WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Інформаційна система по дослідженню кон’юнктури товарного ринку - Дипломна робота

Інформаційна система по дослідженню кон’юнктури товарного ринку - Дипломна робота

формулах Формат
Діапа-зон змін
Логічні чи семантичні зв'язки
дата DATA - 9(10) - -
№ документу DOC 9(3)
код операції K_OP 9(2)
код складу K_SKL 9(1)
код клієнта K_KL 9(5) KLIENT, PROD
код товару K_TOV 9(4) ADOLI, PROD, EMKR, TYPE, TOVAR
одиниця виміру ED_IZM X(18) TOVAR, PROD
кількість товару KOL 9(5)
ціна товару PRICE - 9(10) - PROD, TOVAR
вартість товару S_TOV 9(9)
вартість тари S_TAR 9(7)
транспортні витрати TRANS 9(7)
всього по рахунку ITOG 9(9)
3.7. Організаційне забезпечення
Однією з найважливіших умов створення і функціонування автоматизованої системи обробки інформації є організаційне забезпечення.
Організаційне забезпечення - сукупність методів і засобів, які використовуються спеціалістами для підвищення ефективності управління, як на стадії створення, так і на наступних стадіях життєдіяльності системи. Воно включає широкий аспект проблем, пов'язаних з проектуванням і функціонуванням системи, визначає організаційну структуру, склад елементів, їх зв'язок і взаємодію, встановлює чіткий порядок виконання комплексів робіт. Організаційне забезпечення базується на методології, закладеної в основу функціонування системи, відображає її особливості, включає правові акти, що регулюють діяльність людино-машинної системи.
При впровадженні ІС в різних організаціях можуть істотно змінюватись функції і організація роботи їх робітників. В процесі проектування ІС і впровадження їх в організаціях завжди існує дві альтернативи: адаптація ІС до організаційної структури та раціоналізація організаційної структури. При першому способі ІС розробляється шляхом пристосування до існуючої організаційної структури організації, і відбувається лише локальна модернізація вже визначених методів роботи. В результаті цього слабо розвинуті комунікації, раціоналізуються тільки робочі місця, відбувається злиття функцій збору і обробки інформації з функцією прийняття рішень. Таким засобом розробки ІС користуються, якщо структура організації вже давно склалася, функціонує і витрати на реорганізацію в багато разів перевищують ефект від впровадження ІС. При другому способі відбувається раціоналізація організаційної структури, її пристосування до структури ІС. В результаті чого максимально розвиваються комунікації, розробляються нові організаційні взаємозв'язки, знижуються обсяги циркулюючої по системним каналам інформації, досягається збалансованість ефективності кожного управлінського рівня по обсягам задач. Розроблена цим способом ІС більш ефективна, так як не є локальною, в якій автоматизовані функції окремих елементів як в першому випадку, а охоплює всю організацію в цілому. Користуватись таким способом слід, якщо організаційна структура ще не розроблена або її складові слабо зв'язані між собою і витрати на реорганізацію виправдають себе ефектом від впровадження ІС.
При впровадженні автоматизованої системи в різних організаціях можуть суттєво змінюватися функції та організація роботи їх співробітників.
Значних змін в організаційній структурі при встановлюванні автоматизованої система обробки інформації по дослідженню кон'юнктури товарного ринку не здійснюється. Працівники, що заповнюють необхідну інформацію в БД, виконують ті ж задачі, однак створюються нові умови їх роботи. Кожне робоче місце оснащується ПЕОМ, на базі яких створюється автоматизоване робоче місце. При цьому комплекс машин і спеціалісти діють як єдине ціле в рамках вибраного технологічного процесу.
Технологічний процес обробки інформації представляє собою комплекс взаємопов'язаних операцій по перетворенню інформації згідно з поставленою метою з моменту її виникнення до моменту використання її користувачем.
ТП ділиться на технологічні операції, розрізняється їх складом і послідовністю їх виконання. Технологічні операції - це взаємопов'язана сукупність дій, які виконуються над інформацією на одному робочому місці в процесі її перетворення для досягнення загальної мети ТП.
Розглянемо технологічну схему інформаційних потоків по дослідженню кон'юнктури товарного ринку, що наведена на рис. 6, додатки 1-14.
ТП обробки даних по даній задачі складається з наступних основних операцій:
- збір, передача та прийом вхідних даних;
- зберігання інформації;
- обробка даних на автоматизованому робочому місці;
- оформлення, надання результатів в вигляді списків та звітів.
Процес обробки інформації при рішенні задачі можна розділити на чотири збільшених етапи:
- первинний - здійснюється збір вхідних даних, та внесеннія їх в БД;
- підготовчий - включає перенос інформації на машинні носії і контроль за виконанням даної операції;
- основний - забезпечує безпосередню оброку інформації;
- заключний - здійснюється контроль, випуск і передача результатної інформацію користувачу.
При впровадженні розробленої інформаційної системи на підприємстві "Темекс" необхідно провести навчання спеціалістів комерційного відділу роботі з системою. На протязі експлуатації системи користувачі будуть відповідати за підготовку даних і ввід їх в систему. Вони також проводять обробку даних і отримують вихідні форми.
Програмісти технічного відділу, в свою чергу, відповідають за нормальну працездатність прикладного пакету і в зв'язку з появою нових і зміною старих задач користувачів проводять міроприємства по подальшому його удосконаленню, а такожвідповідають за працездатність системи в цілому, системного програмного забезпечення і баз даних.
Вся група спеціалістів підтримки автоматизованої системи підпорядковується начальнику технічного відділу експлуатації комп'ютерних задач. Він проводить аналіз всіх параметрів системи і приймає рішення по обслуговуванню і розвитку системи.
Автоматизація обліку наявності та руху товару на складі може бути здійснена лише в умовах раціонально організованої технології збору, передачі і обробки інформації.
Організація цього процесу суттєво залежить від технічних засобів, які використовуються на окремих етапах. Технічні засоби багато в чому визначають способи і методи перетворення інформації. Крім того, значний вплив на організаційні принципи побудови технологічних процесів обробки інформації мають параметри розв'язуємих задач.
Технологічний процес машинної обробки інформації являє собою сукупність операцій, які здійснюються в певній послідовності з моменту їх виникнення до остаточного отримання заданих результатів. Під операцією розуміють комплекс дій по перетворенню інформації, яка виконується на одному робочому місці.
Але в кожному випадку при заміні ручного способу збору і обробки інформації на автоматизований виникають нові операції, для виконання яких спеціально виділяються робітники: ввід даних в пам'ять ЕОМ, створення, ведення і корекція БД оперативної інформації, отримання на їх основі автоматизованим способом вихідних документів, робота з БД нормативно-довідкової інформації, зберігання даних на диску і передача засобом ГМД.

 
 

Цікаве

Загрузка...