WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Інформаційна система по дослідженню кон’юнктури товарного ринку - Дипломна робота

Інформаційна система по дослідженню кон’юнктури товарного ринку - Дипломна робота

маркетингу на основі виставок, конференцій, проведення переговорів і ділових зустрічей.
При розв'язанні задачі розраховуються наступні вихідні дані:
- відомості продажу: по товарам, по типам товарів, по співробітникам та країнам, по регіонам, по періодам, ( та їх графіки), які видають по запиту, по рокам чи по кварталам, та користувачами є комерційний директор, маркетолог, менеджер;
- відомості динаміки продажу: по товарам, по типам товарів, по співробітникам та країнам, по регіонам, по періодам, ( та їх графіки), які видаються по запиту, по рокам чи по кварталам, і користувачами являються комерційний директор, маркетолог, менеджер;
- відомості частки продажу товару на ринку (тиаів товарів) по регіонам та країнам, (та їх графіки), які видаються по запиту, по рокам чи по кварталам, і користувачами являються комерційний директор, маркетолог, менеджер;
- а також отримання графіків життєвого циклу товарів (типів товарів) по регіонам та країнам, які видають по запиту та користувачі є маркетолог та менеджер.
Вихідні документи можуть видаватися на принтер, на екран чи записуватись у файл.
Система інформації спеціальних маркетингових досліджень базується на інформації, що отримується в результаті проведення спеціальних маркетингових досліджень конкретних напрямків маркетингової діяльності. Дослідження маркетингу представляють собою збір, обробку та аналіз даних з метою зменшення невизначеності, що присутня при прийнятті маркетингових рішень. Дослідженню підлягають ринок, ділова активність конкурентів, споживачів, політика цін і способи просунення товарів, реакції на нові товари, внутрішній потенціал підприємства та ін. Основними результатами досліджень маркетингу є розробки, що використовуються при виборі та реалізації стратегії і тактики маркетингової діяльності підприємства.
В основу функціонування інформаційної системи по дослідженню товарного ринку покладена організація АРМ-маркетолога. На АРМ-маркетолога в комерційному підрозділі підприємства запропоновано виконувати першочергові функції, такі як:
1) ввід первинних даних (дані з статистичних бюлетей);
- ввід даних з клавіатури про дані з статистичних бюлетнів;
- запис в БД.
2) ведення нормативно-довідкової інформації (НДІ), необхідної для здійснення обліку товару, аналізу попиту та пропозицій на товар, дослідження кон'юнктури товарного ринку;
Робота з НДІ:
- ввід нового запису в НДІ;
- вилучення існуючого запису з довідника;
- коригування запису в НДІ;
- пергляд на екрані довідкової інформації;
- друк довідкової інформації;
- вихід з НДІ.
3) формування і друк вихідних документів (звітів) у вигляді машинограм, графіків та на екрані;
Формування звітів (відомостей по продажу товару, динаміки та частки продажу товару:
- вибір звіту;
- вибір форми відображення результатів інформації;
- фільтр по заданим параметрам;
- розрахунки за формулами;
- друк заданих звітів (відомостей);
- вихід.
4) організація сервісу:
- ведення архіву;
- копіювання (створення архіву);
- відновлення БД (відновлення архіву);
- вихід.
Розв'язання комплексу задач автоматизованим способом припиняється при пошкодженні технічних засобів, виходу з ладу енергозабезпечення ЕОМ, відсутності необхідних даних в масивах інформації.
Задача по дослідженню кон'юнктури товарного ринку вирішується по декільком напрямкам, які наведені нижче:
1) по продажу товарів, по продажу типів товарів, по співробітникам та країнам, по регіонам, по рокам, по кварталам чи по місяцям. В результаті розв'язання задачі можна отримувати машинограми (див. додатки 15,16) чи графіки, які наведені у додатках 17-24.
- на графіку 1 можна побачити як змінюється обсяг продажу молочних виробів за період з січня по жовтень 1998 року. Аналізуючи цей графік можна виділити, що максимальна зацікавленість у покупці молочних виробів була у березні, а мінімальний обсяг продажу був на протязі серпня та вересня цього року з причин росту інфляцію та обезціненню гривні.
- на графіках 2, 3, 4 показан обсяг продажу по типах молочних виробів: сиру, творогу, сметані за період з січня по жовтень 1998 року, а на графіку 5 показано змінення обсягу продажу вищеперелічених молочних виробів в одній системі координат для зрівняння продажу різних продуктів.
- на графіку 6 показано як змінюється обсяг продажу товарів по типу рибних консервів, на прикладі сардін.
- на графіках 7,8 показан обсяг продажу молочного продукту по рокам (з 1995 по 1997 роки) та по кварталам за період 3-х кварталів 1998 року. Аналізуючи даних два графіки виділимо, що попит на молочний продукт постійно зростав, обсяг продажу цього продукту збільшувався до 1997 і у цьому році на прикінці літа на початку осені обсяг продажу зменшився з причин фінансової кризи, курс рубля та гривні зріс, ціни на товар зросли, а заробітня платня, пенсії та стипендії не збільшили і у покупця зменшився попит на більшість товару народного споживання та послуги.
- на графіку 9 показан обсяг продажу по одному з співробітників даного підприємства Кулікову, який мав за обов'язок конролювати продаж молочних продуктів за місяць до семи тияч гривень (за період з січня по жовтень 1998 року).
2) по життєвому циклу товарів чи по типам товарів:
З поняттям "життєвий цикл товару" зв'язують концепцію, що характеризує збут продукту, прибуток, споживачів, конкурентів і стратегію маркетингу з моменту впровадження товару на ринок до його вилучення з продажу. Ця концепція була розроблена відомим економістом Теодором Левітом у 1965 році. Життєвий цикл товару характеризується коливаннями обсягів продажу і прибутків від реалізації. Ці коливання можна відобразити у вигляді кривої в системі координат, де на осі ординат відкладаються кількісні показники, а на осі обсцис - час. В життєвих циклах товарів можна виділяти 4 етапи:
1. Етап виведення на ринок - період повільного росту збуту по мірі виходу товару на ринок. У зв'язку з великими затратами по виведенню товару прибутків на цьому етапі ще нема.
2. Етап росту - період швидкого сприйняття товару ринком та швидкого росту прибутків.
3. Етап зрілості - період повільнення темпів збуту у зв'язку з тим, що товар вже домігся сприйняттябільшістю потенційних покупців. Прибутки стабілізуються чи знижуються в зв'язку із зростанням затрат на захист товару від конкурентів.
4. Етап спаду - період, який характеризується різьким падінням збуту та зниженням прибутків.
Маркетологи зацікавлені у вивченні графічного виразу життєвого циклу з багатьох причин:
- по-перше, прискорення темпів науково-технічного прогресу сприяє значному скороченню ринкового циклу товару;
- по-друге, продукція потребує великих інвестицій;
- по-третє, з допомогою аналізу життєвого циклу можна передбачити зміни в смаках споживачів та у рівні конкуренції і коригувати план маркетингу;
- по-четверте, концепція життєвого циклу дозволяє аналізувати товарний асортимент, забезпечувати

 
 

Цікаве

Загрузка...