WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Аналіз та оцінка системи мотивації персоналу на прикладі Полтавського ВБР - Дипломна робота

Аналіз та оцінка системи мотивації персоналу на прикладі Полтавського ВБР - Дипломна робота

практики
1998 1999 2000 1998 1999 2000 1998 1999 2000 1998 1999 2000
Всього: 610 612 559 129 118 113 106 114 103 375 380 343
в т.ч. керівники 64 63 65 48 45 46 16 17 19 0 0 0
спеціалісти 73 77 60 45 39 41 28 38 19 0 0 0
службовці 9 9 8 0 0 0 3 0 2 6 9 6
робітники 464 464 426 36 34 26 59 63 68 369 367 332
з них жінки 122 120 96 39 40 31 52 51 42 31 29 23
% до загальної чисельності 100 100 100 21,2 19,3 20,2 17,4 18,6 18,4 61,5 62,1 61,4
Таблиця 3.6 - Освітній рівень працівників ПВБР 2001-2002рр
Якісний склад Всього працівників В тому числі по освіті
3-4 рівня акредитації 1-2 рівня акредитації Практики
2001 2002 2001 2002 2001 2002 2001 2002
Всього: 555 628 113 129 197 228 245 271
в т.ч. керівники 63 66 47 45 16 21 0 0
спеціалісти 63 74 44 55 16 15 3 4
службовці 8 8 1 1 2 1 5 6
робітники 421 480 21 28 163 191 237 261
з них жінки 105 105 33 38 45 47 27 20
% до загальної чисельності 100 100 20,4 20,5 35,5 36,3 44,1 43,2
Рисунок 3.8-Динаміка чисельності працівників з вищою освітою за 1998-2002роки
Рисунок 3.9-Динаміка чисельності працівників з середньою технічною освітою за 1998-2002роки
Рисунок 3.10-Динаміка чисельності працівників з середньою освітою (практики) за 1998-2002 роки
Опитування працівників дало змогу виявити певну закономірність між рівнем освіти та ставленням до праці.
Таблиця 3.8-Ставлення до праці.
Освіта працівника Ставлення до праці, питома вага відповідей, % Всього
Відповідає вимогам Більшою мірою відповідає Більшою мірою не відповідає Важко відповісти
Вища 77 10 7 6 100
Середня технічна 60 10 12 18 100
Середня, практики 51 15 11 13 100
Аналіз даних таблиці свідчить про те, що зростання більш свідомого ставлення до праці відбувається із зростанням освіти працівників.
Слід відмітити, що рівень задоволеності роботою зростає також із зростанням інтелектуалізації праці. Це підтверджує високу спонукальну силу освітнього фактора в системі мотивації.
В накладних витратах ПВБР заплановано в розділі витрати на обслуговування працівників виробництва статтю витрат на підготовку кадрів. У 1999р 48 працівників навчались новим професіям на суму 5123,8 грн і 226 працівників підвищили кваліфікацію на суму 7858,9 грн. У 2000р. перепідготовка кадрів в Управлінні проводилась за планом. Всього за рік було підготовлено 280 працівників на суму 6000,38грн., в тому числі нова підготовка працівників - 59 чоловік на суму 2324,89грн.Пройшли підвищення кваліфікації 221 працівник на суму 3675,49грн. Також 2 працівника заочно вчаться в вищих навчальних закладах. Щодо 2001р, то за цей рік було підвищено кваліфікацію і навчено новим професіям 277 і 44 чоловіки на суму 4000грн і 6000грн відповідно, а у 2002р підвищили кваліфікацію і вивчили нові професії 179чоловік (із них 6 чоловік за кордоном) та 218 чоловік відповідно на загальну суму 116185,15грн.
З метою виявлення молодих перспективних спеціалістів в Управлінні взято курс на прийом на роботу молодих працівників із вищою і середньою-спеціальною освітою, впровадження стажування на керівних посадах під час відпусток і перебування на лікарняному , а також підготоки і захисту інженерних розробок по найбільш актуальних і болючих питаннях, які виникають в процесі роботи Управління.
