WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Інформаційна система по дослідженню кон’юнктури товарного ринку - Дипломна робота

Інформаційна система по дослідженню кон’юнктури товарного ринку - Дипломна робота

товарах даного типу та створюються передумови для ефективного збуту товару. Предметом дослідження ринку окремого товару або групи товарів є вивчення співвідношення попиту та пропозиції цих товарів при окремих економічних ситуаціях, тобто кон'юнктури товарного ринку.
Вивчення кон'юнктури товарного ринку дозволяє встановити, в якій мірі діяльність підприємства впливає на стан ринку, на його розвиток в майбутньому, і які заходи слід застосувати, щоб повніше задовольнити попит населення на товари, більш раціонально використовувати можливості, що має підприємство. Таке вивчення базується на аналізі показників, що характеризують поставку товарів даної групи, обсяг і структуру продажу товару, товарних запасів на складах підприємства, в оптовій торгівлі.
Маркетингова інформаційна система - це організована сукупність персоналу, обладнання, методів і процедур для збору, обробки, аналізу і своєчасній доставці в установлене місце маркетингової інформації. Вимоги до інформації - повинна бути повною, точною, адекватною, своєчасною. Існують такі види операцій: рутинні операції, документообіг, комунікаційні, професійні.
Система аналізу маркетингової інформації - набір удосконалених методів, аналізу маркетингових даних і проблем маркетингу. Основу будь-якої системи аналізу маркетингової інформації складає статистичний банк - банк моделей.
Статистичний банк - сукупність сучасних методик статистичної обробки інформації, дозволяючих найбільш повно скрити взаємозв'язалежності у рамках підбірки даних та встановити ступінь їх статистичної надійності. Ці методики дозволяють дирекції отримувати відповіді на питання такого типу:
- Що представляє собою загальні змінні, здійснюючі вплив на мій збут, і яка значимість кожного з них?
- Що відбудеться із збутом, якщо підняти ціну товару на 10%, а витрати на рекламу на 20%?
- Які черти є найбільш вирогідними показниками того, що дані покупці будуть купувати мій марочний товар, але не товар конкурета?
- По яким показникам краще всього сегментувати мій ринок, і скільки його сегментів існує?
Ці методики статистичної обробки інформації описані в багатьох нормативних джерелах.
Банк моделей- набір математичних моделей, сприяючих отриманню більш оптимальних маркетингових рішень діячами ринку. Кожна модель складається із совокупності взаємопов'язаних змінних, представляючих деяку реально існуючу систему, деякий реально існуючий процес, чи результат. Ці моделі можуть сприяти отриманню відповідей на питання таких як: "А що, коли?" та "Що краще?".
Аналіз господарської діяльності - вивчення практичної діяльності суб'єктів господарювання за певний період з метою підвищення ефективності їх діяльності.
Види:
- аналіз економічний - сукупність методів формування і обробки даних, які забезпечують об'єктивну оцінку діяльності суб'єктів господарювання, визначення тенденцій, резервів розвитку;
- аналіз комплекский - охоплює господарську діяльність кооперативних організацій та підприємств;
- аналіз мотиваційний - пошук причин і умов, що визначають поведінку споживача на ринку маркетингових досліджень;
- аналіз оперативний - проводиться за поточний період з метою прийняття оперативних рішень.
Кон'юнктура економічна - сукупність умов, ознак, які характеризують становище в економіці країни, у ділових відносинах, в окремих галузях, регіонах, на окремих ринках товарів або у світовому господарстві в цілому за певний період. Може бути стабільною і нестабільною. На рівні народного господарства визначається динамікою виробництва, будівництва, станом внутрішньої і зовнішньої торгівлі, товарних запасів, цін, процентом за кредит, курсом цінних паперів, прибутками, рівнем безробіття, зарплати, споживання. Визначається, в першу чергу, циклічними факторами. До нециклічних факторів, що визначають економічну кон'юнктуру, належать НТП, концентрація та централізація виробництва і капіталу, мілітарізація економіки, стихійні лиха, спекуляція, соціальні та політичні конфлікти. Кон'юнктури окремих галузей, регіонів, ринків певних товарів є складовими народногосподарської кон'юнктури. Більшою мірою на них впливають нециклічні, випадкові, тимчасові фактори. Основна характеристика кон'юнктури ринку - ступінь збалансованості попиту і пропозиції.
Ринок предметів споживання - елемент системи відтворення, орієнтований на формування конкретного обсягу випуску предметів споживання з урахуванням запитів населення і здійснення активної торгової діяльності. Це частина внутрішнього ринку країни. Об'єктом реалізації на ньому є товари народного споживання.
Вивчення кон'юнктури товарного ринку дозволяє встановити, в якій мірі діяльність підприємства впливає на стан ринку, на його розвиток в майбутньому, і які заходи слід застосувати, щоб повніше задовольнити попит населення на товари, більш раціонально використовувати можливості, що має підприємство. Таке вивчення базується на аналізі показників, що характеризують поставку товарів даної групи, обсяг і структуру продажу товару, товарних запасів на складах підприємства, в оптовій торгівлі.
При вивченні кон'юнктури товарного ринку ставить задача не тільки визначення стану ринку на той чи інший момент часу, але й прогнозування ймовірного характеру подальшого його розвитку. Результати аналізу показників кон'юнктури ринку, що прогнозується у поєднанні з плановими та звітними даними дають можливість заздалегідь розробити заходи щодо розвитку позитивних процесів, вилучення існуючим та запобігання можливим диспропорціям.
Призначення інформаційної системи (ІС) в економіці - це автоматизація розрахунків, під якою розуміють людинно-машинне розв'язування економічних задач.
Для розв'язання за допомогою обчислювальної техніки будь-якої економічної задачі необхідно створити певні умови. Ця проблема вирішується розробкою і впровадженням визначених державним стандартом з упровадження інформаційних технологій видів забезпечення, зокрема правового, інформаційного, програмного, математичного, методичного, організаційного, технічного, лінгвістичного та ергономічного.
Створенню ІС у нашій країні приділяється багато уваги. За масштабами, темпами зростання, витратами матеріальних, фінансових і трудових ресурсів, а також за ступенем впливу на процеси управління проблема створення ІС перетворилася на велике народногосподарське завдання. Інформаційні системи можуть значно різнитися за типами об'єктів управління, характером та обсягом розв'язуваних задач і рядом інших ознак.
Організаційна структура інформаційної системи по дослідженню кон'юнктури товарного ринку на підприємстві може приймати різні форми, взалежності від розміру підприємства, характеру побудови організаційної структури всього підприємства, методу розподілу влади та ін.
В існуючій інформаційній системі по дослідженню кон'юнктури товарного ринку спостерігається ряд недоліків. По-перше - це значні втрати часу, велика трудомісткість праці при проведенні розрахунків, по-друге - використання ручної праці при створенні (заповненні)

 
 

Цікаве

Загрузка...