WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Розробка фактичної системи менеджменту і її раціоналізація (ЗАТ “Панчішна фабрика”) - Курсова робота

Розробка фактичної системи менеджменту і її раціоналізація (ЗАТ “Панчішна фабрика”) - Курсова робота

та соціальної ефективності системи менеджменту.
Економічна ефективність проведення змін в системі менеджменту організації полягає в тому, що в наслідок цих змін значно покращились економічні показники діяльності організації. Використання нового і високотехнічного обладнання зумовило зниження енергомісткості та підвищення якості продукції і призвело до зростання прибутків товариства. Також покращилась технічна озброєність управлінців, на засадах розрахунків економічну ефективність раціоналізованої системи менеджменту підприємства у порівнянні з фактичною можна оцінити за показниками (темпами зростання):
- розширення асортименту виробництва на 12,5%
- зростання загального фонду оплати праці на 11,4%
- зростання фонду основної заробітної плати на 44,1%
- зростання фонду додаткової заробітної плати на 43,5%
В результаті проведення організаційних змін було удосконалено також якість побудови організації (організаційна ефективність), що полягає у значному покращенні системи управління товариством, підвищенні оперативності прийняття управлінських рішень, зниження рівня централізації функції управління, що безумовно, призвело до покращення мікроклімату в організації та підвищення якості робіт працівників. Організаційну ефективність кількісно можна
відобразити за такими показники (темпами зростання):
- збільшення чисельності працівників організації на 10%;
- збільшення управлінців в організації на 25%;
- збільшення робітників в організації на 2,05%
Оцінюючи соціальну ефективність менеджменту потрібно зазначити, що зміни на краще цієї ефективності є найбільш бажаними для організації, оскільки турбота про працівників, їх умови праці для кожної організації повинні стояти на першому місці. Тому вся проведена раціоналізація наявної системи менеджменту перш за все мала на меті вдосконалення умов праці всіх працівників, покращення психологічного мікроклімату в колективі і організації вцілому, створення атмосфери захищеності і причетності до цілей організації. Соціальна ефективність виявилась і у підвищенні середнього рівня заробітної плати працівників на 10% у покращенні умов праці основних робітників шляхом установлення системи кондиціювання. При цьому внаслідок закупівлі новітнього устаткування, збільшення кількості кваліфікованих працівників відбулося збільшення груп споживачів на 16%, що зумовлюватиме зростання валового доходу. Отже, на засадах оцінювання ефективності раціоналізованої системи менеджменту у порівнянні з фактичною, можна стверджувати, що організаційні зміни принесли позитивні результати та виправдали себе, хоча існує загроза "роздування" управлінського апарату.
В И С Н О В О К
Метою курсової роботи було застосування вивченого курсу менеджменту на прикладі окремої фірми, при цьому слід було враховувати умови , в яких розвивається підприємство (український та міжнародний ринок), було розроблено фактичну систему менеджменту ЗАТ " Панчішна фабрика" та раціоналізовано її відповідно до змін у середовищі функціонування з метою реалізації обраної підприємством стратегії, досягнення поставлених цілей та завдань.
Спочатку формувалися загальні функції менеджменту: планування, організування, мотивування, контролювання, регулювання. У процесі планування оцінювалося середовище існування фірми, формувалися стратегії, встановлювалися цілі, завдання. В організуванні змінено фактичну організаційну структуру на раціональну, перераховано функціональні обов'язки всіх працівників підприємства. У процесі мотивування розраховано заробітну плату для фактичної та раціональної кількості працівників. У процесі регулювання показано можливість регулювання недоліків, виявлених у процесі контролювання.
Дальше розроблялися ефективні методи менеджменту (економічні, технологічні, соціально-психологічні, адміністративні). У курсовому проекті також наведено приклади управлінських рішень для розв'язання проблем, що виникли на підприємстві, розроблено комунікаційну систему в організації, наведено приклади використання графіків та топограм на підприємстві. При цьому розглянуто особливості управління формальними та неформальними групами. У результаті оцінки ефективності системи менеджменту можна вважати, що діяльність підприємства повинна бути ефективною, хоча зараз досягнути цього буде дуже важко, тому цей проект ще повинен бути виконаний з урахуванням реальних можливостей організації та управління підприємством.
Список використаної літератури:
1 О. Є. Кузьмін, О.Г. Мельник, Теоретичні та прикладні засади менеджменту.,
Львів 2003
2 О.Є. Кузьмін., Сучасний менеджмент., Львів., "Центр Європи"., 1995
3 Гріфін Р., Яцура В. Основи менеджменту: Підручник /Наук. Ред. В. Яцупа, Д. Олесневич. - Львів: Бак, 2001
4 О.Є. Кузьмін, Економіка та менеджмент, Львів 1996
5 Г.Г. Кірейцева, Фінансовий менеджмент, Київ 2002
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА"
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ І МЕНЕДЖМЕНТУ
Кафедра менеджменту і
міжнародного підприємництва
К У Р С О В И Й П Р О Е К Т
з дисципліни
"Основи менеджменту"
на тему:
Розробка системи менеджменту в закритому акціонерному товаристві "Панчішна фабрика"
Виконала:
ст. гр. ЕФІ - 32
Соловка Г.В.
Керувала:
доц. каф. ММП
Жовтанецька О.О.
ЛЬВІВ - 2005
ЗМІСТ
Вступ.......................................................................................................
Розділ 1. Загальна характеристика організації .................................
Розділ 2 Формування функції менеджменту на підприємстві.........
2.1 Планування ..........................................................................
2.2 Організування ......................................................................
2.3 Мотивування ........................................................................
2.4 Контролювання ..................................................................
2.5 Регулювання........................................................................
Розділ 3 Використання методів менеджменту в організації ............
Розділ 4 Розроблення механізмів прийняття управлінських рішень в
організації ..................................................................................
Розділ 5 Проектування комунікацій на підприємстві .........................
Розділ 6 Формування механізмів управління групами працівників в
організації.....................................................................................
Розділ 7 Розробка пропозицій з удосконалення керівництва ..............
Розділ 8 Оцінювання ефективності системи менеджменту.............
Висновки ...................................................................................................
Список використаної літератури ............................................................

 
 

Цікаве

Загрузка...