В 2000р. в Управлінні працювало 2 молодих спеціалісти. За всіма молодими спеціалістами закріплені наставники і вони працюють в парі над підняттям свого практичного рівня знань. За станом на 1.01.2002р в Управлінні працював 31 молодий спеціаліст віком до 35 років, із них з вищою освітою - 17 чоловік, з середньою - спеціальною - 14 чоловік. Згідно відомостей на 1.01.2003р, то в Управлінні працюють 3 молоді спеціалісти випускники ІФНТУНГ з освітою 3-4 рівня акредитації. Також в Управлінні працює 22 особи, віком до 30 років з вищою і середньою-спеціальною освітою, із них з освітою 3-4 рівня акредитації - 13 осіб і 2 рівня - 9 осіб.
В 1998 році в ВБР проводилась планова атестація, яку пройшли 125 керівників і спеціалістів, за результатами атестації 3 спеціалістам присвоєно вищу категорію. В 2000р. в ПВБР було проведено атестацію керівників і спеціалістів. За її результатами 3 працівникам було підвищено посадові оклади і присвоєна вища категорія, 4 працівника підтвердили, 2 переведені на інші посади.
У 2002р згідно наказу по Управлінню планувалось провести атестацію 115 керівникам, спеціалістам і службовцям, за результатами атестації 107 працівників атестовано, як таких, що відповідають займаній посаді; 24 працівника атестовані і рекомендовані в резерв кадрів по Управлінню на вищі посади; 5 осіб атестовано і рекомендовано підняти категорію і підвищити посадовий оклад; 12 працівників атестовано та рекомендовано в резерв кадрів на вищу посаду по номенклатурі ВАТ "Укрнафта". Проведена атестація дала можливість визначити професійний рівень працівників, їх відповідність займаним посадам.
Відомі дані щодо руху робочої сили на підприємстві у 2000р., при чому 30 працівників звільнились за власним бажанням і 5 працівників звільнено за порушення трудової дисципліни і з інших причин. У 2001 і 2002 роках за власним бажанням звільнено 23 і 18 працівників відповідно, а за порушення дисципліни звільнено 5 і 2 працівника. В цьому контексті доцільно обчислити коефіцієнт плинності кадрів і провести її аналіз.
Під плинністю кадрів розуміється сукупність звільнень робітників за власним бажанням, за прогули і інші порушення трудової дисципліни. Управління плинністю кадрів на рівні фірми складається насамперед в зведенні домінімуму протиріч між потребами і інтересами робітників і конкретними можливостями їх задоволення.
Отже коефіцієнт плинності кадрів на ПВБР у 2000р. становив Кпл=35/557*100=6,3%, у 2001р. - Кпл=28/545*100=5,2%, а у 2002р. - Кпл=20/557*100=3,6%.
Вивчення мотивів плинності кадрів можна з допомогою інтерв'ю чи анкетування робітників , що звільняються.
Запропонуємо таку анкету для вивчення причин плинності кадрів на ПВБР.
1. Чи задовольняє вас на підприємстві організація праці та робочого місця:
А. Так.
Б. Не повністю.
В. Ні.
2. Чи задовольняють вас умови праці та відпочинку:
А. Так.
Б. Не повністю.
В. Ні.
3. Чи влаштовує вас система матеріального та морального заохочення, яка існує на даному підприємстві:
А. Так.
Б. Частково.
В. Ні.
4. На даному підприємстві ви працювали за спеціальністю:
А. Так.
Б. Ні.
5. Чи були у вас перспективи професійного чи посадового росту на підприємстві:
А. Так.
Б. Ні.
6. Скільки раз протягом останніх п'яти років вас підвищували у посаді:
А. В посаді__________________
Б. В окладі___________________
В. В категорії (розряді)_______________
7. Які ваші взаємовідносини :
А. З колегами___________________
Б. З безпосереднім керівником___________________
В. З керівництвом підприємства___________________
8. Скільки часу ви добираєтесь на роботу з дому________________
9. Які ваші житлові умови:
А. Хороші
Б. Задовільні
В.

 
 

Цікаве

Загрузка...