WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Інформаційна система по дослідженню кон’юнктури товарного ринку - Дипломна робота

Інформаційна система по дослідженню кон’юнктури товарного ринку - Дипломна робота

підприємства та розробка прогнозів потреби у товарі; вивчення конкурентноздатності товару підприємства; орієнтація підприємства на виконання вимог споживачів до товару.
Рішення створення АРМ-маркетолога в комерційному відділі підприємства полегшить роботи над обробкою первинної документації, полегшить вирішенню економічних задач, маркетинових досліджень, дослідженню ринку товару, розрахунки по аналізу та обліку товарного ринку, значно полегшить роботу працівників фінансового відділу
Інформаційна система, що створюється, основана на використанні автоматизованих робочих місць (АРМ).
Можливо два варіанти організації АРМ-маркетолога по дослідженню кон'юнктури товарного ринку.:
1. Коли на підприємстві створено мокальну обчислювальну мережу і обмін даними між робочими місцями виконується автоматично за допомогою цієї мережі.
2. Коли оборот документів виконується виключно ручним способом.
У першому випадку АРМ-маркетолога приєднується до локальної обчислювальної мережі, до якої входять також АРМ-комірника, АРМ-бухгалтера, АРМ-економіста, АРМ-менеджера, АРМ-комерційного директора. Дані про проданий товар підприємства заносяться щоденно до масиву на АРМ-складу. Цей масив приєднується наприкінці кожного дня до бази даних загального користування на головному сервері підприємства. АРМ-маркетолога, використовуючи інформацію з бази даних загального користування виконує розрахунки по формулам і створює вихідні форми, які потім пересилаються за допомогою локальної обчислювальної мережі на АРМ-комерційного директора, а також на АРМ-менеджера, який займається прогнозуванням та плануванням, де вони можуть підлягати подальшому аналізу.
У другому випадку АРМ-маркетолога буде існувати, як окрема ПЕОМ, на якій виконуватимуться операції вводу даних з первинних документів на машинний носій, будуть проводитись розрахунки, створюватись та друкуватися вихідні форми. Після друку вихідні документи будуть передаватия кур'єрським способом до АРМ-менеджера та АРМ-комерційного директора.
Звичайно більш доцільним є створення на підприємстві локальної обчислювальної мережі, що зменшить витрати на передачу документів, підвищить якість передачі інформації за рахунок використання засобів контролю.
В магістерській роботі запропонована інформаційна система по дослідженню кон'юнктури товарного ринку, яка базується на мереживій обробці даних, яка показана на рис. 2.
Структура інформаційної системи по дослідженню кон'юнктури
товарного ринку
АРМ комерційного
директора
АРМ АРМ АРМ
менеджера маркетолога бухгалтера
АРМ АРМ
економіста комірника
Рис. 2.
Для функціонування АРМ-маркетолога використовується наступна поточна інформація: від АРМ-бухгалтера отримує всі необхідні звіти та розрахунки по надходженню та вибутку товарів по підприємству, оборотні відомості наявності та руху товарів на складі, інформацію по вибутку та прибутку товарів, дані про продаж, фактичні дані; від АРМ-комірника отримує дані з карток про продаж, про залишки товарів на складі, від АРМ-менеджера отримує інформацію про дані з статистичних бюлетнів та журналів про економічні дані попиту на товар, про пропозиції, про обіг товару на товарному ринку, про продаж товарів, про угоди з покупцями та постачальниками товарів. Всі звіти (відомості про обсяги продажу, динаміку та долю продажу товару) та дослідження маркетолог корегує з менеджером, записує у БД, та комерційний директор підприємства може переглянути звіти на своєму робочому місці і в разі потреби може вивести вихідні документи на екран чи на принтер.
Основними документами, на основі яких будуються дослідження кон'юнктури товарного ринку є дані, пов'язані з продажею товару підприємства споживачам. Ці дані формуються на АРМ-комірника під час реалізації товару. У фінансовому відділі (бухгалтера чи економіста) формуються дані про продаж товарів, про обсяги продажу. Дані, що зберігаються у БД, відбивають дату продажу, назву товару, характер операції, відомості про покупця товару, кількість, ціну та суму по документу та інші. При вирішенні задачі по маркетинговим дослідженням маркетолог у комерційному відділі може скористатися якими завгодно даними, які були створені на АРМ-ах комірника, бухгалтера чи менеджера.
При функціонуванні системи формується БД, використовуючи яку можна отримати відповіді на багато запитів. Перелік запитів до ІС наведено в табл. 2.
Таблиця 2.
Перелік запитів до ІС по дослідженню кон'юнктури товарного ринку.
№ пп Зміст запиту Хто формує запит Інформаційна база для відповіді
1. Скільки продано t-го товару на дату мереджер, маркетолог, комерційний директор PROD, TOVAR
2. Скільки продано конкретного товару по типу на дату мереджер, маркетолог, комерційний директор TYPE, TOVAR, PROD
3. Скільки продано t-го товару по покупцю на дату мереджер, маркетолог, комерційний директор KLIENT, TOVAR, PROD
4. Скільки продано t-го товару по регіону мереджер, маркетолог, комерційний директор SOBL, TOVAR, PROD
5. Питома вага товару в загальній реалізації маркетолог, комерційний директор TOVAR, EMKR, PROD
6. Питома вага товару по покупцю в загальній реалізації маркетолог, комерційний директор KLIENT, TOVAR, PROD, EMKR
7. Питома вага продажу товару по країнам маркетолог, менеджер PROD, TOVAR, EMKR, SSTR
8. Питома вага продажу товару по кожній країні маркетолог, менеджер PROD, TOVAR, EMKR, SSTR
9. Частка товарів на ринку маркетолог TOVAR, TYPE
10. Життєвий цикл товару маркетолог, комерційний директор TOVAR, TYPE, PROD
Інформаційна модель ІС по дослідженню кон'юнктури товарного ринку наведена на рисунку 3.
3.2. Характеристика економічних задач і функцій інформаційної системи
Комплекс задач по дослідженню кон'юнктури товарного ринку характеризується великими обсягами інформації, великою кількістю виконуваних розрахунків, багатьма різновидами форм подання результатної інформації. Наявність великого обсяга інформації приводить до того, що необхідно прийняття рішень.
Тому основною метою розробки ІС по дослідженню кон'юнктури товарного ринку є - автоматизація функцій маркетолога і надання результатної інформації.
Сукупність інформацї, необхідної для досліджень кон'юнктури ринку, поділяється на такі групи:система внутрішньої інформації, система зовнішньої інформації, системаінформації спеціальних маркетингових досліджень.
Система внутрішньої інформації включає сукупність даних, що виникають на підприємстві у формі статистичної та бухгалтерської звітності, оперативної та поточної виробничої та науково-технічної інформації. Для функціонування ІС за вхідну інформацію використовують статистичні бюлетні та журнали. Статистична інформація подається один раз за квартал.
Система зовнішньої інформації поєднує відомості про стан зовнішнього середовища підприємства, ринку, його інфраструктури, поведінку споживача і постачальників, діяльність конкурентів, заходах державного регулювання ринкового механізму. Ці дані підбираються спеціалістами з

 
 

Цікаве

Загрузка...