WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Розробка фактичної системи менеджменту і її раціоналізація (ЗАТ “Панчішна фабрика”) - Курсова робота

Розробка фактичної системи менеджменту і її раціоналізація (ЗАТ “Панчішна фабрика”) - Курсова робота

тощо.
Спеціалісти з імпорту 2 2 Організовують співпрацю з іноземними покупцями продукції ,оформляють замовлення та запити, проводять переговори, тощо. Відповідають перед начальником відділу МТП за установлення вигідних контактів з іноземними постачальниками та безперебійне постачання необхідної продукції закордон.
Комірник 2 2 Здійснюють облік товарно-матеріальних цінностей у коморах розподіляють їх відповідно до потреб підрозділів організації. Відповідають перед директором з МТП за правильність ведення обліку товарно-матеріальних цінностей у коморах, проведення інвентаризації.
Робочі 143 144 Виконують роботи по виробництву панчішних виробів. Відповідають за швидке і якісне здійснення виробництва продукції, перед заступником директора з МТП.
Технологи 6 7 Здійснюють контроль за якістю виготовленої продукції Відповідають за якість продукції перед начальником цеху.
Начальники цехів 3 4 Виконують роботу пов'язану з зберіганням товарно-матеріальних цінностей Відповідають за товарно-матеріальні цінності, що лежать у цехах. Перед начальником з МТП.
Спеціалісти з постачання 2 6 Забезпечують постачання необхідних сировинних та матеріальних ресурсів. Відповідають перед начальником відділу МТП за установлення вигідних взаємовідносин з вітчизняними постачальниками.
Відділ МТП 10 12 Виконують роботу по забезпеченню фабрики сировиною і матеріалами. Відповідають за виконання своїх обов'язків перед заступником директора з МТП.
Відділ кадрів 4 6
Здійснює підбір кадрів для підприємства. Відповідає за вдалий підбір кадрів,здійснення ефективної підготовки кадрів.
Сторожі
3
5
Відповідають за охорону підприємства за не проникнення на територію підприємства чужого без дозволу керівництва
Несуть відповідальність за охорону приміщення. Відповідають перед директором підприєм ства.
Начальники цехів 3 4 Виконують роботу пов'язану з зберіганням товарно-матеріальних цінностей Відповідають за товарно-матеріальні цінності. Що лежать у цехах. Перед заступником директора з експлуатації.
Прибиральники 5 7 Відповідають за чистоту в кабінетах та в цехах. Відповідають за чистоту, перед начальниками цехів.
2.3 МОТИВУВАННЯ.
В таблиці 6 подаємо характеристику всім теоріям мотивації.
Таблиця 5
Застосування теорії мотивування в ЗАТ "Панчішна фабрика"
Назва теорії мотивування
Короткий зміст та особливості застосування
Обґрунтування можливості застосування в організації Елементи системи матеріального стимулювання праці, в яких знаходить відображення теорія
Теорія Туган-
Барановського Він виділяє 5 груп потреб:
1 фізіологічні
2 статеві
3симптоматичні інстинкти та потреби
4 альтруїстичні
5 потреби практичного характеру. Цю теорію можна застосовувати в організації тому, що в кожної людини існують потреби в їжі, а також в спілкуванні. Організація забезпечує своїх співпрацівників тими потребами яких вони потребують, а саме в їжі, одежі, та ін., через зарплату, премії, надбавки
Ієрархія потреб
Маслоу Ієрархія потреб Маслоу характеризується наступними групами потреб, які поділяються на первинні і вторинні. Первинні: фізіологічні та безпеки та захищеності. Вторинні: соціальні, поваги, самовираження. Цю теорію можна застосовувати в організації тому, що в людей існують потреби в фізичному і психологічному захисті; відчувати причетність до подій; потреби поваги з боку оточення; реалізація своїх можливостей. Організація надає своїм працівникам можливість у самовираженні, повазі.
Теорія Мак-
Клеллада Ця теорія говорить про те, що треба врахувати три потреби: влади, успіху, причетності Цю теорію можна використовувати тому що існують потреби в причетності, успіху, владі. Організація надає своїм працівникам можливість бути причетними до справ, забезпечує постійний розвиток на службі, а отже в успіху і владі.
Процесійна теорія Портера- Лоулера. Теорія очікувань. Врума. Теорія базується на очікуванні появи якоїсь події. Виділяють такі види очікувань: по відношенню до "затрат-результатів"; по відношенню до "затрат-винагород" по відношенню до цінності заохочення або винагороди. Якщо брати очікування по відношенню до "затрат-результатів", то кожен робітник буде намагатися зменшити витрати фірми і отримати за це винагороду. Якщо розглядати очікування по відношенню "результатів-винагород", то працівник буде очікувати винагороди за затрачену працю. Система матеріального стимулювання праці базується на винагородах, які дає робота. Не зарплата, на яку очікує працівник в обмін за виконану роботу, не просування по службі, яке відбувається на основі результатів роботи працівника, а премія, яка також може виступати елементом очікування.
Двофакторна теорія Герцберга Фактори поділяються на: гігієнічні (політика фірми, умови роботи, з/п, відносини з начальником, колегами тощо) та мотиваційні (успіх, визнання, і схвалення результатів роботи високий ступінь відповідальності) Прикладне значення цієї теорії базується на тезі, що праця, яка приносить задоволення, сприяє забезпеченню психологічного здоров'я людини. Трудові успіхи, визнання заслуг, ступінь відповідальності, службове та професійне зростання посилюють позивні мотиви поведінки людини в процесі праці, оскільки ці фактори підвищують рівень задоволення роботою.
Теорія "Х" та теорії "У" МакГрегора Відносно до теорії "Х" люди при будь-якій можливості уникають роботи, відповідальності, у них відсутнє відчуття честолюбства. Згідно з теорією "У" відповідальність виконання роботи досягається при створені відповідальних умов. Дана теорія не знаходить відображення в управлінні організацією. У теорії "Х" для мотивації працівників використовують матеріальне стягнення за погане виконання роботи. Для забезпечення вибору працівниками теорії "У" використовують забезпечення можливості підвищення заробітної плати за виконання престижних робіт
Теорія матеріального стимулювання праці Ця теорія є процесом формування і використання систем матеріальних стимулів праці відповідно до дії закону розподілу за кількістю та якістю праці. Ця теорія використовується у повному обсязі, оскільки вона дає можливість застосувати різноманітні методи мотивування і матеріальних санкцій. Матеріальне заохочення чи не найефективніше буде впливати на продуктивність праці.
Результати розрахунків заробітної плати для працівників ЗАТ "Панчішна фабрика" за фактичної організаційної структури управління та з врахуванням очікуваних організаційних змін наведені у таблицях 6,7.
Таблиця 6
Результати розрахунків фактичної заробітної плати працівників ЗАТ "Панчішна фабрика"
Посадові особи
Чисель-
ність, чол.
Посадовий оклад Надбавки, оплати Премії Величина місячноїзаробітної плати одного працівника, грн. Величина зароб.плати працівників,грн.
Характер
Величина
Грн., (%)
Характер
Величина,
Грн., (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Директор 1 1000 За високі досягнення у праці 500
(50%) За перевиконання планових

 
 

Цікаве

Загрузка...