WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Розробка фактичної системи менеджменту і її раціоналізація (ЗАТ “Панчішна фабрика”) - Курсова робота

Розробка фактичної системи менеджменту і її раціоналізація (ЗАТ “Панчішна фабрика”) - Курсова робота


В даних ситуаціях всі вище наведені рішення, прийняті прийняті переважно директором товариства, є найбільш ефективними.
Поточний (трудові, матеріальні,, фінансові, інформаційні) У випадку виявлення недоліків надання послуг у:
1 людських ресурсах: проведення консультації;
2. матеріальних ресурсах: зміна постачальника, нестача або надлишок деяких матеріалів на складах;
3. фінансових ресурсах: виплата з/п пізніше свого терміну;
4. Інформаційних ресурсах: наради; 1. розпорядження директора про проведення консультацій;
2. розпорядження директора про тимчасове зменшення асортименту послуг.
3. наказ директора про зміну терміну виплати з/п;
4. вказівка директора про проведення нарад. В даних ситуаціях всі вище наведені рішення, прийняті переважно директором товариства, є найбільш ефективними.
Заключний (трудові,, матеріальні, інформаційні, фінансові) У випадку проведення вдалого регулювання , поточного і попереднього контролю та наявності добрих показників:
1 Людські ресурси: премії, подяка, надбавки.
2 Матеріальні ресурси: нові угоди з постачальниками;
3 фінансове збільшення з/п повернення кредитів і позик
4 інформаційне сортування зайвої та використаної інформації. 1. наказ директора про підвищення з/п;
2. розпорядження директора про надання премії і надбавок;
3 наказ директора про подальшу роботу з постачальниками;
4 вказівка директора про сортування інформації;
РОЗДІЛ 3. ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ МЕНЕДЖМЕНТУ В ОРГАНІЗАЦІЇ.
В таблиці 10 дається характеристика та приклади всіх груп методів.
Таблиця 10
Застосування методів менеджменту в ЗАТ "Панчішна фабрика"
Групи методів менеджменту Види методів менедж-
менту Приклади застосування конкретних методів в організації Характеристика взаємозв'язку функцій і методів менеджменту в організації Характеристика механізмів взаємодії різних методів менеджменту в організації
Економічні Економічні стимули В організації використовуються економічні стимули, такі як збільшення тарифних ставок, посадових окладів, зарплати, надбавок за виконану роботу. Розробкою цих стимулів закінчується така функція менеджменту, як мотивація. Матеріально економічні стимули і соціальні плани мотивують працівників до кращого виконання роботи.
Податки В основному формують державний бюджет і дають можливість впливати на працівників в конкурентному напрямку. Податки розробляються внаслідок такої функції, як планування і мотивація. Податки об'єднуються з організаційним структуруванням і це встановлює систему сплати податків як окремого працівника, так і цілого товариства.
Фінанси Цей метод пов'язаний із забезпеченням товариства, його персоналу і окремих працівників грошовими коштами, як матеріальними стимулами що забезпечують ефективну діяльність працівників. Джерела отримання різних грошових коштів розробляє взаємодія фінансів і такої функції менеджменту як планування. Взаємодія таких методів, як фінанси, кредит, бюджет забезпечує ефективність діяльності товариства.
Кредит Кредит - це отримання позики під %, тобто купівля грошей з умовою їх повернення і оплата %. Розробка способів отримання кредиту для ефективної діяльності товариства є виконання такої функції як планування. Розробкою бюджету закінчується така функція, як планування. Взаємодія таких методів, як кредит, фінанси і бюджет забезпечує ефективну діяльність товариства. Застосовується для покращення стану діяльності.
Бюджет На основі бюджету управлінці контролюють витрати та доходи, тому завжди можуть оцінити ситуацію в якій опинилося товариство. Розробкою бюджету закінчується така функція, як планування. Застосовується для покращення стану діяльності.
Ціни Ціни впливають на товариство, на його персонал і кожного окремого працівника. Від цін залежить обсяги виробництва і конкурентноздатність товариства. Встановлення цін на послуги відбувається в процесі планування. Поєднання цін та економічних стимулів дає ефективнішу діяльність товариства.
Коротко-середньо-довго-строкові плани Для забезпечення впливу на відповідні групи працівників для ритмічності господарської діяльності використовують плани. Плани розробляються внаслідок планування. Для покращення роботи працівників плани поєднують з економічними стимулами.
Адміністра-
тивні Організацій-не регламент
ування Вплив через закони, декрети, постанови, через законодавчі акти на рівні держави. Розробляється внаслідок функцій організація взаємодії і контролю. З розпорядчими діями забезпечить краще виконання службових обов'язків.
Організацій-
не
нормування У товаристві необхідно створити контроль для визначення нормативів, прибутків і витрат. Розробляється в процесі виконання функцій: мотивація, контроль. З фінансами впливатиме на працівників через норми праці, витрат матеріалів тощо.
Оргнізаціне інструкту
рування Впливає через певні інструкції і правила. Розробляється в ході виконання функцій: мотивація, контроль, організація взаємодії. З розпорядчими діями покращує виконання своїх обов'язків працівниками.
Організацій
н інформу
вання Здійснюється чере6з акти , інформацію з протоколів, заяв. Розробляється за допомогою функцій: мотивації, контролю, організації взаємодії. З розрядними діями покращує трудову діяльність
Розпорядчі дії Базуються на наказах, розпорядженнях, вказівках, зауваженнях. Розробляється внаслідок планування організації взаємодії і контролю. Разом з економічними стимулами дасть ефективніше виконання роботи працівниками.
Дисциплін
арні дії Базується на винесенні доган, штрафів та інших покарань. Розробляються в ході мотивації контролю, організаційної взаємодії. Разом з економічними стимулами забезпечить дисципліну у товаристві.
Соціально психологічні Соціальні плани Соціальні плани реалізуються в товаристві шляхом створення побутових умов. Соціальні плани розробляються внаслідок функцій: мотивація, планування. У поєднанні з бюджетом застосовується для покращення соціальної інфраструктури.
Моральні стимули Застосовуються через присвоєння почесних знань, нагородження грамотами і т. д. Знаходять своє відображення в такій функції менеджменту, як мотивація. З матеріальними спонукає до роботи з більшою віддачею.
Технологічні документи Інструкції для працівників які здійснюють технічне обслуговування замовлень Формується в результаті конкретної функції менеджменту "Управління технічною підготовкою підприємства" У інструкції вказано відповідальністьпрацівника за результати технічного огляду обладнання.
Технологічні Конструктор
сякі документи Ремонтники при виконанні своїх обов'язків використовують конструкторські схеми. Формується результат конкретної функції менеджменту "Управління технічною підготовкою підприємства" Пов'язані з інструкціями щодо обслуговування конкретного обладнання.
РОЗДІЛ 4. РОЗРОБЛЕННЯ МЕХЕНІЗМІВ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ В ОРГАНІЗАЦІЇ.
Характеристика управлінських рішень, умови прийняття, оцінювання факторів, які впливають на процес

 
 

Цікаве

Загрузка...