WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Розробка системи менеджменту в організації - Курсова робота

Розробка системи менеджменту в організації - Курсова робота

розриває контракт, або одержує компенсацію, і домовляється про подальші поставки тільки якісних ресурсів.
*Людські: якщо фірмі не вистачає кваліфікованих кадрів, то нач. від. кадрів набирає нових або відправляє старих на курси підвищення кваліфікації.
*Фінансові: якщо виявиться нестача фінансів, то нач. план. і фінансовоек. від. шукає нові джерела, або удосконалює зв'язки із старими.
*Інформаційні: якщо виявлена нестача інформації або її недостовірність, то нач. від. маркетингу шукає нові джерела або шляхи удосконалення старих. Неефективними для кожного з видів ресурсів були б наступні рішення.
*Матеріальні: розірвати без пояснень усі стосунки із постачальниками; не робити нічого із недоліками.
*Людські: не приймати ніяких дій; звільнити кадрів і набрати гірших на роботу.
*Фінансові: не робити нічого; розірвати зв'язки із старими джерелами, не маючи нових.
*Інформаційні: не приймати ніяких дій; знизити вимоги або надавати недостовірну, застарілу інформацію.
3.Використання методів менеджменту в організації.
Види методів Приклади примінення конкретних методів у фірмі Характеристика взаємозв'язку функцій і методів менеджменту Характеристика механізму взаємодії різних методів менеджменту у фірмі між собою
Економічні
Довго -, середньо - та короткострокові плани Планування діяльності фірми на півроку вперед, наприклад, відділ постачання складає план поставок ліків ат обладнання. Взаємодіє із плануванням, зокрема, стратегічним. Взаємодіє з адміністративними методами та соціально - психологічними, зокрема. із методами формування колективів соц - псих.клімату в колективі.
Економічні стимули Встановлення премій та надбавок. Взаємодіє з мотивацією, плануванням та контролем. Взаємодіє з адміністративними методами та соц. - психолог .
Податки Встановлення податків держ,які сплачує дана фірма Взаємодіє з мотивацією та плануванням. Взаємодіє з адміністративними методами.
Фінанси Показують як фірма розпоряджається своїми коштами. Взаємодіє з плануванням та керуванням. Взаємодіє з організаційними діями.
Кредит Встановлення розміру кредиту, під який фірма може надати свої послуги. Взаємодіє з плануванням та контролем. Взаємодіє з організаційними ат розпорядчими діями.
Бюджет Складання плану доходів та витрат фірми на певний період. Взаємодіє з плануванням, мотивацією та контролем. Взаємодіє з ціною, кредитом, економічними стимулами.
Ціни Встановлення цін на послуги. Планування, контроль. Взаємодіє з фінансами, податками, кредитом, організ та розпор. діями.
Адміністративні
Організаційні дії Застосовуються через закони, декрети, статути. Взаємодіє з організуванням, контролем. Взаємодіє з методами формування колективів, економ.планами.
Розпорядчі дії Застосовуються з метою усунення недоліків у роботі, виправ.помилок Взаємодіє із контролем, регулюванням та організуванням. Взаємодіє з цілями, дисциплінарними діями.
Дисциплінарні дії Накладання штрафу на працівника, який поламав обладнання. Взаємодіє з плануванням, контролем та регулюванням. Взаємодіє з моральними стимулами та розпорядчими діями.
Соціально - психологічні
Соціальні плани Програма допомоги багатодітним працівникам. Взаємодіє з мотивацією, плануванням. Взаємодіє з розпорядчими діями,моральними стимулами формув.колективів.
Моральні стимули Надання винагороди за блискучо проведену операцію. Взаємодіє з мотивацією та регулюванням. Взаємодіє з економічними стимулами та дисциплінарними діями.
Методи форм.колективів та соц - психол.клімату в колективі Здійснюється через створення здорового клімату в колективі. Взаємодіє з організуванням, мотивацією та контролем. Взаємодіє з організаційними діями, моральними стимулами та соц.планами.
Технологічні
Технологічні документи Інструкція по користуванню обладнанням. Взаємодіє з організуванням та контролюванням. Взаємодіє з Конструк. Документ.та розпорядч. діями.
Конструкторські документи Плани приміщень, комп'ютерної мережі. Взаємодіє з плануванням та організуванням. Взаємодіє з технологічними документами та розпорядчими діями.
4.Проект комунікацій на підприємстві.
Комунікації в організації
Характеристика конкретних видів комунікації Приклади використовування інформації при різних видах комунікацій
Приклади застосування документів при здійсненні різних видів комунікацій
Між організацією і зовнішнім середовищем
Із споживачами: через рекламу, яку дає дана фірма. Щоб дати рекламу, фірма використовує періодичну довгострокову достовірну інформацію. При цьому використовуються оголошення, рекламні плакати, та ін. Усе це являється комерційною простою типовою службово-інформаційною документацією.
Із постачальниками: при заключенні договорів про співробітництво, наприклад, про поставки обладнаня. При такого роду комунікаціях фірма використовує повну довгострокову технологічну достовірну інформацію. У цьому випадку використовуються бланки договорів, контрактів, угод і т. д. Вони є технічною складною індивідуальною спеціальною документацією.
Із державою: через звіти про роботу фірми. При таких комунікаціях інформація має бути повною періодичною планово - обліковою достовірною. Основним із видів документації у цьому випадку є звіти. А вони відносяться до планово - облікової простої індивідуальної спеціальної документації.
Між рівнями, підрозділами та працівниками організації
Від нижчих рівнів до вищих: в основному через повідомлення про недоліки у виробничому процесі, які працівники подають своїм начальникам. При таких комунікаціях використовується повна разова довідкова достовірна інформація. При цьому використовуються звіти,повідомлення тощо. Вони є адміністративною простою індивідуальною службово - інформаційною документацією.
Між різними підрозділами: через взаємодію з виробничих питань. При цьому надається часткова періодична технологічна достовірна інформація. При даному виді комунікацій можуть бути використані домовленості, угоди, а також звіти, доклади тощо. Тому документація може бути як технічна службово - інформаційна, так і планово - облікова спеціальна; але у обох випадках вона має бути простою і індивідуальною.
Між окремими працівниками: через взаємодію з виробничих питань. Інформація при цьому використовується часткова періодична довідкова достовірна. При цьому можуть використовуватись службові записки, повідомлення тощо. Вони є простою технічною індивідуальною службово - інформаційною документацією.
Між менеджером і його робочою групою: через проведення загальних зборів. При цьому потрібна повна періодична довідкова достовірна інформація. Документація може використовуватись будь - яка, починаючи від прохання і закінчуючи заявою.
Через неформальні комунікації: шляхом розповсюдження чуток. Інформація використовується надлишкова разова або періодична довідкова недостовірна. Документація не використовується.
5.Розробка механізмів прийняття управлінських рішень на фірмі.
Характеристика управлінських рішень Приклади, які відображають характеристики управлінських рішень в організації
Види управлінських рішень
За сферою охоплення Загальні рішення: директор вирішує підвищити дисципліну на фірмі.
Часткові рішення: заст.. з кадрових питань вирішує зменшити чисельність

 
 

Цікаве

Загрузка...