WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Інформаційна система по дослідженню кон’юнктури товарного ринку - Дипломна робота

Інформаційна система по дослідженню кон’юнктури товарного ринку - Дипломна робота

методів розв'язання задач на СП "Темекс" вибрана тема диплому і напрямок виконання розробок по дослідженню кон'юнктури товарного ринку.
В магістерській роботі запропоновано організацію АРМ-маркетолога, та удосконалення функціонування АРМ-ів комерційного директора, менеджера, економіста, бухгалтера, робота яких пов'язана з функціонуванням маркетолога. Організація цих АРМ-ів запропоновано в умовах мережі "Novell-Netware". Використання мережевої обробки забезпечує єдину інформаційну базу та взаємодію різних спеціалістів СП "Темекс".
Розділ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА Й АНАЛІЗ ОБ'ЄКТА ДОСЛІДЖЕННЯ
В умовах корінної перебудови управління народним господарством в нашій країні відбувається вдосконалювання господарського механізму і в торгівлі.
Основа високої результативності комерційних рішень торгових організацій та підприємств - активне використання при їхньому обосновуванню та перспективних тенденцій розвитку попиту населення та кон'юнктури ринку товарів народного споживання. Рішення таких задач потребує прискорення впровадження у практику торгівлі наукових основ та принципів їх виконання.
Подальший розвиток та підвищення еффективності автоматизованих систем управління та обчислювальних центрів, подальше об'єднання в єдину систему збору та обробки інформації для обліку та управління стає сьогодні першочерговою задачею створення автоматизованих банків даних різного призначення.
Дослідження товарного ринку - якісний і кількісний аналіз політичних, економічних, науково-технічних, соціальних та інших факторів, які безпосередньо впливають на обсяг і ефективність продажу товару на конкретному ринку, з метою одержання достовірної інформації для прийняття оптимальних рішень щодо розробки програм маркетингу та організації виробничо-комерційної діяльності підприємства-виробника і експортера. Дослідження товарного ринку, як правило, концентрується на аналізі таких питань, як умови взаємної торговлі з країною-імпортером; визначення ємкості ринку з урахуванням національного виробництва, імпорту, залишків товарів на складах і в торгівельній мережі, тощо; кон'юнктура ринку (співвідношення між попитом і пропозицією, рівень цін і їх рух, портфель замовлень, загально-економічна ситуація в країні імпортері, вплив циклічних і нециклічних факторів, основні показники кредитно-фінансової системи, вплив валютних курсів і співвідношення валют і інши економічні показники); прогнозування кон'юнктури ринку на підставі дослідження тенденцій зміни основних економічних показників; вивчення поведінки покупців (мотиви покупок, вимоги до товару та його ціни, способи купівлі, платоспроміжність покупців, методи використання товару тощо); вивчення конкурентів, методів конкурентної боротьби, практики роботи конкурентів на ринку, каналів руху товарів, методів реклами тощо; порівняльний аналіз власного товару з товарами-конкурентами; визначення рівня конкурентноздатності товару на конкретному ринку; вивчення вимог ринку щодо упаковки, дизайну товару, гарантій, сервісу.
Можна виділити причини непередбаченості розвитку товарного ринку України:
1) недосконалість господарського механізму;
2) швидкі зміни законодавства;
3) недостатність комерційних знань роботи у нових умовах.
Спеціалісти вивчення ринку підприємства аналізують дані про динаміку товару у відповідності з заявками оптових покупців, про обсяги та частку продажу товару, аналізують відомості про рух товарів у оптовій торгівлі. Аналіз цих даних дає змогу зробити достатньо надійні висновки про тенденції розвитку попиту на товар, що досліджується. Завдяки співставленню динаміки надходження, продажу і запасів по окремим позиціям асортименту товарів групи, що розглядається, можна визначити, по-перше, зрушення у мікроструктурі попиту, по-друге, відповідності асортименту товарів потребам ринку.
При вивченні кон'юнктури товарного ринку ставить задача не тільки визначення стану ринку на той чи інший момент часу, але й прогнозування ймовірного характеру подальшого його розвитку. Результати аналізу показників кон'юнктури ринку, що прогнозується у поєднанні з плановими та звітними даними дають можливість заздалегідь розробити заходи щодо розвитку позитивних процесів, вилучення існуючим та запобігання можливим диспропорціям.
З появою необхідності обробки великого обсягу продажу товарів необхідне досконале дослідження кон'юнктури товарного ринку.
Отже, кон'юнктура ринку - сукупність умов, ознак, які характеризують співвідношення попиту й пропозиції на товари та послуги. Об'єктами вивчення кон'юнктури ринку є: динаміка виробництва товару, який цікавить покупців; завантаження виробничих потужностей в галузі та фірмі; рух замовлень; зміна товарних запасів; співвідношення експортних та імпортних позицій товару; оптові ціни. Одержана інформація є основною для співставлення попиту та пропозиції; складання прогнозу. Існують якісні та кількісні методи прогнозування. До перших належать експортні оцінки спеціалістів, до других - визначення майбутньої кон'юнктури з допомогою економіко-математичних моделей на основі динамічних рядів. Визначення кон'юнктури ринку, її прогнозування та використання на практиці отриманих результатів приносять фірмі додатковий прибуток. Це дозволяє їй продавати або купувати товари за найсприятливішими цінами, раціонально маневрувати власними ресурсами, розширювати або скорочувати випуск товарів, тобто оптимізувати свою виробничу діяльність. Хоча точність прогнозу відносно невелика, проте він є базовим орієнтиром практичних заходів фірми.
Дослідження кон'юнктури товарного ринку пов'язане з великим обсягом продажу товару, різнобічною інформацією, тому необхідно використовувати на підприємствах обчислювальну техніку.
Прогнозування товарного ринку - це оцінка перспектив розвитку кон'юнктури ринку, які повинні враховуватися у маркетингових програмах, стратегії і практиці маркетингу. Мета такого прогнозу - визначення тенденцій, факторів, які впливають на ринкову ситуацію.
В випускній роботі розглядається СП "Темекс", в якому на протязі кожного року можна побачити постійне зростання обігу різноманітного асортименту товару, кожен місяць підписуються багато контрактів на поставку та закупку товару з співвітчизниками та з зарубіжними партнерами, ведеться великий обсяг продажу та купівлі товару. В зв'язку з цим виникає потреба у дослідженні кон'юнктури товарного ринку.
Насиченість ринку України товарами народного споживання - одна із основних задач сьогодення. В зв'язку з цим велике значення має діяльність підприємств, що займаються торгово-посередницькою діяльністю.
Основна діяльність підприємства "Темекс" - торгово-посередницька по оптовим закупкам і продажу товару, яке почало свою діяльність з кінця 1993 року.
Підприємство "Темекс" працює з такими типами товарів:
1) рибопродукти (водорослі, устриці,риби, краби);
2) кондитерські вироби (десерти, конфети, джеми, муси, солодка випічка);
3) напої (алкогольні та безалгокольні напої, кофе, чай, пиво та ін.);
4) приправи (солодкі та

 
 

Цікаве

Загрузка...