WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Інформаційна система по дослідженню кон’юнктури товарного ринку - Дипломна робота

Інформаційна система по дослідженню кон’юнктури товарного ринку - Дипломна робота

кількість продажу t-товару по с-співробінику по s-ій країні по g-документу по n-му покупцю по d-даті.
Частка товару на ринку розраховується співвідношенням загального обсягу продажу товару на загальну ємність ринку, у відсотках.
Ч% = О / Е * 1/100, (7)
де Ч% - частка товару на ринку,
О - обсяг продажу товару,
Е - ємність ринку.
3.5.4. Алгоритм рішення
Призначення алгоритму - дати формалізований опис процесу вирішення комплексів задач.
Схема алгоритму інформаційної системи по дослідженню кон'юнктури товарного ринку приведена на рисунку 4.
В результаті завантаження програми з'являється головне меню програми, яке оформлене у вигляді форми з кнопками, де натиск на певну кнопку викликає відповідну форму для роботи. Головне меню включає наступні пункти: "Ввід даних", "Робота з НДІ", "Формування вихідних документів", "Сервіс", "Вихід".
Користувач обирає за допомогою маніпулятора "миша" потрібний пункт і натискає на ліву кнопку маніпулятора, коли курсор знаходиться над потрібною кнопкою.
Меню "Ввід даних" видає форму для введення даних з статистичних бюлентів та інших економічних видань про ємність ринку, і ці дані використовуються в задачі для отримання економічних звітів, підрахунків, та надає дані про обсяги продажу на товарному ринку.
Меню "Робота з НДІ" видає список всіх довідників і після вибору необхідного довідника чи списку довідників, з'являється підменю для вибору режиму роботи з інформацією: ввід нового запису, коригування, перегляд, вилучення чи друк НДІ.
Меню "Формування вихідних документів", видає форму з підменю "Огляд", "Друк" та пункти "Продаж по співробітникам і країнам", "Продаж по регіонам" "Продаж по типам товарів", "Продаж по товарам", "Продаж по періодам (дням, місяцям чи рокам)" які потрібно помітити, а після цього вибирати один з пунктів підменю для наступної дії.
Меню "Сервіс", видає форму для вибору режиму роботи чи копіювання чи відновлення.
Меню "Вихід" - завершення програми.
3.6. Організація інформаційного забезпечення
3.6.1. Загальна характеристика інформаційного забезпечення
Інформаційне забезпечення - сукупність форм нормативної бази і реалізованих рішень за обсягами, розміщенню і формам існування інформації, яка застосовується в ІС при її функціонуванні.
Розробка інформаційного забезпечення є єдиною з найважливіших частин розробки пакету прикладних програм , яка повинна забезпечити:
- єдність і зберігання інформації, необхідної для розв'язання задач;
- єдність інформаційних масивів для всіх задач пакету прикладних програм;
- однократність вводу інформації і її багатоцільове використання;
- різні методи доступу до даних;
- низьку вартість затрат на зберігання та використання даних, а також на внесення змін.
Інформаційне забезпечення інформаційної системи по дослідженню кон'юнктури товарного ринку реалізує всі вимоги, які пред'являють до інформаційного забезпечення пакети прикладних програм, а також забезпечує інформаційний зв'язок даної задачі з іншими задачами і підсистемами в майбутньому. Для цього визначений склад показників, за якими взаємодіють задачі і підсистеми, методики розрахунку, терміни надходження інформації і послідовність обміну нею між сумісними підсистемами.
Під інформаційним забезпеченням інформаційної системи по дослідженню кон'юнктури товарного ринку розуміється вся сукупність інформації, необхідної для розв'язання задач, а також засобів надання інформації, її збереження і перетворення.
Схема інформаційного забезпечення інформаційної системи по дослідженню кон'юнктури товарного ринку приведена на рисунку 5.
Структура інформаційного забезпечення
Рис. 5.
Основними принципами організації інформаційного забезпечення є:
1) цілісність - все інформаційне забезпечення в комплексі предназначено для досягнення мети інформаційної системи по дослідженню кон'юнктури товарного ринку;
2) достовірність - інформаційне забезпечення повинне включати лише вивірену інформацію;
3) контроль - контроль за правильністю вводу інформації повинен здійснюватися у процесі вводу інформації;
4) єдність і гнучкість;
5) стандартизація та уніфікація - можливість інформаційного забезпечення функціонувати в різних організаційно-технічних умовах;
6) адаптивність - ступень пристосовності інформаційного забезпечення до змін, наявність можливості вводити, корегувати та ввіддаляти інформацію;
7) мінімізація часу введення і виводу інформації - інформаційне забезпечення повинно передбачати можливість повторного введення однієї і тієї ж інформації і створення оптимальних форм вихідної інформації.
При розробці ІС по дослідженню кон'юнктури товарного ринку ураховані наступні вимоги:
1. ІБ повинна бути достатньою для виконання всіх функцій, що автоматизуються.
2. Для кодування інформації повинні бути використані класифікатори, прийняті у користувача.
3. Інформаційне забезпечення повинно бути спільним з інформаційним забезпеченням систем, взаємодіючих з даною інформаційною системою за змістом, системами кодування, методами адресування, формами даних, формами подання інформації.
4. Форми документів, які утворюються в інформаційній системі повинні відповідати стандартам чи нормативно-технічним документам відомства замовника.
5. Форми документів і відеокадрів повинні бути погоджені з технічними характеристиками терміналу.
6. Форми подання вихідної інформації повинні бути погоджені з користувачами системи.
7. Застосовані терміни і скорочення повинні бути загальноприйнятими і погодженими з користувачем.
8. В інформаційній системі повинні бути передбачені необхідні заходи по контролю і оновленню даних в інформаційних масивах після відмови технічних засобів, а також по контролю ідентичності одноіменних даних в інших базах даних.
До складу інформаційного забезпечення входять наступні компоненти:
-методичні і інструкційні матеріали, що забезпечують чітку і коректну роботу системи;
- система класифікації та кодування;
- інформаційна база, яка представляє собою сукупність упорядкованої інформації, яка використовується при функціонуванні ІС.
Однією з основних частин інформаційного забезпечення є інформаційна база. Вона поділяється на внутрішньомашинну і зовнішньомашинну.
Внутрішньомашинна інформаційна база - це частина інформаційної бази, яка являє собою сукупність даних на машинних носіях, які використовуються в інформаційній системі.
Внутрішньомашинна інформаційна база даної задачі організується у вигляді спеціальних масивів даних, які можна умовно поділити на оперативну та нормативно-довідкову інформацію. Вся ця інформація знаходиться на жорсткому магнітному диску, але в будь-який момент може бути зроблений архів.
Зовнішньомашинна інформаційна база - це частина ІБ, яка являє собою сукупність повідомлень, і документів, призначених для безпосереднього сприйняття людиною без використання засобів обчислювальної

 
 

Цікаве

Загрузка...