WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Розробка системи менеджменту в організації - Курсова робота

Розробка системи менеджменту в організації - Курсова робота

лікарем.
Заступник з технічних питань 1 Виконує функції гол. лікаря стосовно НДЛ. Відповідає перед гол. лікарем за роботу НДЛ та має право управляти
Заступник з кадрових питань 1 Виконує функції гол. лікаря у кадрових питаннях. Слідкує за роботою відділу кадрів та відділу перепідготовки. Звітує перед гол. лікарем за роботу своїх відділів та має право управляти ними.
Заступник по відділенню хірургії 1 1 Виконує функції гол. лікаря стосовно підрозділів, які входять до відділу хірургії. Звітує перед гол. лікарем та має право управляти своїми підрозділами.
Заступник по відділенню косметології 1 1 Виконує функції гол. лікаря стосовно підрозділів, які входять до відділу косметології. Проводить складні операції. Звітує перед гол. лікарем та має право управляти своїми підрозділами.
Начальник відділу постачання 1 1 Слідкує за поставками ліків та обладнання на фірму. Шукає вигідних для фірми постачальників. Відповідає перед заст..з маркетингу. Має право заключати контракти із постачальниками.
Начальник відділу кадрів 1 1 Слідкує за роботою відділу кадрів. Налагоджує її. Слідкує за плинністю кадрів, їх кваліфікацією. Звітує перед заступником з кадрових питань. Має право проводити контроль кадрів по усій фірмі.
Начальник відділу омолоджувальної хірургії 1 1 Слідкує за роботою даного відділу, проводить деякі операції. Відповідає перед заступником по відділу хірургії. Має право накладати санкції на працівників свого відділу.
Начальник по відділу стоматології 1 Слідкує за роботою даного відділу, проводить деяку роботу. Відповідає перед заступником по відділу косметології. Має право накладати санкції.
2.3.Мотивація.
Назва теорії мотивації Короткий зміст та особливості
примінення Обґрунтування можливості застосування в організації Елементи системи матеріального стимулювання праці, в яких знаходиться відображення теорії
Змістовні
Теорія потреб Туган-Барановського Виділяє 5 груп потреб:
1.фізіологічні; 2.статеві; 3.симптоматичні інстинкти; 4.альтруїстичні; 5.практичного характеру.
Особливе значення - почуттям, моральним і релігійним поглядам, прина-
лежності до народностей. Вона має враховуватись в організації ,тому що всі потреби, крім 4 і 5, задовольнити хочуть усі люди. Тому на неї слід звертати увагу при мотивації усіх працівни-
ків. На даній фірмі ця теорія реалізується в основному за рахунок заробітної плати.
Ієрархія потреб Маслоу Виділив 5 груп:
1.фізіологічні(їжі, воді, сексі тощо); 2.безпеки і захищенос-
ті; 3.соціальні(відчуття при-
четності); 4.поваги(з боку оточення); 5.самовираження
(у реалізації своїх можливос-
тей). Ця теорія оптимально підходить для даної фірми, так як включає усі можливі потреби, які треба мотивувати: 1-4 для всіх працівників,
5 для керівництва. Ця теорія реалізується за допомогою заробітної плати(1 і 2), премій і ви-
нагород(3,4 і 5), можли-
вості просування по службі(5), відпусток(5),
власного комп'ютера, авто, кабінету тощо.
Теорія потреб Мак-Клелланда Виділив 3 групи:
1.влади;
2.успіху;
3.причетності. Може враховуватись для керівників або осіб, які мають перспективу кар'єрного росту. Реалізується за допомогою заробітної плати, винагород, премій, додаткових привілеїв.
Двофакторна теорія Герцберга Виділив гігієнічні та мотиваційні фактори. Дана теорія враховується на фірмі. В першу чергу враховуються гігієнічні фактори, а для керівників - мотиваційні.
