WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Інформаційна система по дослідженню кон’юнктури товарного ринку - Дипломна робота

Інформаційна система по дослідженню кон’юнктури товарного ринку - Дипломна робота

з'єднаних мережею передачі даних. Вузли здатні взаємодіяти між собою, забезпечуючи користувачу послуги системи управління БД. Централізоване зберігання інформації подає високі вимоги до часу реакції системи на запит окремого користувача на читання або запис в БД, до надійності при збоях.
Задача по дослідженню кон'юнктури товарного ринку може вирішуватися як автономно так і по мережах. Найбільш ефективним варіантом являється розв'язання задач в мережі ПЕОМ. При цьому забезпечується інформаційна та методологічна ув'язка, користування єдиної БД, оперативний доступ до інформації багатьох користувачів.
Важливим фактором становлення нових технологій являється створення локальних мереж ПЕОМ, які ефективно використовують можливості ПЕОМ для персональної обробки даних з розподіленою обробкою даних, що забезпечує колективне використання загальних інформаційних ресурсів для управління об'єктом в цілому.
Функціонування АРМ-маркетолога передбачено в умовах мережевої обробки даних. В зв'язку з цим при розробці АРМ-маркетолога було впроваджено методологічну взаємодію з АРМ-ми комерційного директора, менеджера, економіста, комірника, бухгалтера. З АРМ-бухгалтера маркетолог бере дані про продаж товару, фактичні дані; з АРМ-менеджера бере дані про обсяги продажу товару, дані про угоди з покупцями та постачальниками товарів, дані про попит та пропозицій на товар та з АРМ-економіста бере статистичні та оперативні дані.
Задачу пропонується вирішувати на персональних ЕОМ "Pentium - 166" Windows- NT зі стандартним комплексом технічних засобів. Для розв'язання задачі на АРМ-маркетолога запропоновано використовувати необхідне програмне та інформаційне забезпечення, що приведено нище.
Інформаційне забезпечення побудовано з використанням СУБД Access.
Access - це система управління базами даних та як і інші продукти цієї категорії зберігає та вилучує дані, представляє інформацію в зручному для користувача вигляді, автоматизує рутинні задачі (такі як: введення платіжних документів, карточка обліку, складання розкладу та інші). Використовуючи Access, можливо створювати зручні вхідні форми, оброблювати дані та складати різноманітні звіти.
Виходячи з переліку питань, які необхідно вирішити при розробці програмного продукту, можна використовувати наступні методи реалізації поставленої задачі:
- використовувати набір модулів, звернення до яких здійснюється із загальної програми;
- використовувати набір модулів, звернення до яких здійснюється за допомогою команд операційної системи;
- використовувати набір взаємопов'язаних модулів, кожний наступний викликається в роботу попереднім.
Враховуючи гнучкість, якою повинен володіти програмний продукт, а також рівень підготовки користувача, який буде працювати з програмою, оптимальним є метод використання набору модулів, звернення до яких здійснюється із загальної програми. При цьому роботу з цією програмою користувач повинен здійснювати в діалоговому режимі.
Функціонування АРМ-маркетолога на підприємстві запропоновано в мережі. Для праці вибрано мережу "Novell-Netware". Використання мережевої обробки забезпечує єдину взаємопов'язану інформаційну систему.
На АРМ-маркетолога у комерційному відділі формується ряд вихідних форм: відомості по обсягу продаж, по типам товарів, та по співпрацівникам і країнам, відомості динаміки продажу товару, відомості частки продажу товару та ін., на якому і запропоновано систему ведення аналізу дослідження товарного ринку, попиту та пропозицій на товар. Враховуючи особливості маркетингової роботи найбільш наглядним є отримання графіків: графіки по продажу, по динаміці продажу, по частці продажу та графіки життєвого циклу товару.
Результати, які отримуються на АРМ-маркетолога можуть бути використані і для реклами. Налагодження зв'язків із засобами масової інформації, з телекомпанією про певний телевізійний час, впродовж якого підприємство мало би змогу надавати свою інформацію, з газетами масової інформації, радіо, наприклад, реклама підприємства, пошук потенційних покупців та постачальників, Працівники комерційного відділу підприємства використовують існуючі засоби масової інформації, коли з'являється потреба налагодження зв'язків з покупцями та постачальниками, реклама товара, коли з'являється необхідність в цільовій інформації про споживчі властивості товарів та послуг з метою їх популяризації і збуту. Швидкий обмін інформацією з органами масової інформації є життєво важливим питанням у сфері масової комунікації. На сьогодньошньому етапі в нашому суспільстві впроваджено нову системи об'єднаних мереж Internet, яка дозволяє проходити великому потоку інформації у будь-яке місце земної кулі. Користуючись цією мережею, підприємсво має можливість давати рекламу, інформацію, обмінюватися пропозиціями з потенційними покупцями та постачальниками, давати об'яви про нові надходження товарів сторінках Internet, використовувати дошку об'яв, та ін.
В випускній роботі запропоновано організацію АРМ-маркетолога по дослідженню кон'юнктури товарного ринку на прикладі підприємства "Темекс". Взаємодію АРМ-маркетолога з АРМ-ми комерційного директора, менеджера, економіста, комірника та бухгалтера запропоновано в мережі "Novel-Netware". Використання мережевої обробки забезпечує єдину інформаційну систему та методологію управління комерційним підприємством СП "Темекс".
Розділ 3. ПОБУДОВА ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ
3.1. Структура інформаційної системи
Виходячи з проведеного в попередньому розділі аналізу рішень щодо створення інформаційної системи, необхідно побудувати повноцінну систему, яка б відповідала концепції створення у комерційному відділі підприємства автоматизованого робочого місця маркетолога по аналізу товарного ринку. Інформаційні системи - це людино-машинні системи, які збирають, накопичують, обробляють і видають по запиту або по вимозі інформацію у вигляді даних або знань, необхідну для виконання функцій управління економічним об'єктом.
Метою створення ІС є в гранично короткі строки створити систему обробки даних, яка має визначені споживчі якості, а саме: функціональна повнота, своєчасність, функціональна надійність, економічна ефективність, вирішення завдань по дослідженню кон'юнктури товарного ринку, контроль за обліком надходження та руху товару, систематизація статистичних даних, оперативний облік, забезпечення даних для маркетингових досліджень.
Інформаційна система дозволяє підвищити ефективність роботипідприємства при роботі з документаціею, сприяє економії робочого часу.
Інформаційна система по дослідженню кон'юнктури товарного ринку призначена для забезпечення комерційного відділу підприємства аналітичною інформацією про стан товарного ринку, обсяги продажу товару, динаміку продаж товарів та їх частки на ринку. Мета автоматизованого розв'язання задачі - надання маркетологу, менеджеру, економісту, директорам вирогідної та актуальної інформації, необхідної для прийняття рішень в ринкових умовах.
Доцільність побудови ІС по дослідженню товарного

 
 

Цікаве

Загрузка...