WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Розробка фактичної системи менеджменту і її раціоналізація (ЗАТ “Панчішна фабрика”) - Курсова робота

Розробка фактичної системи менеджменту і її раціоналізація (ЗАТ “Панчішна фабрика”) - Курсова робота

матеріальні можливості, тому надає доступні і якісні товари які задовольняють вимоги ЗАТ "Панчішна фабрика" здійснює такі види ЗЕД:імпорт панчішних виробів та аксесуарів власного виробництва.
1 2 3 4 5
-доставку продукції в мережу магазинів. споживачів .
4. Форма власності Колективна форма власності - це власність, яка виникає на підставі добровільного об'єднання майна громадян і юридичних осіб для створення кооперативів, акціонерних товариств, інших господарських товариств і об'єднань. Право колективної власності здійснюють всі учасники товариства, оскільки не створюються вищі органи. Право колективної власності здійснюється багатьма членами, а не однією людиною, і воно не може передаватися в спадщину. Власниками також можуть бути іноземці.
5. Внутрішнє середовище Цілями даного товариства є повноцінне задоволення клієнтів виконанням замовлень. Найголовніша ціль, що стоїть перед організацією - це максимізації прибутків. В даній структурі вдало поєднані взаємовідносини між управлінням і видами робіт які виконують служби і підрозділи. Цілі підприємства є конкретними і досяжними.
Довгострокові: Застосування в мережі виробництва нових покращених технологій.
Середньострокові Провести ремонт і модернізацію обладнання.
Короткострокові Вжити заходів щодо підвищення рівня кваліфікації працівників.
Структура побудована таким чином, щоб забезпечити ефективну роботу управлінських служб і груп працівників.
Основним завданням фірми є підвищення якості продукції та створення конкурентноздатного асортименту. В організації нараховується 200 працівників. Від робітників та управлінської адміністрації вимагається фахова освіта або досвід роботи у своїй спеціальності. Вони повинні організувати сприятливий мікроклімат на підприємстві, для досягнення цілей. Підприємство намагається максимально використовувати наявні організаційні ресурси.
6. Зовнішнє середовище Фактори прямої дії:
- Дія профспілки працівників має не дуже суттєвий вплив на дане підприємство, хоча учасники профспілки як і в багатьох інших організаціях укладають трудові договори з керівництвом, для попередження порушення прав працівників.
- Партії та інші громадські організації не мають сильного впливу на організацію.
- Постачальники мають значний позитивний вплив на організацію. На даний час підприємство підписало ряд угоду про закупівлю бавовни та шерсті у підприємств "Еліт" і "Олімпік".
- Державні органи влади контролюють діяльність організації в державі, зокрема розробляють, формулюють і затверджують акти їхнього функціонування. Закрите акціонерне товариство у своїй діяльності керується правовими актами, що розробляються місцевими та всеукраїнськими органами державної влади. Часті перевірки з боку органів податкової служби негативно впливають на діяльність підприємства.
- Система економічних відносин у державі є проміжним фактором діяльності підприємства
-Споживачі є тим сегментом , потребу якого організація хоче задовольнити .Споживачами є всі верстви населення.
- Конкуренти є тією рушійною силою , яка змушує організацію проводити інноваційні заходи. Основними конкурентами в даній галузі є такі фірми: "Сі-сі", "Леді", "Аврора". Інфраструктура не має суттєвого впливу на діяльність фірми.
1 2
Фактори непрямої дії:
- Міжнародні події мають вплив на дане підприємство оскільки фірма працює на міжнародному ринку. Наприклад, підвищення мита на продукцію, подібну до тієї , яку виготовляє дана фабрика, з-за кордону позитивно впливає на прибутки даного товариства.
- Міжнародне оточення впливає на ЗАТ "Панчішна фабрика" через споживачів, конкурентів та постачальників помірковано позитивно.
- Науково-технічний прогрес сприяє раціоналізації роботи, розширенню асортименту послуг.
- Політичні обставини не мають суттєвого впливу на організацію в цілому.
- Вплив соціально-культурних обставин є негативний, оскільки низькі доходи населення не дають можливості культурно розвиватися.
- Стан техніки та технології має значний вплив на діяльність нашого товариства, адже якщо ми будемо відставати у загальному розвитку технологій, оновлення техніки, ми можемо швидко втратити коло клієнтів.
- Особливості міжнародних економічних відносин. Впливають на організацію негативно через законодавчі акти, інфраструктуру, конкурентів, тощо.
- Стан економіки має деякий вплив на організацію, тому що низький рівень вітчизняної економіки гальмує розвиток організації у багатьох напрямках (інвестори з пересторогою відносяться до співпраці з українськими фірмами, низький загальний рівень доходу населення тощо). Вплив цього фактора відбувається через конкурентів, споживачів, постачальників, систему економічних відносин у державі, тощо.
РОЗДІЛ 2. ФОРМУВАННЯ ФУНКЦІЙ МЕНЕДЖМЕНТУ НА ПІДПРИЄМСТВІ.
2.1. ПЛАНУВАННЯ
Характеристика етапів процесу стратегічного планування у ЗАТ "Панчішна фабрика"
Етап 1. Інформаційне забезпечення стратегічного планування
Передбачає збір та обробку відповідними підрозділами та відповідальними особами інформації про фінансово-господарський стан підприємства, конкурентно спроможність його послуг, ринкові можливості, зміни в законодавстві, тощо.
Етап 2. Установлення місії та цілей організації.
Місія - це чітко визначена причина існування товариства - забезпечити вітчизняних споживачів доступними і водночас якісними послугами. Цілі -
поділяються на довгострокові (5 років), середньострокові (1-5 років) і короткострокові (до 1 року).Дане підприємство має конкретні цілі: Довгострокові- Закупівля новітнього обладнання. Середньострокові - вдосконалення цінової політики, впровадження виробництва нових видів товарів. Короткострокові - реалізувати максимальний обсяг випуску товару, підвищити кваліфікацію працівників.
Етап 3. Вибір методів аналізу факторів внутрішнього і зовнішнього середовища. Для даної ситуації підійде метод експертних оцінок. Ця методика дозволить кількісно оцінити вплив кожного фактора.
Етап 4. Оцінка та аналіз факторів зовнішнього середовища.
Результати експертних оцінок впливу факторів зовнішнього середовища на організацію зведено у таблиці.
Таблиця 2
Результати експертного оцінювання впливу факторів зовнішнього середовища на ЗАТ "Панчішна фабрика"
Фактори Середня експертна оцінка впливу, бали Середня вагомість факторів Зважений рівень впливу, бали
Споживачі +5 0,1 +0,5
Постачальники +3 0,1 +0,3
Конкуренти -2 0,1 -0,2
Державні органи влади -3 0,05 -0,15
Інфраструктура 1 0,1 +0,1
Законодавчі акти -3 0,08 -0,24
Профспілки, партії та інші громадські організації
+2
0,04
+0,08
Система економічних відносин у державі
+3
0,04
+0,12
Організації-сусіди 0 0,03 0
Міжнародні події 2 0,05 0,1
Міжнародне оточення +2 0,05 +0,1
Науково-технічнийпрогрес +3 0,08 -0,32
Політичні обставини +2 0,01 +0,02
Соціально-культурні обставини -2 0,05 -0,1
Рівень техніки та технології

 
 

Цікаве

Загрузка...