WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Аналіз та оцінка системи мотивації персоналу на прикладі Полтавського ВБР - Дипломна робота

Аналіз та оцінка системи мотивації персоналу на прикладі Полтавського ВБР - Дипломна робота


Дипломна робота
Аналіз та оцінка системи мотивації персоналу на прикладі Полтавського ВБР
Анотація
В роботі проведено дослідження форм і методів мотивації працівників. Приведені мотивуючі чинники, принципи впливу на мотивацію людей, методи поліпшення параметрів роботи, причини пасивності робітників. Окреслені мотиваційні аспекти діяльності керівників. Подано загальну характеристику Полтавського ВБР і аналіз основних техніко-економічних показників. Проведено аналіз наявної мотиваційної системи в ВБР, ефективності її використання. Проведено кореляційно-регресійний аналіз і виявлено резерви підвищення ефективності мотиваційної системи. Запропоновано заходи з покращення ефективності мотиваційної системи підприємства.
Зміст
Вступ 7
1 Загальна характеристика підприємства. Ошибка! Закладка не определена.
1.1. Особливості діяльності підприємства та виконуваних робіт Ошибка! Закладка не определена.
1.2 Характеристика району робіт Ошибка! Закладка не определена.
1.3 Матеріально-технічна база Полтавського ВБР
1.4 Виробнича структура ПВБР Ошибка! Закладка не определена.
2 Теоретичні та методологічні основи мотивації трудової діяльності 17
2.1Теоретичні основи мотивування 17
2.2 Стратегія керування людськими ресурсами фірми 27
2.3 Причини пасивності працівника 30
2.4 Мотивуючі чинники, принципи впливу на мотивацію людей та методи поліпшення параметрів роботи 33
2.5 Мотиваційні аспекти діяльності керівника 41
2.6 Економічна мотивація 45
2.7 Мотивація-досвід закордонних країн 48
3. Аналіз мотиваційної системи у Полтавському ВБР 50
3.1 Загальна характеристика та аналіз основних техніко-економічних показників діяльності Полтавського ВБР Ошибка! Закладка не определена.
3. Аналіз мотиваційної системи у Полтавському ВБР Ошибка! Закладка не определена.
3.1 Аналіз матеріальної мотивації на ПВБР 53
3.2 Аналіз нематеріальної мотивації на ПВБР 66
3.4 Кореляційно - регресійний аналіз ефективності використання мотиваційної системи 76
3.5 Класифікація та загальна характеристика резервів підвищення ефективності мотиваційної системи 80
4 Розробка заходів щодо підвищення ефективності мотиваційної системи ПВБР Ошибка! Закладка не определена.
4.1 Запровадження посади фахівця з мотиваційного моніторингу Ошибка! Закладка не определена.
4.2 Вдосконалення мотиваційної системи на підприємстві за допомогою матеріальних факторів Ошибка! Закладка не определена.
4.3 Вплив нематеріальних факторів на підвищення мотивації працівників підприємства Ошибка! Закладка не определена.
4.4 Вплив запропонованих заходів на основні техніко-економічні показники діяльності підприємства Ошибка! Закладка не определена.
4.5 Охорона праці і навколишнього середовища у Полтавському ВБР Ошибка! Закладка не определена.
4.5.1 Стан охорони праці на ПВБР Ошибка! Закладка не определена.
4.5.2 Аналіз потенційних небезпек та шкідливостей виробничого середовища Ошибка! Закладка не определена.
4.5.3 Забезпечення нормальних умов праці
4.5.4 Пожежна безпека у ВБР Ошибка! Закладка не определена.
Висновок Ошибка! Закладка не определена.
Перелік посилань та джерела Ошибка! Закладка не определена.
Бібліографічна довідка Ошибка! Закладка не определена.
Додатки Ошибка! Закладка не определена.
Вступ
Проведення в Україні економічної реформи та особливості перехідного періоду, що випливають звідси, зумовлюють поглиблене вивчення проблем головної продуктивної сили суспільства - людини. Оскільки вона одночасно є виробником і споживачем матеріальних благ та послуг, стрижень реформ має бути спрямований на задоволення потреб людини та ефективного використання її в усіх сферах суспільного життя з врахуванням змін, які відбуваються в системі "людина - праця". Процеси у сфері праці мають особливе значення в нинішній кризовій ситуації, оскільки саме трудова діяльність людини є обов'язковою і необхідною умовою життя суспільства.
Оцінити ситуацію, специфіку і глибину змін, які відбуваються в сфері праці, необхідно для визначення можливих шляхів виходу з кризи. Вихід України з глибокої системної кризи суспільства можливий лише на шляху системного аналізу складної ситуації, причин, що призвели до цього, та пошуку надійних варіантів порятунку держави. Немає сумніву в тому, що за всієї корисності іноземної допомоги, покладатися лише на неї нерозумно. Рятівні засоби слід шукати у себе вдома, і першим таким засобом є підняття економіки на грунті посилення дієвості складових механізмів мотивації і стимулювання праці.
Взятий нашою країною курс на демократизацію суспільного життя і підвищення самостійності трудових колективів актуалізує дослідження механізмів поведінки людей, формування мотивів до продуктивної праці. Щоб забезпечити мотивацію, треба знати інтереси людей, визначити структуру потреб та інших елементів мотиваційного процесу.
Поняття мотивації тісно зв'язано з проблемою керування персоналом. Нові економічні відношення, породжені перехідним періодом, висувають і нові вимоги до персоналу. Це не тільки добір, навчання і розташування кадрів, але і формування нової свідомості, менталітету, а отже, і методів мотивації.
У теперішній час, при переході до ринкових відносин, основним мотивуючим чинником працівників є бажання мати гарантовану заробітну плату. При цьому ні інтенсивність, ні якість праці в розрахунок не беруться, переважає бажання мати спокійну роботу з невеликим, але гарантованим заробітком, ніж інтенсивну роботу з високою оплатою.
Водночас, на ринку праці з'являються працівники, що володіють достатнім професіоналізмом і новою трудовою свідомістю, тобто люди з гарною моральною основою і розумінням праці. Однак шансів найти гарну роботу в них мало через віковий бар'єр (до і більш 50 років) або відсутності рекомендацій (в основному в молодих фахівців).
Таким чином, і потреби, і мотивація більшості працівників набувають надалі вивченні і систематизації. Слідуючи з усього, що сказано вище, можна зробити висновок, що не знаючи відповідь на такі питання як - що таке мотивація? Як заохотити працівників працювати більш продуктивно? Які методи мотивації існують і використовуються в сучасній практиці фірм? - неможливо більш-менш вдало працювати на будь-якому ринку, з будь-якою фірмою. Саме тому кожний керівник повинен знати все це.
Метою даного дипломного проекту є комплексний аналіз стану мотиваційної діяльності у Полтавському відділенні бурових робіт, і, враховуючи загальну соціально-економічну ситуацію в Україні, відображення стану правового забезпечення підприємницької діяльності, а також внутрішньої ситуації на підприємстві, окреслення системи заходів, спрямованих на покращення техніко-економічних показників діяльності підприємства на основі підвищення продуктивності праці, яке відбулосявнаслідок якісного покращення мотиваційної системи на цьому підприємстві.
1 Загальна характеристика Полтавського

 
 

Цікаве

Загрузка...