної

 
 

Цікаве

Загрузка...