WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Основні шляхи й етапи переходу на новий продукт - Реферат

Основні шляхи й етапи переходу на новий продукт - Реферат

це дозволяє одночасно визволити потужності для виробництва нового виробу і темпу освоєння нового продукту.
Завдання узгодження цих двох факторів необхідно вирішувати за рахунок раціонального вирішення організації виробництва шляхом послідовного, рівнобіжного чи плавного переходу.
При послідовному переході на новий тип виробу, існуючий процес припиняють, частину машин і устаткування демонтують і заміняють новими. Одночасно здійснюють перекваліфікацію робітників. Після закінчення підготовки починають запуск нового виробництва з доведенням його до проектної потужності.
Організація рівнобіжного переходу на новий виріб базується на будівництві деякої кількості виробничих площ на яких готується до випуску невелика кількість нових продуктів.
Завданням цих рівнобіжних виробництв є ретельна підготовка й випробування технології виробництва оновлених виробів без порушення існуючого виробничого процесу. Випробовують нове обладнання, технологію, навчають робітників, завдяки чому виробництво нових виробів може бути почате без втрат в існуючих приміщеннях, після припинення випуску старої продукції й одночасно в нових приміщеннях, якщо вони не будуть використані для інших цілей.
Перевагою даного рішення є зменшення втрат, пов'язаних із зупинкою виробництва, недоліком - необхідність будівництва спеціальних виробничих приміщень. Якщо ці приміщення використані для інших цілей, то втрати за цією статтею зменшуються.
Організація плавного переходу на нову продукцію являє собою такий спосіб освоєння нового виробництва, коли після закінчення обробки деталі старого виробу на першій операції відразу ж робочемісце перебудовується на виконання операції для виконання нового типу виробу. Так плавно перебудовується весь виробничий процес, усі машини й устаткування.
Втрати від зупинки виробництва в даному випадку виключаються чи зводяться до мінімуму.
Передумовою такої майже ідеальної організації є ретельна конструкторська і технологічна підготовка виробництва нового виробу, ре-алізація якої полегшується, якщо в новому виробі зберігається значна частина елементів попередньої моделі. Спрощує також проблему переходу на новий продукт блокова й агрегатна конструкції виробів, а також їхня стандартизація в цілому. Сприятливо діють і такі фактори, як, наприклад, освоєння робітниками декількох суміжних професій, рівноцінних за кваліфікацією.
На цьому етапі здійснюється безпосереднє втілення досягнень науки і техніки у виробництво, у його відновлення, у нові споживчі вартості. Процес відновлення виробництва має безліч змінних величин, залежить від цілого ряду факторів і є складною динамічною системою, що складається з декількох підсистем.
Кожна підсистема має свою функцію, що залежить від попередньої і впливає на наступну. Тільки в результаті безвідмовного функціонування всіх підсистем як єдиного цілого може бути забезпечене одержання запланованого результату.
Важливою передумовою ефективності відновлення виробництва є оцінка факторів, що впливають на неї, на запуск у виробництво нової продукції. Якщо вплив цих факторів піддається кількісній оцінці, то можна встановити ступінь їхнього впливу на показники запуску оновлюваного виробництва. Під час запуску нового виробництва під впливом інтенсифікації виробничих факторів знижуються трудомісткість і витрати на одиницю виробу, у результаті чого зростає обсяг продукції за одиницю часу.
Трудомісткість відбиває зміни в технічному й організаційному рівні виробництва точніше. ніж собівартість, оскільки вона відображає тільки витрати праці підприємства, тоді як у показниках собівартості враховується упредметнена праця постачальників, транспортні витрати, а також вилив цін. на які виробництво вже не робить помітною впливу.
Під час освоєння виробів початкова трудомісткість під впливом сукупності факторів удосконалювання виробництва різко знижується, поки не досягне стабільного рівня трудомісткості. Спочатку швидке, а потім трохи сповільнене зниження трудомісткості логічно пов'язане з характером зміни факторів запуску, вплив яких поступово стабілізується.
Поступово при стабілізації виробничого процесу вплив факторів освоєння нової продукції припиняється. Це веде до наступного зниження тру-домісткості.
Якщо наявну виробничу потужність вважати постійною, тобто не враховувати екстенсивний приріст виробничих факторів, вплив інтенсивного розвитку виробництва, що типово саме для відновлення виробництва як інтенсифікуючого фактора розвитку. Обсяг виробництва, шт. за місяць, у даному випадку можна розрахувати за формулою
Ot = Кt / Pt.
де Kt виробнича потужність ( норма х л/міс);
Pt- трудомісткість виробу (норма х л/шт.)
Аналіз найважливіших факторів, що впливають на відновлення ви-робництва, і основні розрахунки їхнього впливу на трудомісткість, по-тужність і обсяг виробництва необхідно доповнити розрахунками витрат. аналізом впливу відновлення виробництва на якість продукції. Одночасно істотно змінюються організація виробництва і його матеріально-технічне забезпечення, затверджені плани (стандарти підприємства), система управління в цілому. Ці втрати необхідно оцінити кількісно і враховувати їх при зіставленні загальних витрат із прибутком.
Список літератури
1. Інноваційний менеджмент

 
 

Цікаве

Загрузка...