WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Менеджмент підприємства в кризових ситуаціях (санаторій “Косів”) - Курсова робота

Менеджмент підприємства в кризових ситуаціях (санаторій “Косів”) - Курсова робота

переживає кризові ситуації, але кожне по різному. На багато простіше боротися зі щойно виявлену кризу, яка ще не завдала підприємству значних втрат, ніж з кризою , яка вже захопила ціле підприємство.
Причинами кризи санаторію "Косів" можуть бути такі причини: неосвідченість керівництва, недосконалість управління, зміни в зовнішньому та внутрішньому середовищі, морально та матеріально застаріле медичне обладнання і інше устаткування, зношена матеріально-технічна база санаторію, постійне недофінансування з державного бюджету та інші.
Для того, щоб вивести санаторій із кризовго становища та завоювати туристичний ринок, необхідно використовувати найефективніші методи для того, щоб реребороти кризу, потрібно вкладати багато зусиль та коштів, правильно організувати програму антикризового управління. Криза, що захопила вже майже ціле підприємство проггесує і якщо не приймати ніяких антикризових заходів, то санаторій може скоро опинитися на грані банкрутства. Для того, щоб керівництву санаторію "Косів" вирішити всі питання, які пов'язані кризовим становищем, необхідно виконати наступні дії:
- взяти для співпраці спеціаліста (менеджера) з кризових ситуації;
- визначити причини, які призвели до виникненя кризи;
- оцінити ситуацію, яка склалася;
- підібрати команду для роботи, визначити їхні обов'язки та права;
- зібрати інформацію, яка необхідна для вирішення кризових питань;
- скласти план дій і підготувати декілька запасних варіантів на випадок непередбачуваних обставин;
- оцінити можливі способи та наслідки передбачуваних дій;
- прийняти конкретне рішення антикризової програми, стежити і координувати його реалізацію.
Менеджер з кризових питань повинен повинен бути професіоналом в таких галузях, як фінансовий менеджмент, менеджмент, економіка, маркетинг, господарське право та ін.; повинен рішуче йти до поставленої перед собою мети; повинен мати досвід практичної діяльності щодо виведення підприємства з кризи.
Щоб вивести санаторій з кризи, всі дії антикризового управління необхідно здійснювати поетапно.
На першому етапі потрібно здійснити: комплексний аналіз результатів фінансової діяльності санаторію; визначити причини виникнення кризи санаторію; оцінити внутрішні можливості санаторію щодо локалізації та переборення кризових явищ.
На другому етапі потрібно визначити мету та завдання антикризового управління.
На третьому етапі необхідно визначити суб'єкта антикризової діяльності, його права, обов'язки та відповідальність щодо розробки та впровадження антикризової програми санаторію.
На четвертому етапі потрібно визначити час, за який санаторій має для проведення антикризової програми до моменту порушення справи про банкрутство.
На п'ятому етапі необхідно оцінити ресурсний потенціал антикризового управління , тобто техніку, технології, персонал, організаційну структуру, фінансове становище санаторію.
На шостому етапі потрібно розробити детальний план заходів антикризового управління, які мають бути вжитими, послідовність і відповідальність за їх виконання.
На сьомому етапі, який є найважливішим, потрібно впровадити антикризову програму в діяльність санаторію і контролювати її виконання, а у випадку непередбачуваних змін у зовнішньому чи внутрішньому середовищі своєчасно вжити заходи щодо вдосконалення антикризової програми.
На восьмому, заключному, етапі, коли вже вирішено кризову ситуацію, необхідно розробити і реалізувати ряд профілактичних заходів для того, щоб у майбутньому запобігти кризам.
Якщо всі етапи будуть ефективно пройдені, то результаті виконаної антикризової програми санаторій почне процвітати. Але для того, щоб у майбутньому запобігти повторенню кризової ситуації, необхідно розробити програму передбачення криз. А також необхідно вдосконалити організаційну структуру підприємства, набрати новий персонал (молодих висококваліфікованих спеціалістів), оновити матеріально-технічну базу.
ВИСНОВОК
Криза - це об'єктивне явище в соціально-економічній системі і в основі її функціонування та розвитку лежить керована діяльність людини. Бажання ефективно управляти економічною системою може виражатися в прагненні розширювати сферу управління, тобто знижувати частку некерованих процесів. І в певній мірі це вдається. Можна допустити, що в майбутньому людина взагалі виключить кризи в розвитку соціально-економічних систем, а сьгоднішні кризи тільки характеризують рівень розвитку людини, недолік знань, надосконалість управління та інше.
Криза - це крайнє загострення протиріч в організації, що загрожує її життєстійкості в навколишнім середовищі. Якщо вчасно не виявити кризу, то вона буде розвиватися, прогресувати і може виникнути загроза банкрутства підприємства.
Подолання кризи - це керований процес. Про це свідчить богато криз,що відбувалися в історії розвитку людства, виробництва й економіки. Успіх управління залежить від своєчасного виявлення кризи, визначення симптомів її настання.
Незначні кризи необхідні для підприємства тому, що вони змінюють тенденції життєдіяльності системи, тобто порушує її стійкість, радикальним чином її оновлює. Незначні кризи зміцнюють підприємство, підвищують кваліфікаційний рівень персоналу з антикризового управління.
Отже, в результаті дослідження основних показників діяльності санаторію, можна зробити висновок, що санаторій "Косів" знаходиться в скрутному становищі і для того, щоб подолати кризову ситуацію необхідно приймати конкретні рішення. Для того, щоб вийти із кризового становища з мінімальними втратами, необхідні висококваліфіковані спеціалісти з кризового управління. І якщо антикризова програма буде правильно розроблена, то в результаті її впровадження повинні відбутися зміни в діяльності санаторію. Після завершення антикризової програми санаторій повинен зміцнити свої позиції на ринку, а також почне завоювати нові туристичні ринки, тобто розширювати ринки збуту своїх послуг.
Проте цього замало тому, що в майбутньому криза може знову наступити. І для того, щоб в майбутньому підприємство не зазнавало кризових ситуацій потрібно розробити і запровадити антикризову програму для передбачення криз.
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. А.Д. Чудновський, М.А. Жукова Менеджмент туризму.-Москва: Фінінси і статистика, 2002р.
2. В.І. Цибух Туризм ХХІ ст.: глобальні тенденції і регіональні особливості, 2002р.
3. В.О.Василенко Антикризове управління підприємством: Навчальний посібник.- Київ: ЦУЛ, 2003р.
4. Г.Є. Мошек, Л.А. Гомба, П.П. Піддубна Менеджмент підприємства: Підручник.-Київ: КНТЕУ, 2002р.
5. Г.З. Базаров, С.Г. Беляєв, Л.П. Бєлих і ін. Теорія і практика антикризового управління: підручник для вузів.- Москва: Закон і право, ЮНИТИ, 1996р.
6. І.М. Школа Менеджмент туристичної індустрії: Навчальний посібник.- Чернівці, 2003р.
7. Л.О. Лігоненко Антикризове управління підприємством: теоретоко-методологічні засади та практичний інструментарій Монографій.- Київ, 2001р.
8. Н.И. Кабушкин Менеджмент туризма.- Минск: БЭГУ, 1999р.
9. О.С. Виханскій, А.І. Наумов Менеджмент.-Москва: Гароаріка 1999р.
10. Журнал "Економіка України" 2004р. №8.

 
 

Цікаве

Загрузка...