WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Розробка фактичної системи менеджменту і її раціоналізація (ЗАТ “Панчішна фабрика”) - Курсова робота

Розробка фактичної системи менеджменту і її раціоналізація (ЗАТ “Панчішна фабрика”) - Курсова робота

прийняття рішень наведені у таблиці 11.
Таблиця 11
Управлінські рішення в ЗАТ "Панчішна фабрика"
Характеристика управлінських рішень Приклади які відображають характеристики управлінських рішень в організації.
Види управлінських рішень:
1 За сферою охоплення:
- загальні рішення Директор підприємства затверджує план атестації усіх працівників підприємства шляхом підписання відповідного наказу з метою виявлення некомпетентних працівників.
- часткові рішення Заступник директора з МТП видає наказ технологам з'ясувати причини зниження якості продукції.
2 за тривалістю дії:
-перспективні рішення; Директор підприємства приймає рішення про купівлю нового обладнання.
- поточні рішення Заступник директора дає вказівку щодо здійснення ремонту та модернізації існуючого обладнання.
-оперативні рішення. Заступник директора видає розпорядження про тимчасове розміщення необхідних для ремонту обладнання інструментів та запчастин у коморі підприємства.
3 за рівнем прийняття:
- Рішення на вищому рівні управління Директор видає наказ про необхідність розробки і запровадження технології пакування продукції.
- Рішення на середньому рівні управління. Начальник цеху видає розпорядження технологам повідомити працівників про зміни в роботі пов'язані із запровадженням нової технології.
- Рішення на нижчому рівні управління Працівники дають вказівки один одному щодо дотримання нових обов'язків та нового графіку роботи з наступного тижня.
4 за характером вирішуваних організацією завдань
- організаційні запрограмовані рішення; Головний бухгалтер дає розпорядження підлеглим бухгалтерам щодо узагальнення всієї облікової інформації для формування квартальної звітності.
- організаційні незапрограмовані рішення. Директор видає наказ про реорганізацію цехів підприємства.
- компромісні рішення Директор видає наказ про підвищення заробітної плати працівникам на 3% у відповідь на їхню вимогу підвищити на 5%.
5 За способом обґрунтування
- інтуїтивні рішення; Директор приймає рішення шляхом видання відповідного наказу про звільнення виявлених некомпетентних працівників і прийому на їх місце спеціалістів.
- рішення які базуються на судженнях Заступник директора з МТП видає розпорядження про закупівлю більшого обсягу шерсті базуючись на інформації про зростання цін на неї.
- раціональне рішення Директор приймає рішення, видаючи відповідне розпорядження, про залучення додаткового обсягу зовнішніх інвестицій, базуючись на розроблених поточних фінансових планах та бюджеті.
6 За способом прийняття:
- одноособові рішення Заступники директора з МТП видає розпорядження працівникам відділу щодо проведення моніторингу на ринку постачальників бавовни і котону.
- колегіальні рішення Група найманих технологів та інженерів спільно із бухгалтерською службою розробляють проекти забезпечення та фінансування ремонтних робіт, які затверджуються директором.
- колективні рішення Колектив підприємства на зборах приймає рішення про затвердження колективного договору.
7 За характером:
- економічні рішення Директор приймає рішення про отримання кредиту для фінансування ремонту та модернізації існуючого обладнання.
- технологічні рішення Заступник директора з експлуатації приймає рішення щодо оновлення рухомого складу на підприємстві на засадах лізингу шляхом підписання відповідного наказу.
Соціально- психологічні рішення Заступник директора з виконання завдань приймає рішення щодо покращення умов праці на підприємстві відповідно до соціального плану.
- адміністративні рішення Директор підписує наказ про призначення на посаду технолога Кульчинську Н.П.
Умови прийняття управлінських рішень:
1 Право прийняття Директор має право прийняття будь-яких рішень, а його заступники можуть приймати лише часткові рішення що стосується підприємства.
2 Повноваження Маркетологи не можуть приймати рішення, які входять у повноваження заступника директора з експлуатації чи головного бухгалтера.
3 Обов'язковість Рішення про оновлення рухомого складу на підприємстві викликає його застарілістю, непридатністю та небезпечністю в експлуатації.
4 Компетентність Головний бухгалтер повинен бути надзвичайно компетентний у питаннях організації і здійснення обліку та аналізу на підприємстві відповідно до вимог чинного законодавства.
5 Відповідальність При прийнятті помилкових чи невдалих рішень менеджерами, які приймали дані рішення в межах наданих їм повноважень, відносно них можуть застосовуватися різноманітні санкції.
Фактори, які впливають на процес прийняття управлінських рішень:
1 Особисті якості менеджера Менеджер з меншим стажем , але більш високою кваліфікацією здатний приймати компетентніші рішення, ніж менеджер з більшим стажем та невисокою кваліфікацією.
2 Поведінка менеджера Пасивність директора при прийнятті та обговоренні конкретного рішення може призвести до аналогічного ставлення підлеглих при його виконанні .
3 Середовище прийняття рішення Прийняття директором рішення про купівлю нового обладнання є дещо ризикованим, оскільки не можливо точно прогнозувати. Що підприємство і надалі буде отримувати стабільні прибутки і зможе погасити взяту в банку позику.
4 Інформаційні обмеження Заступник директора не може прогнозувати чи окуплять себе витрати на проведення моніторингу на ринку постачальників бавовни та котону відносно отриманих переваг внаслідок укладання договорів з постачальниками більш дешевої та якіснішої сировини.
5 Взаємозалежність рішень Рішення про реорганізацію цехів вимагає рішення щодо фінансування цього процесу , пошуку найбільш оптимальних варіантів.
6 Очікування можливих негативних наслідків При прийнятті будь-якого управлінського рішення представники керуючої систему крім чіткого розуміння його переваг повинні враховувати потенційні недоліки і негативні наслідки та формувати умови для запобігання й уникнення неприємностей.
7 Можливість застосування сучасних технічних засобів. Шляхом використання сучасних інтегрованих систем управління, спеціалізованого програмного забезпечення та сучасних засобів зв'язку управлінські рішення стають більш раціональними та мобільними.
8 Наявність ефективних комунікацій. Якщо комунікаційні процеси в організації є надто громіздкими, недосконалими, розірваними та неузгодженими, топередання наказів, розпоряджень, вказівок за вертикаллю, забезпечення зворотного зв'язку, горизонтальні комунікації та комунікації між організацією і зовнішнім середовищем стають неефективними.
9 Відповідність організаційної структури управління цілям і місії організації. Якщо організаційна структура управління не відповідає місії та цілям організації і не ведуться роботи щодо її реорганізації у бажаному напрямку, то процес прийняття управлінських рішень може перетворитись у невзаємоузгоджений, громіздкий та неефективний.
Підходи до оптимізації управлінських рішень
1 Науковий метод У процесі прийняття рішень щодо

 
 

Цікаве

Загрузка...