WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Розробка фактичної системи менеджменту і її раціоналізація (ЗАТ “Панчішна фабрика”) - Курсова робота

Розробка фактичної системи менеджменту і її раціоналізація (ЗАТ “Панчішна фабрика”) - Курсова робота


Курсова робота
Розробка фактичної системи менеджменту і її раціоналізація (ЗАТ "Панчішна фабрика")
АНОТАЦІЯ
Менеджмент - це наука про адміністрацію, офіс, управління та комунікації (передачу інформації). В цій курсовій роботі було описано всі ключові питання менеджменту. Розроблено плани та цілі організації, визначено місію та завдання. Розроблено технологію менеджменту з урахуванням очікуваних змін, тобто сформовано функції менеджменту в організації; охарактеризовано застосування та роль методів менеджменту на підприємстві; розкрито особливості розроблення та реалізації управлінських рішень в організації, продемонстровано процес розроблення раціональних управлінських рішень з метою розв'язання існуючих на підприємстві проблем; охарактеризовано комунікації в організації; визначено особливості формування та функціонування формальних та неформальних груп у товаристві; обґрунтовано застосування підходів до керівництва менеджерами організації; визначено ефективність фактичної та раціональної систем менеджменту.
Описати такі види контролю: попередній контроль, поточний контроль і заключний контроль. Основне завдання скоректувати помилки та вирішити проблеми процесу виробництва. Розглянуто всі теорії мотивації.
Одна із частин менеджменту це офіс. Воно описує структуру організації та ролі менеджерів різних рівнів.
Розглядаються також різні види комунікації на різних рівнях .
ANNOTATION
Management is a sciense of administration, office, control, planning and communication. In this course work all the pointed items of management were described and developed. Planning activities of organization is a matter of forming mission and aims of corporation. Thus the technology of the management is developed in view of expected changes, that is functions of the management in organization are generated; the applications and role of methods of the management at the enterprise is characterized; the features of development and realization of the administrative decisions in organization are opened, the process of development of the rational administrative decisions is shown with the purpose of the problems, existing at the enterprise; the communications in organization are characterized; the features of formation and functioning of the formal and informal groups in organization are determined; the application of the approaches to the management of the managers of organization is proved; the efficiency of the actual and rational systems of management is determined.
There are three types of control: the precontrol, the running control and the final control. Their main idea is to correct problems and mistakes during the process of production.
Administration includes managing people, conflicts, and stresses. There are many different theories of administration and almost all of them are mentioned in the course work. Finally the communications are one the most important items because all previous items of management mentioned depend on it's effectiveness.
Вступ
Об'єктом дослідження у даному курсовому проекті є закрите акціонерне товариство "Панчішна фабрика", яка спеціалізується на виготовленні панчішних виробів. На сучасному етапі фабрика досить ефективно функціонує на ринку . Урізноманітнюючи асортимент продукції для задоволення потреб споживачів, підприємство складає здорову конкуренцію для фірм, що працюють в даній галузі. Незважаючи на нестабільну економічну ситуацію витримує тиски інфляції.
На сьогодні на підприємстві працює 200 осіб, середня заробітна плата працівників підприємства становить 700 гривень. Для збереження і підтримання необхідного рівня обслуговування в панчішній галузі, необхідна наявність ефективної системи менеджменту в організації та вирішення існуючих на підприємстві проблем, а саме: вийшло з ладу дороге устаткування , чергова інвентаризація виявила незначну нестачу товару на складі, зменшення кількості кваліфікованих працівників. Відповідно предметом дослідження в курсовому проекті є система менеджменту товариства.
Метою курсового проекту є розроблення фактичної системи менеджменту і її раціоналізація. Відповідно до мети проекту його завданнями є розроблення технології менеджменту, тобто реалізація функцій менеджменту в організації; формування методів менеджменту на підприємстві; розроблення та реалізація управлінських рішень в організації, формування раціональних управлінських рішень з метою розв'язання існуючих на підприємстві проблем; удосконалення системи комунікацій в організації; формування та забезпечення функціонування формальних та неформальних груп у товаристві; обґрунтований вибір підходів до керівництва менеджерів організації при подоланні існуючих організаційних проблем; визначення ефективності фактичної та раціональної системи менеджменту.
РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНІЗАЦІЇ
В таблиці 1 буде показано загальну характеристику організації: форма підприємства, профіль, види діяльності, форму власності внутрішнє та зовнішнє середовище.
Таблиця 1
Загальна характеристика ЗАТ"Панчішна фабрика "
Параметр, який характери
зується Зміст та особливості Основні відмінності від інших організацій Законодавча база заснування та функціонування організації Участь у зовнішньо економічній діяльності
1 2 3 4 5
1. Форма підприємства Акціонерне товариство- це товариство, яке має статутний фонд, поділений на визначену кількість акцій рівної номінальної вартості і несе відповідальність за зобов'язанням тільки майном підприємства .ЗАТ акції якого розподіляються між засновниками і не можуть розповсюджуватись шляхом підписки, купуватись та продаватися на біржі. 1.ЗАТ має статутний фонд,поділений на кількість акцій рівної акцій рівної номінальної вартості ,а ТОВ поділений на частини, розмір яких визначається засновницькими документами.
2. Мінімальний розмір статутного фонду в ЗАТ становить 1250 мінім зароб. плати, у ТОВ - 625 мінім зароб. плат , тобто вдвічі менше.
3.У разі виходу учасника з ТОВ йому сплачується вартість частки майна пропорційно цього внескові статутний фонд , учасники ЗАТ виходять зі складу засновників через продаж незал йому акцій.
Згідно Закону України "Про ЗЕД" зі змінами та доповненнями, повне товариство "ЗАТ" як і інші види господарських товариств, можуть вільно займатися зовнішньо-економічною діяльністю. Підприємство співпрацює з деякими іноземними фірмами.
2. Профіль Виготовлення панчішних виробів. Виробництво різних видів панчішних виробів. Існує значний перелік вимог щодо якості виробів, так як підприємство працює у виробничій сфері, а у сфері надання послуг , то стикається з безліччю особливостей у фінансовій, трудовій та виробничій сферах. Закон України "Про
Підприємництво" Бере участь у зовнішньо економічній діяльності шляхом продажу виробів закордон.
3. Види діяльності На сучасному етапі товариство надає такі послуги:
-виготовлення та продаж папчишнихвиробів.
Орієнтується на широке коло споживачів, на їх

 
 

Цікаве

Загрузка...