WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Інформаційна система по дослідженню кон’юнктури товарного ринку - Дипломна робота

Інформаційна система по дослідженню кон’юнктури товарного ринку - Дипломна робота

ринків збуту, дослідження ринку зарубіжних партнерів, забезпечення ринку України товарами народного споживання.
Таким чином, підприємство "Темекс" має велике значення для продовольчого ринку України і необхідно відмітити тенденції по росту обсягів товарообігу. На підприємстві надається велике значення розрахункам по товарообігу, по обсягу та динаміці продажу товару, по контролю запасів, по закупці товарів, по збору інформації про ємність ринку та ін. Разом з цим, комплекс задач по вивченню та аналізу кон'юнктури товарного ринку потрібно вирішувати. Економічні задачі пов'язані з маркетингом, дослідженням кон'юнктури товарного ринку, вивченням попиту на товари, і для того щоб формувалися результатні дані по обсягам продаж, по типам продаж, дані по спискам товарів, замовлення по об'єктам отримання, не аналізуються замовлення по клієнтам. В зв'язку з цим запропоновано і розроблено основні положення про організацію нової інформаційної системи, яка б вирішувала вищеперелічені актуальні економічні задачі. Ці задачі керівництво підприємства розглядає як першочергові.
Організація інформаційної системи по дослідженню кон'юнктури товарного ринку данного підприємства дозволить збільшити обсяг обігу товару, обсяг продажу товару, дослідження динаміки товарів, контролю запасів, а також зменшити рутинність праці співробітників підприємства. Існуюча інформаційна система обробки інформації носить частковий характер. Обробка первинних документів відбувається на рівні фінансового відділу (бухгалтерії) після здійснення всіх фінансових операцій та на АРМ-маркетолога у комерційному відділі. Частіше за все необхідна інформація отримується несвоєчасно, і тому втрачає свою актуальність та достовірність.
Інформаційна система по дослідженню кон'юнктури товарного ринку призначена для автоматизації функцій, які виконують співробітники комерційного та фінансового відділів, контролю, обліку і аналізу товарообігу, аналіз по дослідженню товарного ринку, попиту та пропозицій, обробки і узагальнення статистичних матеріалів по основним показникам продажу та закупок товару на внутрішньому та зовнішньому ринках.
Основною метою створення інформаційної системи по дослідженню кон'юнктури товарного ринку є скорочення частини одноманітної і рутинної роботи робітників комерційного відділу підприємства комплексного аналізу, прогнозування по продажу та закупок товару, інформації для маркетингових досліджень, оперативного обліку, покращання якості інформації, підвищення технологічної культури управлінських операцій і інтеграції даних для подальшої адаптації задачі до різних змін.
Інформаційна система дозволяє підвищити ефективність роботи комерційного відділу підприємства, сприяє економії робочого часу співробітників свього підприємства по питанням розв'язання економічних задач.
В основу функціонування інформаційної системи по дослідженню товарного ринку покладена організація АРМ-маркетолога. На АРМ-маркетолога в комерційному підрозділі підприємства запропоновано виконувати першочергові функції, такі як:
- дослідження кон'юнктури товарного ринку;
- дослідження попиту на товари;
- товарна політика підприємства маркетингової орієнтації;
- ціноутворення в системі ринкових характеристик товару;
- планування маркетингу (стратегія маркетингу, тобто раціональна побудова, згідно з якою підприємство розраховує вирішити свої маркетингові задачі і яка включає в себе конкретні стратегії по цільовим ринкам, комплексу маркетингу та рівню витрат на маркетинг);
- контроль маркетингу, тобто аналіз та виміри результатів здійснення стратегічних планів та планів маркетингу та прийняття корегуючих дій;
- ведення нормативно-довідкової інформації (НДІ), тобто: добавлення, видалення, корегування, перегляд, пошук, та друк нормативно довідкової інформації, необхідної для здійснення обліку товару, аналізу попиту та пропозицій на товар, дослідження кон'юнктури товарного ринку;
- організація сервісу (копіювання, відновлення та ведення архіву).
Основними задачами організації АРМ-маркетолога у комерційному підпрозділі підприємства є: дослідження факторів, що впливають на структуру і динаміку споживчого попиту на товар підприємства; дослідження по вивченню кон'юнктури товарного ринку; робота з НДІ, з життєвим циклом товару; вивчення попиту на товар підприємства та розробка прогнозів потреби у товарі; вивчення конкурентноздатності товару підприємства; орієнтація підприємства на виконання вимог споживачів до товару.
Розроблена система дозволить маркетологу, економісту та менеджеру виконувати великий обсяг роботи по обробці інформації, пов'язаний не тільки з продажем товарів, по типам товару, але й досліджувати і аналізувати попит та пропозиції, обсяги продаж по роках, обсяги продаж по кварталам, динаміку та долю продажу та ін. Крім того, дозволить робити оперативно-виробничі плани з технічної підготовки виробництва з метою наступного визначення оптимальних взаємопов'язаних наборів показників; також займатися статистичною та аналітичною роботою - зіставлення (поміж собою) нормативних, планових і фактичних показників, які характеризують ті чи інші операції або процеси торгово-посередницької та іншої діяльності, виявлення відхилень (у кількісних, вартісних, відносних, відсоткових та інших величинах) від заданих параметрів із зазначенням причин і винуватців цих відхилень, оцінка виконання плану у різних аспектах та виявлення факторів, що впливають на ці відхилення.
Аналіз розв'язання задачі по дослідженню кон'юнктури товарного ринку підприємства "Темекс" показав, що одним із основних напрямків рішення цих питань являється комплексне використання сучасних засобів обчислювальної техніки для автоматизації процесів управління складським господарством. Рівень автоматизації функцій управління складом визначається використовуваним комплексом технічних засобів, організацією інформаційного та програмного забезпечення, методами діалогової взаємодії користувача з інформаційно-обчислювальною системою і т.і.
Виходячи з актуальності вирішення задачі по дослідженню кон'юнктури товарного ринку на підприємстві "Темекс" запропоновано організувати АРМ-маркетолога, що дозволяє вести аналітичний та статистичний обліки за допомогою ПЕОМ і АРМ-економіста та АРМ-бухгалтера, що дозволяє вести оперативний облік.
Інформація повинна зберігатись у вигляді розподілених баз даних, які поділяються на центральні і локальні, і оброблюватись за допомогою засобів управління базами даних та засобівтелекомунікацій.
Впровадження розподіленої обробки даних дозволить забезпечити взаємодію всіх робочих місць системи, прискорити обробку облікової інформації, що досягається шляхом безпосередньої участі виконавців в процесі управління, підвищення їхньої відповідальності; інтерактивного рішення задач, колективного використання документальної інформації на основі ЕОМ, об'єднаних засобами комунікації. Під системою розподіленої обробки інформації розуміється набір автономних обчислювальних вузлів,

 
 

Цікаве

Загрузка...