Реалізується за допомогою заробітної плати, премій, винагород, можливості кар'єрного росту тощо.
Процесійні
Теорія очікувань Врума Базується на очікуванні появи якоїсь події:
1.по відношенню до затрат-результатів;
2.до результатів-винагород;
3.до цінності-заохочення. Враховується на фірмі загалом серед працівників виробничих підрозділів, хоча 2 можна застосувати і до керівників. Реалізується за допомогою винагород, премій, надбавок.
Теорія справедливості Співставлення своїх винагород із затраченими зусиллями та з винагородами інших працівників. Враховується на фірмі шляхом встановлення максимально справедливої винагороди. Реалізується за допомогою надання цієї винагороди.
Комплексна теорія Портера-Лоулера Враховує цінність винагород, зв'язки зусилля-винагорода, здібності та характер працівників. Враховується для всіх працівників фірми. Реалізується через надання особистих привілеїв, а також шляхом матеріального стимулювання.
Результати розрахунків заробітної плати працівників (фактична)
Посадові особи Посадо-вий оклад Чисель ність Надбавки (доплати) Премії Величина місячної зарплати, грн.
Характер Величина, грн Характер Величина, грн
1 2 3 5 6 7 8 9
Головний лікар 475 1 Персональна 71,25 Завчений ступінь 95 641,25
Секретар-референт 210 1 210
Юрисконсульт 210 1
210
Заст. дир. з екон.пит. 350 1 Персональна 52,5 Разова 70 472,5
Заст. дир.з кадр. пит.та маркетингу 350 1 За суміщення посад 52,5 Разова 70 472,5
Заст. по відділ. хірургії 370 1 За вчений ступінь 55,5 Результ. роб. за певн. період часу 74 499,5
Заст. по відділ. косметології 360 1 За вчений ступінь 54 Результ. роб. за певн.пер.ч 72 486
Нач. планово- і фінансовоек. відділу 250 1 За суміщення посад і керівництво 37,5 Разова 50 337,5
Працівники 180 4 27 Результ. роб. за певн. період часу 36 243
Нач. відділу праці та зар. плати 240 1 За керівництво 36 Разова 48 324
Працівники 175 3 26,25 Результ. роб. за певн.пер.ч 35 236,25
Гол. бухгалтер 235 1 Вихідні дні 35,25 Разова 47 317,25
Працівники 170 4 25,5 Результ. роб. за певн. період ч 34 229,5
Нач. відділу кадрів 245 1 За керівництво 36,75 Разова 49 330,75
Працівники 165 4 24,75 Результ. роб. за певн. період часу 33 222,75
Нач. відділу постачання 230 1 За керівництво 34,5 Разова 46 310,5
Працівники 155 5 23,25 Результ. роб. за певн. період часу 31 209,25
Нач. відділу реклами та маркетингу 260 1 За суміщення посад і керівництво 39 Разова 52 351
Працівники 195 7 29,25 За якісну рекламу 39 263,25
Нач. відділу лазерної терапії 270 1 За кваліфікацію і керівництво 40,5 Разова 54 364,5
Працівники 215 8 За кваліфікацію 32,25 За ризиковану працю 43 290,25
Нач. відділу травматології 260 1 За кваліфікацію ікерівництво 39 Разова 52 351
Працівники 220 6 За кваліфікац 33 За якісні послуги 44 297
Всього 56 42135
Середня зар.п 277.00
2.4.Контроль.
Характеристика процесу контролю для кожного виду ресурсів
Зворотній зв'язок Оцінка впливу контролю на посадових осіб і підрозд.організації Служби і посадові особи, відповідають за результат контролю
Попередній
Цей вид контролю для матеріальних ресурсів вимагає від них бути якісними, перевіреними для того, щоб служили не один рік. Людські ресурси мають бути кваліфікованими, працівники - спеціалісти у своїй справі, бажаний вчений ступінь тощо. Контроль інформаційних ресурсів полягає у тому, що інформація має бути періодична, достовірна, про ринки, конкурентів, споживачів. Контроль фінансових ресурсів має забезпечити такий їх рівень, щоб можливим початок в-во. Даний вид контролю пов'язаний із заключним контролем попереднього циклу. Вплив є позитивним, так як контрол.є своєчас,

 
 

Цікаве

Загрузка...