WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Інформаційна система по дослідженню кон’юнктури товарного ринку - Дипломна робота

Інформаційна система по дослідженню кон’юнктури товарного ринку - Дипломна робота

кон'юнктури товарного ринку призначена для створення базових файлів змінної інформації, які формуються в інтерактивному режимі, тобто в режимі діалогу.
Вхідні дані - дані, які поступають в інформаційну систему у вигляді документів, сигналів з клавіатури, необхідних для виконання функцій інформаційної системи.
Макети для вводу інформації уніфіковані, що дає можливість спростити обробку і контроль вхідної інформації.
На АРМ-маркетолога вхідною інформацією розв'язання задачі являється:
- первинні документи (статистика по ємності ринку);
- довідкова інформація (про товари, типи товарів, клієнтів, постачальників, регіонів, країн, співробітників та виду постачі), яка зберігається в БД;
- а також файли, які створені при рішенні данної задачі (файл архів продаж товарів 'APROD.MBD', файл архів частки продажу товарів'ADOLI.MBD').,
Перелік і опис вхідних повідомлень представлений в таблиці 4.
Таблиця 4.
Перелік і опис вхідних повідомлень
№ Назва вхідного Іденти- Форма Частота
п/п повідомлення фікатор подання надходження
1. Продано товару PROD масив при продажу
2. Архів продажу товарів APROD масив 1 раз на місяць
3. Архів частки продажу товарів ADOLI масив 1 раз на місяць
4. Довідник товарів TOVAR файл або масив 1 раз при створенні БД з послідуючим корегуванням
5. Довідник типів товарів TYPE файл або масив 1 раз при створенні БД з послідуючим корегуванням
6. Довідник постачальників POSTACH файл або масив 1 раз при створенні БД з послідуючим корегуванням
7. Довідник клієнтів KLIENT файл або масив 1 раз при створенні БД з послідуючим корегуванням
8. Довідник співробітників WORKER файл або масив 1 раз при створенні БД з послідуючим корегуванням
9. Довідник постач DOSTAV масив по вимозі
10. Довідник регіонів SOBL файл або масив 1 раз при створенні БД з послідуючим корегуванням
11. Довідник країн SSTR файл або масив 1 раз при створенні БД з послідуючим корегуванням
12. Ємність ринку EMKR масив 1 раз при створенні БД з послідуючим корегуванням
Вхідною інформацією для даної задачі є документи, на основі яких формується БД. Вхідна інформація може бути представлена в вигляді документів.
Основне цільове призначення вхідних документів - поповнювати інформацію в БД. Вхідні документи можуть вноситися по різним ознакам: по різним типам товару, співробітникам, клієнтам. Цю вхідну інформацію можна буде побачити як на екрані дисплею, так і в вигляді машинограм.
Перелік і опис структурних одиниць інформації вхідних повідомлень наступний: Ціна товару береться в базі даних ( у масиві TOVAR), з точністю до 0,01. Ціни товару на ринку беруться у масиві EMKR, з точністю до 0,01. Кількість товару чи типу товару береться у масивах TYPE, TOVAR, з точністю до 0,01. Кількість проданого товару береться у масиві PROD, з точністю до 0,01.
3.5. Алгоритм розв'язання задачі
3.5.1. Iнформацiя, що використовується
В ІС по дослідженню кон'юнктури товарного ринку використовуються масиви інформації, сформовані:
- із вхідних документів. Це масив інформації по ємності ринку, із статистичних бюлетнів, а також масив інформації по продажу товару;
- із довідкових даних. Це наступні масиви: масив типів товарів, масив товарів, масив клієнтів-покупців, масив постачальників, масив співробітників, масив по постачам, масив по країнам, масив по регіонам, архів частки продажу та архів продажу товару.
Вхiдна iнформацiя використовується для забезпечення вирiшення задачi по дослідженню кон'юнктури товарного ринку. Перелiк масивiв, сформованих iз вхiдних повiдомлень, наведений у таблицi 5.
Таблиця 5.
Перелiк масивiв, сформованих iз вхiдних повiдомлень
Назва масиву Ідентифікатор Максимальне число записів
Ємність ринку EMKR 2400
Продаж товарів PROD 24000
Масив Товари TOVAR 2400
Довідник типів товарів TYPE 100
Довідник клієнтів KLIENT 200
Довідник постачальників POSTACH 180
Довідник співробітників WORKER 40
Довідник постачі товарів DOSTAV 10
Довідник країн SSTR 30
Довідник регіонів SOBL 25
Архів продажу товару APROD 240000
Архів частки продажу ADOLI 2400
3.5.2. Результати розв'язання
В результаті функціонування ІС по дослідженню кон'юнктури товарного ринку
формуються масиви інформації, які призначені для формування та видачі вихідних повідомлень та необхідних результатів. Вирiшення задачi потребує представлення вихiдної iнформацiї у виглядi масивiв БД. Перелiк масивiв iнформацiї, сформованих для видачi вихiдних повiдомлень i вирiшення даної iнших задач, наведений у таблиці 6.
Таблиця 6.
Перелiк масивiв, сформованих для видачi вихiдних повiдомлень i вирiшення даної i iнших задач
Назва масиву Ідентифікатор Максимальне число записів
Архів продажу товару APROD 240000
Архів частки продажу ADOLI 2400
3.5.3. Математичний опис
При розв'язанні задачі "Інформаційної системи по дослідженню кон'юнктури товарного ринку" розраховуються слідуючі показники:
Всі розрахунки виконуються на ПЕОМ.
Розглянемо типові формули, за якими виконуються розрахунки для ІС по дослідженню кон'юнктури товарного ринку:
Для відомостей по продажу товару на ринку використовуються такі розрахунки:
Сума вартості продажу товару за період:
Ktmgnrsc + C = Stmgnrsc (1)
де Ktmgnrsc - кількість проданого t-товару по m-му типу товару за g-дату по n-покупцю, по r-регіонам, s-країгам та c-співробітникам.
C - ціна товару,
Stmgnrsc - сума вартості продажу t-товару по m-му типу товару за g-дату по n-покупцю, по r-регіонам, s-країгам та c-співробітникам.
Кількість продажу товарів покупцям по типам за якийсь період:
Ktmf = Ktmdgnf (2)
d g n
де Ktmf - кількість продажу товару-t по типам-m за f-період,
Ktmdgnf - кількість продажу товару-t по типам-m за f-період по d-даті і по n-покупцю.
Кількість продажу товарів, проданих покупцевіза конкретну дату:
Ktnf = Ktndgrf (3)
d g r
де Ktnf - кількість продажу t-товарів по п-покупцю та за f-період,
Ktndgf - кількість продажу t-товарів по п-покупцю, по d-даті, по g-документу та за f-період, проданого у r-регіоні.
Кількість продажу товарів по регіону:
Ktr = Ktrdgn (4)
d g n
де Ktr - кількість продажу t-го товару по r-му регіоні,
Ktrdgn - кількість продажу t-го товару по r-му регіоні по g-документу по n-му покупцю по d-даті
Кількість продажу товарів по країні:
Kts = Ktsdgn (5)
d g n
де Kts - кількість продажу t-го товару по s-ій країні,
Ktsdgn - кількість продажу t-го товару по s-ій країні по g-документу по n-му покупцю по d-даті.
Кількість продажу товарів по співробітникам та країнам:
Ktc = Ktcdgns (6)
d g n s
де Ktc - кількість продажу t-товару по с-співробінику,
Ktcdgns -

 
 

Цікаве

Загрузка...