WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Інформаційна система по дослідженню кон’юнктури товарного ринку - Дипломна робота

Інформаційна система по дослідженню кон’юнктури товарного ринку - Дипломна робота

операційних систем.
Оперативним контролем за продажами та закупками товарів, тобто пошуком постачальників та покупців займаються на даному підприємстві продавці (так називають агентів та товаровідів підприємства "Темекс"). Для клієнтури підготовлени рекламні проспекти, каталоги по представленому товару, який є на складах і в якому підприємство зацікавлено. Маркетолог та комерційні агенти підприємства досліджують кон'юнктуру ринку, попит на товар і потім аналізують, який товар вигидніше закупати і де, і який покупець зацікавиться таким товаром.
Для вирішення економічних задач, які мають дані про товари, замовлення на товари, замовлення від покупців з різних країн, таблиці продажу по об'єму, діаграми по продажу товарів, необхідно організувати АРМ-маркетолога, який би вирішував більшу кількість поставлених економічних задач на даному підприємстві, що я і запропонувала для даного підприємства.
Дослідження існуючих підходів дослідження кон'юнктури товарного ринку на СП "Темекс" показало необхідність використання значних обсягів різнобічної інформації. Склад і обсяги інформації, що можуть бути використані при дослідженні кон'юнктури товарного ринку наведені у таблиці 1:
Таблиця 1.
Склад і обсяги інформації, що можуть бути використані при дослідженні кон'юнктури товарного ринку.
№пп
Назва потоків даних
Обсяг в документозаписах Кількість символів в 1документостроці
Всього за місяць Потоки інформації
по структурним
підрозділам
бухгалтер економіст менеджер ком.дир.
1. Залишки товарів 2500 40 100.000 40.000 20.000 25.000 25.000
2. Надходження товарів 1800 60 108.000 35.000 25.000 30.000 10.000
3. Продаж товарів 2100 50 105.000 35.000 30.000 15.000 20.000
4. Договора постачальників 180 100 18.000 5.000 3.000 5.000 5.000
Всього: 115.000 78.000 75.000 60.000
На основі аналізу матеріалів про діяльність об'єкта, особистих спостережень і критичної оцінки концептуально сформована проблема дослідження. Ціл'ю дослідження являється необхідність розробки інформаційної системи по вивченню та аналізу кон'юнктури товарного ринку на СП "Темекс". Метою роботи являється дослідження існуючих умов на підприємстві, а також на літературних розробках та розробках інформаційної системи по дослідженню кон'юнктури товарного ринку. В основі розробок лежить організація АРМ-маркетолога і взаємодія з АРМ-ми комерційного директора, менеджера, економіста, комірника та бухгалтера. На концептуальному рівні визначен можливий підхід до рішення поставленої проблеми та в основі цього підходу є мережі АРМ, на яких формується вхідна інформація та які використовують результати розрахунків.
Актуальність теми полягає в тому, що постійно розширюється асортимент товару, збільшуються списки клієнтів-покупців, постачальників та з'являються фірми-конкуренти; формується ринок продавольчих товарів. Тому виникає необхідність дослідження кон'юнктури товарного ринку.
Розділ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ВАРІАНТІВ І ОБГРУНТУВАННЯ РІШЕНЬ ПО СТВОРЕННЮ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ
2.1. Аналіз існуючих теоретико-практичних розробок в галузі створення інформаційних систем
На сучасному етапі ринкових перетворень в Україні здійснено лібералізацію економіки та зовнішньоекономічної діяльності, розпочато приватизацію, ліквідовано адміністративно-розподільну систему планування і управління, запроваджено широку демократизацію трудових відносин. Закладено правову базу для розвитку ринкових відносин. У народному господарстві відбувається зміна форм власності.
При ринковій торгівлі існувала невизначеність інформації, що приводить до необхідності приймати нові рішення.
Маркетинг - це новий вид діяльності, це управління комерційною діяльністю підприємства на основі інформації про потреби споживачів і відповідності цим потребам товарів і послуг з метою забезпечення їх конкурентно-спроможності на ринку і отримання максимального прибутку. На відміну від виробничого менеджменту, маркетинг представляє попит. Він поєднує в собі аналіз, планування і контроль за діяльністю фірми, націлений на збереження існуючих і завоювання потенційних ринків і має своїм завданням задоволення попиту покупців, з одного боку, і досягнення мети фірми - з другого. Маркетинг - це комплексна система організації виробництва та збуту продукції, орієнтованої на задоволення потреб конкретних споживачів та отримання прибутку на основі дослідження і прогнозування ринку, вивчення внутрішнього та зовнішнього середовища підприємства-експортера, розробки стратегії і тактики поведінки на ринку з допомогою маркетингових програм.
Зберігати своїх покупців і здобувати нових - головна потреба маркетингової діяльності. Маркетинг займає ключове становище у ринковій стратегії сучасної фірми. Хоч концепція М. і дозволяє аналізувати, максимілізувати та задовльняти попит споживача, але вона є лише керівництвом до планування. Підприємство повинно також враховувати і свої сильні та слабкі сторони в таких сферах, як виробництво, технологія, фінанси і збут. Плати М. повинні об'єднувати цілі, вимоги споживача та ресурсні можливості підприємства. Крім того, необхідно враховувати вплив конкуренції, державного регулювання та інші зовнішні фактори. В сучасних умовах застосовуютья два основних види або методи М.: 1) М., орієнтований на продукт, виріб або послугу; 2) М., орієнтований на споживача, особливу клієнтуру, наперед визначені групи споживачів. Тому філософія М. наполягає на аналізі задоволення потреб, скеровує ресурси фірми на виготовлення товарів та послуг, які їм потрібні. Згідно з нею продаж - засіб обігу та вивчення потреб споживача, а якщо вони незадоволені, необхідно змінювати загальну політику, а не тільки міняти процес продажу.
Дослідження маркетингу представляють собою збір, обробку та аналіз даних з метою зменшення невизначеності, що присутня при прийнятті маркетингових рішень. Дослідженню підлягають ринок, конкуренти, споживачі, ціни, внутрішній потенціал підприємства. Основними результатами досліджень маркетингу є розробки, що використовуються при виборі та реалізації стратегії і тактики маркетингової діяльності підприємства.
Найбільш поширеним направленням в маркетингових дослідженнях є дослідження ринку. Воно проводиться з метою отримання даних про ринкові умови, в яких функціонує підприємство. Можна сказати, що без ринкових досліджень неможливо систематично збирати, аналізувати та співставляти всю інформацію, потрібну для прийняття важливих рішень, пов'язаних з діяльністю на ринку, визначенням обсягів продаж, прогнозуванням і плануванням ринкової діяльності.
Об'єктами ринкових досліджень виступають процеси розвитку ринку, вивчається також товарна структура,місткість ринку, динаміка продаж, існуюча кон'юнктура, можливості та ризики. Основними результатами досліджень є прогнози його розвитку, оцінка кон'юнктурних тенденцій, виявлення ключових факторів успіху.
Загальна мета ринкових досліджень полягає в визначенні умов, при яких забезпечується найбільш повне задоволення попиту населення в

 
 

Цікаве

Загрузка...