WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Аналіз та оцінка системи мотивації персоналу на прикладі Полтавського ВБР - Дипломна робота

Аналіз та оцінка системи мотивації персоналу на прикладі Полтавського ВБР - Дипломна робота

конкретні години збору всіх співпрацівників підрозділу для обміну інформацією, доручення нових завдань. Такий режим рекомендується в першу чергу керівникам. Так, наприклад, контракт керівника бухгалтерії однієї з установ припускає наступний розклад робочого часу: 75% (30 годин у тиждень)- в установі, 25% (10 годин у тиждень)-дома. Керівник бухгалтерії дома працює майже тільки на комп'ютері, перевіряє цифрові данні фінансових документів, а в установі бере участь в нарадах та займається іншою роботою, яка потребує контакти із співпрацівниками.
Робота, яка виповнюється тільки дома, за комп'ютером, має назву "телеробота". Її основний недолік - ізоляція, однак, для деяких категорій працівників, до того ще й маючи родину, саме така форма організації праці є переважною.
Експеримент не підвів тих, хто його проводив, і був підхоплений іншими фірмами. Фірма "Брітіш Телеком" прогнозує, що до 2002 року телероботою буде зайнято 15% робочої сили. Якщо цей прогноз здійсниться, то з'явиться колосальний ефект: кількість автомобілів на дорогах зменшиться на 1.6 млн. одиниць, а бензину буде спалено на 7.5 млрд. літрів менше, фірми з'економлять по 20 тис. фунтів стерлингів (біля 33 тис. доларів) на рік на кожному співпрацівникові, а самі працівники будуть економити по750 фунтів стерлінгів в рік на бензині та розтратах на дорогу.
Один з дійових методів мотивації-створювання самоправних груп. У ролі прикладу можна послатися на досвід американської фірми "Digital Eguipment", де такі групи сформувалися в управлінні загального обліку, який входить в один з 5-ти центрів управління фінансової діяльності. Групи самостійно вирішують питання з планування праці, проведення нарад, координація з іншими відділеннями. Члени груп почергово беруть участь в нарадах менеджерів компаній.
3 Аналіз мотиваційної системи у Полтавському ВБР
3.1 Загальна характеристика та аналіз основних техніко-економічних показників діяльності Полтавського ВБР
Виробничо-господарська діяльність будь-якого підприємства оцінюється системою техніко-економічних показників (ТЕП). Технічні показники характеризують рівень досконалості використовуваної техніки і технології, а також технічні характеристики обладнання, інструменту і т.д. Економічні показники характеризують рівень господарської діяльності підприємства.
При аналізі і оцінці діяльності бурових підприємств слід враховувати специфіку утворення ТЕП, яка суттєво відрізняється від інших підприємств. Один з найбільш важливих факторів - фактор, що враховує геолого-технічні умови спорудження свердловин.
Отже, враховуючи все наведене вище, розглянемо ТЕП, що характеризують діяльність Полтавського ВБР за 2000-2002 роки, а саме: проходку, комерційну швидкість, фактичну собівартість, прибуток продуктивність праці та фондовіддачу (таблиця 3.1.).
Для більш детального і глибокого аналізу діяльності підприємства розглянемо динаміку даних показників. Результати розрахунку занесемо в таблицю 3.1. і представимо на рисунку 3.1 графічно.
Отже, на основі проведених розрахунків можна зробити наступні висновки щодо діяльності підприємства за період з 2000 по 2002 роки.
У 2001р. проходка знизилась із 63152 м до 54220 м., тобто на 14% порівняно з 2000р. Це пов`язано із зменшенням комерційної швидкості (на 23%) та продуктивності праці на 17%. У 2002р. спостерігалося також зменшення проходки на 6% порівняно з 2000р., а порівняно з 2001р. спостерігалося збільшення на 10%, це пов`язано із збільшенням комерційної швидкості на 16%(на 45 м/верст.міс.) у 2002р. порівняно з 2001р. Це пояснюється ростом середньої глибини буріння, так як продуктивний час у бурінні зріс. Відбулося також зростання продуктивності праці на 9% у 2002р. порівняно з 2001р., що викликане збільшенням обсягу робіт, механізацією і автоматизацією виробничих процесів, а також впровадженням раціоналізаторських пропозицій, передової технології у вежобудуванні й бурінні, так у ВБР є 7 установок нового класу, оснащених механізмами, які автоматично виконують найбільш трудомісткі процеси при бурінні, зокрема спуск та підйом бурового інструменту, автоматична подача доліт на вибій.
Зміна собівартості 1 м проходки обумовлюється переважно відповідними змінами витрат на буріння і кріплення свердловин, які в свою чергу залежать від обсягів проходки та тривалості етапу буріння. Зниження собівартості 1 м проходки за три роки на 3% або на 67 тис. грн. можна пояснити значним зниженням обсягів проходки та залежних від них умовно-змінних витрат (витрати на обсадні труби, тампонажний цемент, інші матеріали). Крім того ріст собівартості 1м проходки у 2002р. порівняно з 2001р. обумовлюється ускладненням умов буріння та зниженням буримості порід, які залягають на великих глибинах (це призводить до збільшення розходів доліт, бурових розчинів та ін.).
Балансовий прибуток бурового підприємства складається з прибутку, отриманого від повністю закінчених і зданих замовнику свердловин, прибутків від реалізації на сторону матеріальних цінностей, продукції та послуг допоміжних та обслуговуючих виробництв, прибутків від різноманітних позареалізаційних доходів і витрат. Прибуток у 2001р. знизився на 20% (на 427,1 тис.грн.), у 2002р. - на 12% (на 259,9 тис. грн.) порівняно з 2000р., і зріс на 9,54% (на 167,2 тис. грн.) у 2002р. порівняно з 2001р. Зниження прибутку за ці три роки викликано головним чином зниженням комерційної швидкості та значними сумами штрафів та пені, що сплачує підприємство. Використання прибутку підприємства здійснюється по наступних напрямках: платежі до бюджету, на виробничий і соціальний розвиток, матеріальні заохочення, інші цілі (утримання дитсадків, сплата пені, штрафів тощо).
Фондовіддача у 2001р. порівняно з 2000 роком знизилася на 33% і склала 1 тис. грн./тис. грн., у 2002р. вона знизилась на 47% (на 0,7 тис. грн./тис. грн.) порівняно з 2000р. Це свідчить проте, що не достатньо застосовуються більш прогресивні форми і методи організації виробництва, сучасні технології.
З проведеного аналізу основних ТЕП діяльності Полтавського ВБР можна зробити наступні висновки: за аналізований період підприємство зменшило обсяги проходки і знизило комерційну швидкість і продуктивність праці, таке зниження відбувається через значну зношеність наявних матеріальних ресурсів, складність умов проведення робіт, а також не достатнє фінансування.
З метою покращення результатів подальшої діяльності підприємства слід впроваджувати у виробництво різноманітні техніко-організаційні заходи для зменшення витрат на спорудження свердловин, покращення організації робіт (підвищення ефективності використання балансу робочого часу) на етапах монтажу бурових і випробування свердловин та підвищення технічного рівня підприємства (модернізація та вдосконалення наявних виробничих фондів за допомогою різноманітних приладів та засобів). А також слід, застосовуючи різні методи, спрогнозувати витрати на 1 метр проходки при теперішніх умовах підприємства і знайти шляхи їх зменшення.
?
3.2 Аналіз матеріальної мотивації у ПВБР
Для проведення аналізу мотиваційної системи ПВБР

 
 

Цікаве

Загрузка...