WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Аналіз та оцінка системи мотивації персоналу на прикладі Полтавського ВБР - Дипломна робота

Аналіз та оцінка системи мотивації персоналу на прикладі Полтавського ВБР - Дипломна робота

стану на 1.01.2003р. в Полтавському ВБР знаходиться в експлуатації 15 бурових установок, в т. ч.:
- з дизельним приводом - 7 шт.
- з електроприводом - 6 шт.
- із змішаним приводом - 2 шт.
Для буріння свердловин в управлінні успішно використовуються долота з полікристалічними алмазами, різальними установками, нові високомоментні турбобури збільшеної потужності телеметричні системи просторових параметрів похилого стовбура свердловини. В таблиці 1 наведено дані про установок, які використовуються на сьогоднішній день.
Таблиця 1.1 - Бурові установки Полтавського ВБР.
Бурові установки Кількість Рік введення в дію
1981 1983 1986 1988 1990 1991 1993
БУ-5000ЕУ 2 2
БУ-5000ЕУ1 2 2
БУ-5000ДГУ1 1 1
НБО-Д 4 1 3
НБО-ДЕ 2 1 1
НБО-Е 3 1 2
Уралмаш ЗД-86 1 1
Для забезпечення теплопостачання ПВБР має в своєму розпорядженні 26 котельних установок(парових, водогрійних, електрокотлів), теплопостачання БВО здійснюється від власної котельні, що введена в дію 1.11.1998р.
Енергогосподарство має в своєму розпорядженні 30 силових трансформаторів, 20 електропідстанцій, 857 електричних машин потужністю 0,25-100 кВт, 68 електричних машин потужністю вище 100 кВт, електрозварювальне обладнання .
Для буріння свердловин використовуються долота Саратовського та Дрогобицького заводів, а також американські долота.
Капітальний ремонт обладнання виконують на спеціалізованих підприємствах та частково власними силами.
Матеріально-технічне постачання підприємства здійснюється через Полтавську базу виробничо-технічного обслуговування, Українську контору "Нафтомашремонт". Значну кількість матеріалів Полтавське ВБР отримує через бази виробничо-технічного обслуговування згідно заявок, які подаються об'єднанням "Укргазвидобування". Деяка кількість матеріалів поступає шляхом децентралізованої закупівлі. Разом з тим із-за порушення економічних зв'язків між заводами-постачальниками і підприємствами-споживачами управління відчуває в деяких матеріалах гострий дефіцит.
Всі товарно-матеріальні цінності зберігаються в складських приміщеннях управління та його структурних підрозділів. Всі вони використовуються по їх прямому призначенню для виконання бурових та вежомонтажних робіт і в допоміжних цехах управління.
Робота працівників матеріально-технічного забезпечення була направлена на забезпечення бурових, цехів і служб управління бурових робіт необхідними матеріалами, обладнанням, приладами, запасними частинами, кабельно-провідниковою продукцією та раціональне їх використання.
Основну кількість матеріалів у 2002 році було отримано з підприємства "Полтавагазпром", а також з Полтавського НСК.
Забезпечення основними матеріалами, дизпаливом, котельним паливом, талевими канатами проводилось задовільно. Були затримки в забезпеченні бурових хімреагентами, долотами.
Робота працівників матеріально-технічного забезпечення була направлена на забезпечення бурових, цехів і служб ВБР необхідними матеріалами, обладнанням, приладами, запасними частинами, кабельнопровідниковою продукцією та раціональне їх використання.
Полтавське ВБР в районі Затуринського промвузла м. Полтави побудувало та ввело в експлуатацію базу виробничого обслуговування, також база виробничого обслуговування діє в с.Сенча Лохвицького району для обслуговування буріння на Яблунівському газоконденсатному родовищі.
1.4 Виробнича структура ПВБР
Під виробничою структурою розуміють сукупність внутрішньовиробничих підрозділів і служб підприємства, співвідношення і взаємозв'язок між ними. У бурінні структурною одиницею підприємства є цех - виробничий адміністративно відособлений підрозділ, в задачу якого входить виконання певного виду робіт або виготовлення продукції.
На кожному підприємстві у відповідності з виконуваними функціями виділяють основне і допоміжне виробництво. Основне виробництво охоплює процеси, безпосередньо зв'язані з виготовленням основної продукції (виконанням робіт). Допоміжне виробництво забезпечує нормальні умови для безперебійної діяльності основного виробництва.
У Полтавському ВБР (рис.1.1) до основного виробництва відносять будівництво і монтаж бурової, проходка і кріплення стовбура свердловини, її випробування. У відповідності з цим до підрозділів основного виробництва відносять вежомонтажний цех і бурові бригади. Кінцевим результатом робіт, що проводить вежомонтажний цех (ВМЦ) є споруджена бурова, яка передається для буріння стовбура свердловини. Буріння, кріплення і випробування свердловин здійснюється буровими бригадами. Керівництво буровими бригадами здійснює центральна інженерно-технічна служба (ЦІТС) через районні інженерно-технічні служби (РІТС). Лохвицька РІТС знаходиться у смт. Сенча Лохвицького району, в склад якої входить 5 бригад, Гадяцька РІТС розташована в м. Гадяч Полтавської області, в її склад входить 4 бригади, Опішнянська РІТС має в своєму підпорядкуванні 5 бригад і розташована в м. Опішня Полтавської області.
Допоміжне господарство ПВБР представлене прокатно-ремонтним цехом бурового обладнання (ПРЦБО), прокатно-ремонтним цехом труб і турбобурів (ПРЦТіТ), цехом енерго-, паро-, водопостачання. Ці цехи входять до складу бази виробничого обслуговування , що знаходиться в с. Затуріно Полтавського району. Крім того до допоміжного господарства входить відділ соціального розвитку, що включає цех торгівлі і громадського харчування (ЦТіТХ), гуртожиток і базу відпочинку.
Діюча виробнича структура Полтавського ВБР повністю забезпечує виконання необхідного обсягу робіт, які необхідні для спорудження свердловин.
Рисунок 1.1 - Організаційна структура Полтавського ВБР БУ "Укрбургаз".
2 Теоретичні та методологічні основи мотивації трудової діяльності
2.1 Теоретичні основи мотивування
З самого початку треба відповісти на питання: що ж таке мотивація?
Мотивація - це процес спонукування кожного співробітника і всіх членів його колективу до активної діяльності для задоволення своїх потреб і для досягнення цілей організації.
Основні задачі мотивації:
" формування в кожного співробітника розуміння сутності і значення мотивації в процесі праці;
" навчання персоналу і керівного складу психологічним основам внутріфірмового спілкування;
" формування в кожного керівника демократичних підходів до керування персоналом із використанням сучасних методів мотивації.
Однак, для рішення цих задач необхідний аналіз наступних явищ:
" процесу мотивації в організаціях
" індивідуальної і групової мотивації, якщо така є в залежності між ними
" змін, що відбуваються в мотивації діяльності людини при переході до ринкових відносин.
Для рішення зазначених задач застосовуютьсярізні методи мотивації, сутність яких розглянемо нижче.
Найпершим і найбільше поширеним методом був метод покарання і заохочення, так називана політика "батога і пряника". Цей метод використовувався для досягнення бажаних результатів і проіснував досить довго в умовах адміністративно-командної системи. Поступово він

 
 

Цікаве

Загрузка...