WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Інформаційна система по дослідженню кон’юнктури товарного ринку - Дипломна робота

Інформаційна система по дослідженню кон’юнктури товарного ринку - Дипломна робота

виключну гнучкість;
- можливість зберігати і відновлювати зображення на екрані за допомогою локальних змінних і елементів масивів;
- можливість створення і обробки масивів;
- можливість встановлювати вказівник і відображення запису, блокованого іншим користувачем;
- звернення до однієї і тієї ж бази даних необмеженої кількості користувачів;
- можливість надання користувачу в процесі роботи оперативної допомоги - такої як інструкції по вводу даних при натискуванні клавіші F1;
- підтримка і активне використання миші;
- установка реляційних зв'язків між базами даних типу один запис до багатьох;
- можливість побудови багаторівневих світлових меню, в якості елементів, які можуть фігурувати як довільні строки, так і як елементи масивів і компоненти файлів, використання множинного відбору;
- можливість використання засобів конфігурації і системного меню самого Access;
- широке використання концепції вікон;
- можливість роботи із засобами мов SQL;
- можливість використання засобів WINDOWS.
Усі перераховані можливості обумовили вибір саме СУБД Access for Windows, за допомогою якого було розроблено програмне забезпечення для автоматизації система обробки інформації по обліку наявності та руху товару на складі.
Так як робоче місце оператора або спеціаліста, що займаються обліком наявності та руху товару на складі, представляє собою персональний комп'ютер Pentium - 166 з операційною системою Windows-NT.
Операційна система Windows-NT дає наступні основні переваги:
- централізоване управління;
- доступність поділеної інформації;
- доступ до багатокористувацьких програмних засобів.
Операційна система знаходиться на персональному комп'ютері. Вона відповідає за роботу команд, необхідних для нормального функціонування робочої станції.
Досвід використання ЕОМ для побудови прикладних систем обробки даних свідчить про те, що найбільш ефективним засобом є не універсальні алгоритмічні мови високого рівня, а спеціалізовані мови для створення систем управління даними. Такі засоби входять до складу систем управління базами даних (СУБД), але вони можуть існувати і окремо. СУБД дають можливість здійснювати безпосереднє управління даними, а програмістам швидко розроблювати більш досконалі програмні засоби їх обробки. Характеристики готових прикладних пакетів визначаються перш за все прийнятою в СУБД організацією даних і типом транслятора.
Система Access предназначена для створення і ведення локальних і розподілених БД в реальному масштабі часу..
Перевагою даної реляційної моделі, на основі якої розроблена програма, являється порівняно простота інструментальних засобів її підтримки, вадою - жорсткість структури даних та залежність швидкості її роботи від розміру БД. Для багатьох операцій, визначених в такій моделі, може виявитися необхідним перегляд всієї бази.
СУБД Access for Windows має виключно високі швидкісні характеристики і вцьому плані значно виділяється серед інтерпритуючих систем. Порівняно з dBASE IV її швидкість в декілька разів вища і не поступається швидкості систем - компеляторів. Практично по всім показникам Access-програми працюють значно швидше, наприклад, Clipper-програми. Склад команд функцій і функцій, пропонуємих розробником програмних продуктів в середовищі Access, по потужності та гнучкості відповідає сучасним вимогам до надання і обробки даних. Тут може бути реалізований максимально зручний, гнучкий та ефективний користувацький інтерфейс. В Access підтримуються різноманітні спливаючі та багаторівневі меню, робота з вікнами та мишею, реалізовані функції низькорівневого доступу до файлів, керування кольором, настройка принтеру, дані можуть бути представлені в вигляді, схожому на електронні таблиці і т.п. Система також має засоби швидкої генерації екранів, звітів і меню, підтримує язик SQL, добре працює в мережі.
Особливості мови Access:
- динамічність розподілу пам'яті комп'ютера, системі доступна пам'ять за межами 640 Кб;
- система використовує сопроцесор, при цьому її характеристики значно покращуються;
- підтримка і активне використання миші;
- мова Access дозволяє створювати добре структуровані програми. Практично з усіх опцій команд можуть бути викликані користувацьки процедури чи функції, що надає йому виключну гнучкість. Передбачаються як зовнішні так і внутрішні процедури;
- засоби зручного доступу і обробки мемо-полів;
- установка реляційних зв'язків між БД виду одна до багатьох;
- СУБД надає програмісту засоби конфігурації меню самого Access і також можливість інтегрувати в прикладну програму;
- широке використання концепції вікон, що допускає багатовіконний інтерфейс, зміну користувачем розміру, виду та розташування вікон, керування кольором;
- спеціалізовані команди обробки масивів;
- низькорівневий доступ до файлів;
Access функціонує на IBM типу Pentium і вище.
Microsoft Access об'єднує відомості з різних джерел в одну реляційну БД. Створювані форми, запити та звіти дозволяють швидко та ефективно оновлювати дані, отримувати питання та відповіді, друкувати звіти, діаграми та поштові наклейки.
Для добавлення,огляду та зміни даних одного чи комплекса записів застосовуються форми. Вони дозволяють працювати з даними одразу ж з кількома таблицями. Використання макросів чи програм Visual Basic автоматизувати роботу у формі.
Запити дозволяють проаналізувати дані за допомогою обчислень, групових оперцій та відбору даних, задовольняючих деяким вимогам. Наприклад, якщо треба створити запит для вивода відомостей про усіх клієнтах, які за останній рік розмістили замовлення на суму не менш як пів мільйона гривень.
Звіти дозволяють вивести на друк дані з полей таблиць, надписи, результати групових операцій, діаграми, малюнки та інші об'єкти, включаючи звіти та поштові наклейки.
Звіт - це гнучкий засіб для організації даних при виводі на друк. За допомогою звіта є можливість вивести необхідні відомості у тому вигляді, в якому вимогається:
1)створити поштові наклейки; 2)добавити емблему чи малюнок; 3) сгрупувати записи по даті відправки; 4) вичислити ітогове значення; 5) предоставити дані на діаграмі.
Звіт може бути створен на основі таблиці, запиту чи інструукції SQL. Інші елементи звіту вводяться при його розробці.
Враховуючи гнучкість, якою повинен володіти програмний продукт, а також рівень підготовки користувача, який буде працювати з програмою, для реалізації поставленої задачі оптимальним є метод використання набору модулів, звернення до яких здійснюється із загальної програми. Користувач може використовувати вихідні дані для розв'язання задачі з різних підрозділів і працювати на своєму робочому місці, користуючись загальною БД, яка організована через локальну обчислювальну мережу.
Схема взаємодії модулів в межах розробленого ПО наведена на рис. 8.
Схема взаємодії модулів
Рис. 8.
3.8.2.2. Схема взаємодії програм
Розроблена програма базується на принципах взаємодії користувача і

 
 

Цікаве

Загрузка...