WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Розробка фактичної системи менеджменту і її раціоналізація (ЗАТ “Панчішна фабрика”) - Курсова робота

Розробка фактичної системи менеджменту і її раціоналізація (ЗАТ “Панчішна фабрика”) - Курсова робота

-1 0,07 -0,07
Особливості міжнародних економічних відносин
-1
0,03
-0,03
Стан економіки -3 0,02 -0,06
Отже, як видно з таблиці 2, на діяльність організації найбільш позитивно впливають такі фактори зовнішнього середовища, як споживачів, постачальники, система економічних відносин у державі, науково-технічний прогрес. При цьому необхідно зауважити, що більшість з аналізованих факторів (7 з 17) здійснюють негативний вплив на діяльність організації, а найбільш негативно діючими чинниками є законодавчі акти, державні органи влади, та стан економіки, конкуренти.
Етап 5. Оцінювання та аналіз факторів внутрішнього середовища
Результати експертних оцінок впливу факторів внутрішнього середовища на організацію зведено у таблицю 3.
Таблиця 3
Результати експертного оцінювання впливу факторів внутрішнього середовища на ЗАТ "Панчішна фабрика"
Фактори Середня експертна оцінка впливу, бали Середня вагомість факторів Зважений рівень впливу, бали
Цілі 5 0,09 0,45
Структура 4 0,15 0,6
Завдання 4 0,06 0,24
Технологія 3 0,2 0,3
Працівники 4 0,3 1,2
Ресурси 3 0,2 0,6
Отже, як видно з таблиці 3 найбільш розвиненим фактором внутрішнього середовища є висококваліфіковані працівники підприємства, на одному рівні відбувається вплив структури та ресурсів на діяльність організації, найбільш негативно впливають на діяльність неструктурованість завдань та використання застарілих технологій.
Етап 6. Прогнозування умов функціонування та результатів виробничо-господарської діяльності.
Для прогнозування переважно використовують якісні формальні методи, а саме: метод опитування клієнтів. Також використовують неформальні методи прогнозування на основі словесної та письмової інформації.
Етап 7. Виконання розрахунків, обґрунтувань, проектних рішень
Для підготовки проектно-кошторисної документації на даному підприємстві необхідно створити спеціальний комітет з працівників бухгалтерії, відділу матеріально-технічного постачання та зовнішніх спеціалістів.
Етап 8. Формування варіантів стратегій.
За ієрархією: функціональна; за стадіями економічного розвитку (життєвого циклу) організації: стратегія обмеженого росту (цілі встановлюються від досягнутого); за характеристиками виробничо-господарської діяльності: диференціації.
Етап 9. Вибір стратегії на засадах формування управлінського рішення.
Формування управлінського рішення відбувається на основі оцінки таких факторів: очікувана ефективність, рівень ризику, ринкова ситуація, вплив минулих стратегій, залежність від фактора часу, вплив внутрішнього і зовнішнього середовища. У даній ситуації оптимальною буде стратегія обмеженого росту. Вона не ризикована і дозволить здійснювати ріст за рахунок створення нових підрозділів і збільшення чисельності робітників.
Етап 10. Оцінювання стратегії на предмет відповідності установленим критеріям.
Обрана стратегія узгоджується з місією і цілями. При оцінці стратегії приходимо до висновку, що добре було б підвищити кваліфікацію працюючих.
2.2. ОРГАНІЗУВАННЯ
Фактична організаційна структура управління закритого акціонерного товариства "Панчішна фабрика" наведена на рис. 1, а раціональна яка відображає напрямки реорганізації на рис. 2 . Характеристику працівників організації відповідно фактичної та раціональної структур у таблиці 5
Рис.1
Рис. 2
Таблиця 4
Фактична (раціональна) чисельність і функції посадових осіб в закритому акціонерному товаристві "Панчішна фабрика"
Посади працівників Чисельність, чол.. Функції (види діяльності працівників) Відповідальність і повноваження
Факт. Раціон.
1 2 3 4 5
Директор 1 1 Визначає стратегію, тактику та політику організації, скеровує діяльність працівників. Виконує такі функції: планування, організація взаємодії, мотивація, контроль та регулювання. Відповідальність за фінансово-економічні результати діяльності підприємства. Займається підбором головних кадрів, делегування та ін. Очолює підприємство. Загальне лінійне керівництво.
Головний бухгалтер 1 1 У його підпорядкуванні функції бухгалтерського обліку, економічного аналізу стану підприємства, формування податкової та статистичної звітності. Відповідає перед директором підприємства за фінансове планування діяльності організації, ведення бухгалтерського, статистичного та управлінського обліку, вчасне формування податкової та статистичної звітності.
Заступники директора
3 4 Керівна функція. Керують процесами планування, матеріального стимулювання праці, організацію роботи, домовленість з замовниками та виконавцями, контроль за якістю та вчасністю виконання замовлень Відповідаль6ність за розробку економічної стратегії. Функціональне керівництво. Відповідають за вчасне і в потрібній кількості постачання. Штабні повноваження. Відповідальність за належне обслуговування клієнтів.
Начальник відділу продажу
1 1 Здійснює підписання договорів про постачання товарів, а також необхідного обладнання. Відповідає за вчасну поставку товарів для продажу, вигідність поставок
Бухгалтери 4 4 Їх функціями є нарахування і видача заробітної плати, планування і оформлення бюджету товариства та контроль за його дотриманням, ведення бухгалтерського та статистичного і управлінського обліку формування податкової та статистичної звітності. Відповідають перед головним бухгалтером за правильність та оперативність ведення обліку на підприємстві, формування фінансової та статистичної звітності, її відповідальність первинній документації.
Водії 4 5 Здійснюють перевезення та доставку товарів в мережу магазинів Відповідають за якість перевезення товарів контролюють технічний стан автомобілів.
Секретар-референт 1 1 Формує картотеку інформаційних карток про основних ділових партнерів підприємства, здійснює підготовку необхідну для директора інформації. Відповідає перед директором за інформаційне забезпечення його діяльності, листування підприємства з основними діловими партнерами.
Юрист 2 3 Здійснюють систематичний моніторинг законодавчих та нормативних правових актів, на засадах яких функціонує організація, бере участь у розробці умов договорів, вивчає правові нюанси здійснення видів діяльності. Відповідають перед директором за юридичну відповідність документації організації, консультування з різних правових питань, вчасне повідомлення про зміну у законодавчих та нормативно-правових актах.
Заступник
директора з матеріально-технічного постачання 1 1 Управляє процесами постачання необхідною сировиною, а також необхідні інструменти, обладнання тощо. Відповідає перед директором за вчасність забезпечення діяльності підприємства необхідними сировиною, комплектуванням та інструментами
Маркетологи - 3 Здійснюють дослідженняринків необхідної сировини. Розробляє рекламну компанію, вивчає потреби споживачів. Відповідають перед начальником відділу МТП за результати дослідження ринку, пошук нових партнері, розробку рекламної компанії

 
 

Цікаве

Загрузка...