WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Управління якістю продукції на підприємстві (ТзОВ “Еліта”) - Реферат

Управління якістю продукції на підприємстві (ТзОВ “Еліта”) - Реферат

технологічної, виробничої і трудової дисципліни може спричинювати псування сировини, матеріалів, окремих деталей і навіть готових виробів, а поза як невиконання завдань виробничої програми підприємства. Контроль на виході виробничої системи (підприємства і його підрозділів) має за основну мету попереджувати передачу бракованої продукції споживачу або на наступні технологічні фази (стадії) на тому ж підприємстві з випливаючи ми з цього наслідками. Окрім того, такий контроль уможливлює визначення ступеню виконання виробничих завдань економічних результатів виробництва.
На ТзОВ "Еліта" для ефективності підвищення якості продукції керівник підприємства здійснює:
- мотиваційні способи;
- сувору перевірку якості продукції
- перевірку та оцінювання результатів дій працівників
- контролює строки виконання планів
Також на підприємстві сформована яка правило з працівників одного з підрозділу, відділ по якості та збуту продукції, дискусійна група, яка вивчає скарги покупців, проводить всебічну оцінку товару і розробляє заходи по усуненню причин незадоволення покупця. Після такого аналізу виробляється конкретне рішення, в якому поліпшення якості продукції, так і докази необхідності зняття того виду товару з виробництва.
Методи забезпечення якості
Сучасні умови господарювання вимагають від кожного підприємства запровадження і дотримання належного (дійового) комплексного механізму управління якістю продукції. Визначальними елементами цього специфічного
менеджменту, що справляють найбільш істотний вплив на процес постійного забезпечення виробництва і постачання на ринок конкурентноспроможної продукції, є: стандартизація і сертифікація виробів; внутрішніх систем якості; державний нагляд за додержанням стандартів, норм і правил і відповідальність за їх порушення; внутрішньовиробничий технічний контроль якості.
ВИСНОВКИ
В результаті виконаної роботи можна зробити наступні висновки:
1. Головним завданням економіки промислово розвинутих країн є підвищення продуктивності праці і поліпшення якості продукції, що дозволяє при низькій її собівартості забезпечувати високий прибуток і конкурентноздатність на світовому ринку. Серед факторів, які впливають на оцінку якісних і кількісних характеристик нових виробів, особливе місце відведено обгрунтоваому вибору бази для порівняння (аналога), тобто виробу з показниками якого роблять зіставлення техніко-економічних характеристик при визначенні технічного рівня і економічної ефективності нового виробу.
Якими б досконалими не були системи управління якістю продукції (УЯП), організація виробництва, технологія - за всім цим стоїть людина з її бажанням чи небажанням, умінням чи невмінням працювати якісно. Навіть якість виробів, повністю виготовлених роботизованими заводами, врешті-решт залежить від якості виготовлення тих же роботів людиною.
2. ТзоВ "Еліта" займається підприємницькою діяльністю - виготовленням м'ясо-ковбасних виробів. На підприємстві діють такі фактори які впливають на якість продукції:
- організаційні;
- економічні;
- суб'єктивні.
На підприємстві діє дискусійна група, яка вивчає скарги покупців і розробляє заходи по усуненню причин незадоволення покупця. Якість продукції визначальною мірою формується упродовж виробничого процесу. Це викликає необхідність ретельного контролю перебігу технології її виготовлення.
Об'єктами контролю тут слугують повне дотримання виробничо-трудової дисципліни, технологічних режимів обробки та складання виробів. Контроль на виході виробничої системи має за основну мету попереджувати передачу бракованої продукції споживачу. Такий контроль уможливлює визначення ступеню виконання виробничих завдань економічних результатів виробництва.
РЕКОМЕНДАЦІЇ
1. Для досягнення більшої якості виготовленої продукції на підприємстві ТзОВ "Еліта" потрібно посилити контроль за виробництвом. Метою повинно бути виробництво відразу "з ходу", щоб бракований продукт не потрапив до споживача.
2. При розробці нової продукції на підприємстві повинні ставитись вимоги до якості і технічного рівня майбутньої продукції.
3. На мою думку керівнику фірми потрібно стати лідером, адже для успіху в конкурентній боротьбі, мало простого управління: лідер, який повинен чітко усвідомлювати необхідність змін і розуміти, що з цим пов'язаний певний ризик.
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Закон України "Про власність" // Нове законодавство України. Випуск 2. -К., 2002.
2. Закон України Про оплату праці // Відомості ВРУ. - 2002, № 17.
3. Закон України Про оподаткування прибутку підприємств (зі змінами.) // Галицькі контракти. - 2002, №№ 1-2.
4.Закон України Про підприємства в Україні // Галицькі контракти. - березень, 2003.
5. Закон України "Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини". // Відомості ВРУ. - 2002, № 19.
6. Про державний нагляд за дотриманням стандартів, норм, правил і відповідальність за їх порушення. Декрет КМ України. // Відомості ВРУ. - 2001, №23.
7. Адлер Ю.П. Мотивация в системах качества // Стандарты и качество - 2002, №5.-С.15-18.
8. Аронов И.З., Теплицкий А.А. Реклама качества и качество рекламы. Стандарты и качество. - 1998, № 8. - С.22-25.
9. Бойчик І.М., Харів П.С., Хопчан МЛ. Економіка підприємства.- Львів Сполом, 2000.
10. Безверхний С. Решение проблем качества - на уровень национальной идеи. // Стандарти и качество. - 2002, № 10. - С. 19-21.
11.Браун М., Георги Д. Управление качеством: затраты и вигоди. Проблемы теории и практики управления. - 2000, № 1. - С.34-36. 12. Ворст И., Ревентлоу П. Экономика фирмы. - М.: Высшая школа, 1999.
13.Койфман Ю., Герус О., Кисільова Т. Міжнародна стандартизація та сертифікація систем якості. - Львів-Київ, 1999.
14. Кононенко I. Метод експрес-аналізу рівня конкурентоспроможності продукції. // Економіка України. - 2000, № 2. - С.38-40.
15. Методы обеспечения качества продукции // Стандарты и качество. 2000. №7.-С16-19.
16. Покропивний С.Ф. Економіка підприємства. Том 1,2. - К.: Хвиля Прес, 2001.
17. Портер М. Стратегія конкуренції. / Пер. з англ. А. Олійник, Р Скільський. -К.: Основи, 1999.
18. Плахотин В.Я, Контроль качества пищевых продуктов. - К: Урожай, 1999.
19. Современный взгляд на системы качества и их развитие. // Стандарты и качество. -2000, № 1. - С.25-26.
20. Трофимов К. Міжнародні стандарти з управління якістю І8О 9000 в Україні. // Стандартизація, сертифікація, якість. - 2001, № 2. - С.23-25.
21. У правление качеством. / Под ред. проф. С.Д. Ильенковой. - М.: Издательское обьеденение Юнити,2000.
22. Фатхутдинов Р.А. Менеджмент конкурентоспособности товара. - М.: Бизнес-школа Интел-Синтез,2001.
23. Фатхутдинов Р.А. Стратегический менеджмент: Учебное пособие. -М.: Бизнес-школа Интел-Синтез,1999.
24. Харрингтон Дж. Управление качеством в американских корпорациях. - М.: Экономика,2000.
25. Швиданенко Г.О., Оголь О.В., Заїкіна В.В. Приватизація державних підприємств: навчальний посібник. - К.: ІЗМН, 2001.
26. Шаповал М.І. Основи стандартизації, управління якістю і сертифікації. -К.:2002.

 
 

Цікаве

Загрузка...