WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Інформаційна система по дослідженню кон’юнктури товарного ринку - Дипломна робота

Інформаційна система по дослідженню кон’юнктури товарного ринку - Дипломна робота

вихідних документів, по-третє - велика ймовірність виникнення помилок при виконанні розрахунків, передачі документів між робочими місцями, дуже низька швидкість обробки даних.
Перелічені недоліки породжують необхідність удосконалення інформаційної системи шляхом широкого застосування засобів обчислювальної техніки. Автоматизована інформаційна система дозволить підвищити оперативність обробки інформації, точність, надійність інформації, що видається. Використання автоматизованої інформаційної системи забезпечить отримання довідкової інформації користувачам, можливість автоматичного формування вихідних документів.
Аналіз літературних джерел показав, що найбільш ефективним джерелом являється організація АРМ.
Широкі можливості сучасних засобів обчислювальної техніки і форм їх застосування створили передумови для організації АРМ - спеціалістів. АРМ представляє собою професійно-орієнтований комплекс технічних, інформаційних та програмних засобів, створених для автоматизації функцій спеціаліста.
Організація АРМ замінює техніку та методологію виконання функцій управління. До нових технічних операцій можна віднести занесення даних з клавіатури безпосередньо у документ, що формується; роботу з екраном як з документом; ведення екранного діалогу; використання форм представлення даних: електроних картотек і таблиць, багатовіконного представлення даних. З урахуванням професіональних знань і практичних навиків користувач може вибирати методику рішення задч, маніпулювати даними для розрахунку, проаналізувати результати, отримані на ЕОМ, та прийняти рішення найбільш ефективне для даної ситуації.
Розробка АРМ заснована на наступних основних принципах:
персоніфікації обчислень і самонавчання спеціаліста, який не програмує; автоформалізації професіональних знань; автоматизації нових функцій; безпаперової технології; раціонального сполучення розподільної, децентралізованої і централізованої обробки інформації, а також на принципах модульності, системності та ергономічності.
Широке і швидке розповсюдження ПЕОМ і АРМ викликане:
широкими можливостями по автоматизації щоденних науково-технічних та побутових функцій людини; можливостями оперативного формування документів і текстів безпосередньо в місцях виникнення інформації; нескладною розробкою програм, їх модернізацією і удосконаленням; невеликою вартістю.
Для впровадження запропонованої системи необхідно розробити відповідне інформаційне, організаційне, технічне та програмне забезпечення, що і буде розглядатися в наступному розділі диплому.
Основою для реалізації інформаційного обслуговування користувачів в розподілених системах обробки являється розподіл баз даних. Вони складають сукупність баз даних, розміщених на різних ПЕОМ та рівнях системи і об'єднаних в мережу та підтримуваних однією та декількома СУБД.
В системах обробки даних ефективність автоматизованого рішення задач в більшій мірі визначається формами та методами організації даних на магнітних носіях (внутрімашинна організація даних). Відомі два основних підходи до внутрімашинної організації даних у вигляді файлів (масивів) чи баз даних (БД) функціонуючих під управлінням СУБД.
Файлова організація даних ефективна для рішення окремих задач користувача. Але при великих обсягах та складної структури оброблюваних даних такий підход характеризується значною трудоємкістю коригування даних, складністю їх колективного користування, різними користувачами, жостким зв'язком між структурами даних та програмними рішеннями задач.
Створення БД орієнтовано на системне рішення великого кола задач, інтеграцію процесів накопичення, зберігання та актуалізації значних обсягів даних, їх ефективне, колективне використання при пакетної та діалогової обробки. При організації БД використовується ієрархічна мережева чи реляційна моделі даних, які реалізуються у згідній СУБД. Система управління бази даних представляє комплекс загально-системних програм для вводу, загрузки, актуалізації і збереження даних, а також керування доступом до даних з прикладних програм користувачей в різноманітних режимах обробки.
Аналіз літературних джерел показав, що інформаційне забезпечення (ІЗ) будується у вигляді файлів або СУБД . Найбільше розповсюдження отримали такі СУБД: ORAL, Access, Informix, Paradox, Sybase. В даній розв'язуваній задачі використовується одна з сучасних СУБД - Access, яка забезпечуює проектам найбільш короткий цикл розробки і найбільшу швидкість виконання.
Програмістами технічного відділу даного підприємства розроблений пакет прикладних програм, що виконується на ПЕОМ IBM Pentium - 100 ОС Windows NT, цей ППП розроблений на базі Access for Windows.
Особлива увага приділяється формам вихідних документів. Ці документи відповідають вимогам бухгалтерського, оперативного та статистичного обліків. Особлива увага надається автоматизованому складанню первинних документів, як найбільш трудомісткого процесу.
Вивчення практики розв'язання економічних задач показує, що велику роль програмне забезпечення (ПЗ) має у автоматизованому розв'язанні задач. При цьому велике значення надається використанню ОС. Найбільш поширеними є ОС MSDOS та ОС Windows-NT. Не дивлячись на велике використання MSDOS, ОС MSDOS має переваги, до яких відносяться:
- операційна система Windows- NT для своїх операцій використовує 32-х-розрядний режим роботи (MSDOS використовує 16-ти-розрядним режим роботу), що значно повищує швидкість виконання усіх видів операцій (математичних, пошукових та ін.);
- дозволяє складати великі за назвою імена файлів, завбільших стандартних 8-ми символів, як у MSDOS;
- покращена робота з пам'яттю;
- має графічний інтерфейс;
- полегшена робота, для чого вживається миша - Mouse;
- обробка даних проводиться за допомогою інструментальних засобів чи пакетів. В даній програмі використан пакет Access for Windows.
Вивчення літературних джерел показує, що найбільш ефективною є мережевна обробка АРМ та використання сучасного програмного забезпечення.
Разом з тим, дані про товари, про типи товарів, закази на товари, закази покупців із різних країн, таблиці продажу по обсягу продажу, продажу по співробітникам та країнам використовуються декількома користувачами: менеджером, маркетологом, бухгалтером, економістом, комерційним директором, директором, тому доцільно використовувати мережеву обробку даних.
Аналіз дослідження літературних джерел показав доцільність створення такої інформаційної системи, яка б повністю відповідала вимогам удосконалення роботи в комерційному відділіпідприємства. Така система повинна мати чітко визначені складові частини та чіткі інформаційні і функціональні зв'язки між складовими частинами. Тому доцільно створити АРМ-маркетолога, тобто його функціонування в мережі АРМ-підприємства.
2.2. Обгрунтування запропонованих проектних рішень
Аналіз діяльності підприємства, роль і призначення його для України: швидкість роботи та пошуку нового постачальника у різних країнах, пошук нових

 
 

Цікаве

Загрузка...