WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Методи кількісної оцінки якісних показників. - Реферат

Методи кількісної оцінки якісних показників. - Реферат

зниження обсягу знань у контрольній групі на 20,3% і виявило досить низьку (всього 36%) засвоєння знань. В експериментальній групі зниження рівня знань склало 14,7%, а їхній залишковий рівень виявився на 33,5% вище, ніж у контрольній групі.
За результатами контент-аналізу навчальної документації студентів 2-го курсу, після традиційного навчання минаючих педагогічну практику в дитячих оздоровчих центрах, був визначений рівень сформованості їхньої професійної підготовленості. На 90 - 95% його можна було охарактеризувати як типовий і учнівський і лише на 5 - 10% - як евристичний і творчий.
Середній бал, отриманий по закінченні педагогічної практики групами студентів, що навчаються по експериментальній програмі, склав 4,4 - 4,7, що на 0,4 - 0,5 краще, ніж при традиційному навчанні, оцінка професійної підготовленості студентів на основі аналізу звітної документації виявила, що вона на 70% відповідає учнівському і типовому рівням і на 30% - евристичному і творчий. Це на 20% більше, ніж при традиційному навчанні.
Перевірка ефективності традиційної програми занять на прикладі вивчення студентами різних спеціалізації основ баскетболу на загальному курсі показала, що рівень технічної підготовленості студентів підвищився за період навчання в середньому усього на 13%, обсяг знань склав 61,2%, а через рік знизився до 40,8%.
Викладені вище факти переконали в необхідності обов'язкового включення в эксперимен тальну програму занять баскетболом на загальному курсі комплексу методик, що дозволяють активізувати учбово-пізнавальну діяльність студентів.
Лекційна частина курсу була перероблена за методикою В.Ф. Шаталова.
Було відібрано і внесене в конспекти практичних занять 13 ігор, що на 90% більше, ніж у традиційній програмі.
Переклад процесу навчання на другий тип орієнтованої основи дії зажадав виділення в кожній виконуваній вправі орієнтирів - ознак рухової дії.
Як засоби активізації пізнавальної діяльності студентів застосовувалися розроблені контрольно-навчальні завдання, що дозволяють самостійно здійснювати контроль за засвоєнням матеріалу, розвивати вербальний компонент інтелекту і закріплювати відповідні навички, а також комплекс ТСО, покликаний підвищувати ефективність виконання вправ і щільність занять.
Також широко використовувалися ігровий і змагання як методи засобу ефективного закріплення пройденого матеріалу.
Для розробки диференційованих оцінок якості виконання контрольних нормативів застосовувалася методика розрахунку результатів по шкалі обраних крапок [6]. Результати виконання студентами нормативів послужили основою для розробки шкали ранжирування результатів виконання тестів (табл. 2) [9].
У середньому за результатами виконання всієї батареї тестів у контрольній групі частка оцінок "добре" і "відмінно" на початку занять баскетболом склала 13,3%, наприкінці занять вона збільшилася до 38,5%.
Таблиця 2. Шкала ранжирування результатів виконання тестів
Тести

Оцінка Передачі м'яча двома руками від грудей Передачі м'яча однією рукою від плеча Кидки м'яча після лову від щита Штрафні кидки Кидки м'яча із середньої дистанції
М Д
2 < 15 <3 <3 <4 <4 18 5 5 >5 >5 >4
В експериментальній групі поліпшення цього критерію набагато значніше. Частка оцінок "4" і "5" на початку занять склала 6% від загального спектра результатів, а наприкінці зросла до 51,2%.
Рівень знань в експериментальній групі студентів відразу після завершення курсу навчання склав 82,4%, а через рік знизився до 68,8%, у контрольної відповідно 62,4 і 41,8% (мал. 2).
Таким чином, студенти, що навчаються по експериментальній програмі, продемонструвавали більш високий (на 20-30%), чим при традиційному викладанні рівень знань навчального матеріалу і його збереження через рік.
Висновки. 1. Однієї з характерних рис сучасного розвитку вищого утворення в галузі "Фізична культура і спорт" є посилення протиріччя між потребами суспільства в підвищенні якості підготовки фахівців і дефіцитом навчального часу, виділюваного на вивчення окремих дисциплін. Крім того, підвищення якості навчального процесу на курсі "Обраний вид спорту" для студентів, що спеціалізуються в спортивних іграх, стримується переважним використанням на заняттях пояснювально-ілюстративного і репродуктивного методів навчання, що утрудняють підвищення кваліфікаційного рівня що займаються. Подолання відзначених труднощів на заняттях спортивними іграми у вузах фізичної культури передбачає розробку і використання технологій навчання, що підсилюють ПА студентів.
2. Розроблена експериментальна програма викладання загального курсу баскетболу як обов'язкові елементи містить у собі комплекс методів, що активізують навчально-пізнавальну діяльність студентів:
а) лекційний курс переробляється за методикою В.Ф. Шаталова;
б) навчання проводиться по другому типі орієнтованої основи дії з використанням ігрового методу і методу змагань .
в) використовуються розроблені контрольно -навчальні завдання, комплекс спеціальних рухливих ігор, допоміжних і вправ, що підводять, тренажерні пристрої і технічні засоби навчання; м) підвищення ефективності контролю якості придбаних знань, умінь і навичок забезпечується використанням розробленої шкали ранжирування тестів технічної підготовленості.
3. Організація і методика підвищення кваліфікаційного рівня підготовленості студентів-ігровиків на заняттях по обраному виді спорту передбачають:
а) використання адаптованої до особливостей спортивних ігор чотирьохрівневий моделі їхньої підготовленості;
б) посилення пізнавальної активності займаються до 40-60% на основі застосування розробленої технології занять;
в) цілеспрямоване включення в навчальний процес розроблених ділових ігор, контроль-навчальних завдань, спеціально відібраних ТСО, методик контекстного, проблемного, наочного і дослідницького навчання.
4. Застосування розроблених технологій активізації учбово-пізнавальної діяльності ти студентів на заняттях спортивними іграми підвищує ефективність процесу навчання:
а) рівень володіння елементами техніки баскетболу в експериментальній групі 85% випадків стає вірогідно вище, а річне збереження теоретичних знань на 27%краще, ніж у контрольній;
б) середній бал екзаменаційних оцінок в експериментальній групі студентів, що спеціалізується в настільному тенісі, склав 4,4; у контрольної - 4,0, рівень їх теоретичної підготовленості, визначений за результатами тестування, досяг 84,2%, що на 28% вище, ніж у контрольній групі;
в) оцінка рівня технічної підготовленості студентів-тенісистів в експериментальних групах стає на 0,6 - 0,9 бала вище, ніж у контрольних;
г) професійна діяльність студентов-ігровиків стала на 30% здійснюватися на евристичному і творчому рівнях, що на 20% більше, ніж у студентів інших спеціалізацій.
ДЕЯКІ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ЕТАПНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ ФІЗИЧНОГО СТАНУ І ПІДГОТОВЛЕНОСТІ СПОРТСМЕНІВ
Кандидат педагогічних наук, доцент, заслужений тренер Росії Е.Ю. Розин
Російська державна академія фізичної культури
Ключові слова: педагогічний контроль, етапний контроль, фізичний стан, стабільність, онтогенез, прогноз.
На сучасному етапі розвитку спорту проблема оптимального керування тренувальним процесом, особливо в нашій країні, що випробує великих труднощів у зв'язку з перешикуй який

 
 

Цікаве

Загрузка...