WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Роль інформації в діяльності менеджера - Курсова робота

Роль інформації в діяльності менеджера - Курсова робота

Інтернет дозволяє налагодити миттєвий зворотній зв'язок із замовником, і компанії не будуть чекати тижні чи місяці, щоб прогнозувати відповідну реакцію. Висока швидкість обробки даних дає можливість суб'єктам ринку швидко пристосуватися до змін ринку. При цьому розвиток маркетингу відносин як системи повинен містити три наступні напрямки: розробку бази даних для ідентифікації якостей споживача; аналіз специфічних сигналів від споживача; моніторинг програм.
Переваги мережевої економіки (е-комерції) для споживача і бізнесу досить вагомі; це - зручність користування (кібер-магазин ніколи не зачиняється); економія на витратах (підприємства можуть знаходитись у безпосередньому контакті з постачальниками, виробниками, дистриб'юторами і клієнтами, а клієнти можуть використовувати Інтернет для пошуку "приємних цін"); персоналізація (продавці можуть орієнтувати продажі, партії продажів відповідно до вимог покупців); інформація (щоразу споживач, отримуючи повідомлення на веб-сайт, зробить доступної для компанії цінну аналітичну інформацію про ринок).
В умовах ринкової економіки інформація є одним з основних товарів. Успіх комерційної та підприємницької діяльності пов'язаний з муніципальними, банківськими, біржовими інформаційними системами, інформатизацією оптової і роздрібної торгівлі, торгових домів, створення банку даних ринку товарів і послуг, розвитком центрів довідкової і аналітико-прогнозної котирувальної інформації, електронної пошти, електронного обміну даними. Робота цих систем базується на локальних та глобальних мережах різної архітектури чи їх об'єднання, що називаються Internet/Intranet. Інтернет - найкращий засіб для продажу інформації, реклами, маркетингу, він також дозволяє будувати прибутковий бізнес. Більшість експертів стверджують: Інтернет - це ринок ХХІ століття. Дослідження показують, що 37 мільйонів чоловік у США і Канаді мають доступ до Інтернету, активно користуються електронної поштою 17,6 мільйонів чоловік. Прогнозується, що обсяг комерційних угод через Інтернет сягне декількох мільярдів доларів. Однак не слід думати, що електронний магазин може бути прибутковим підприємством сьогодні в Україні. Скоріше за все, це доки іміджевий додаток до існуючих торговельних структур.
Якщо обмежити аналізовану проблему електронної торгівлі тематикою комп'ютерної техніки, то тут можна спостерігати значний рівень технічних знань споживачів, що вимагає також відповідного рівня подання товарів. Тому окрім поточних цін на комп'ютери, вітчизняних покупців будуть також цікавити такі питання як продуктивність, сумісність, рівень новизни застосовуваних технологій, інновацій, а також і пряма наявність тих чи інших комплектуючих у складі пропонованих машин. Мережа Інтернет найкраще і дешевше може надати саме таку пізнавальну інформацію, яка дозволить фірмі зацікавити потенційного покупця саме в цьому товарі.
Висновок
Інформація в процесі управління, в діяльності керівника - це один із найважливіших факторів , який впливає на ефективність управління і розвиток організації в цілому.
Як відомо, щоб об'єкт управління не був банкрутом в умовах ринкової економіки, необхідно організувати кваліфіковане керівництво цим об'єктом. Проте оперативне і якісне керівництво залежить не в останню чергу від своєчасного забезпечення менеджерів і фахівців об'єктивною для цього інформацією.
Що таке інформація для керівника? А інформація для керівника - це як органи чуттів для людини.
Щоб керівник спланував діяльність організації і визначив її мету, йому потрібна інформація про: поведінку споживача, його вимоги; насищеність ринку конкурентами; оцінити ринок постачальників сировини (якщо діяльність виробничого характеру), засобів праці; оцінити політику держави щодо обраної сфери діяльності. Для цього потрібна інформація про ринки.Щоб керівник організував діяльність, створив певну виробничу структуру, він підбирає людей для конкретної роботи, делегуючи окремим людям завдання і повноваження, або право використовувати ресурси організації. Для цього потрібна інформація про працівників.Мотивуючи і контролюючи працівників, керівник обмінюється з ними певною інформацією.Отже ми бачимо наявність інформації у виконанні кожної функції управління , а це вже показує на скільки інформація важлива в діяльності керівника.
Розглядаючи фактори, які негативно впливають на менеджмент - це економічні кризи в країні та в самій організації, несприятлива політика, можна відзначити цінність тієї інформації, яка б могла попередити керівника про майбутні події.
Діяльність керівника прямо залежить від інформації, яку він отримує ззовні і яка циркулює в організації.
Список використаної літератури:
1. Бронніков М.К. Проблеми теорії та практики менеджменту. - 1999.
2. ДовганьЛ.Є. Праця керівника або практичний менеджмент. - К., "ЕксОб" 2002.
3. Завадський Й.С. Менеджмент. - К., 1997.
4. Осовська Г.В. Основи менеджменту. - К.,2003.
5. Таукмач Г.Л. Хрестоматія "Наука управляти: з історії менеджменту" - К., 1997.
6. Твердохліб М. Інформаційне забезпечення менеджменту. - К.,2004.
7. Туленков Н.В. Введення в теорію та практику менеджменту. - К.,1998
8. Федулова Л.І. - Актуальні проблеми менеджменту в Україні. - К.,2005
9. Федулова Л.І. - Менеджмент організації. - К.,2004.
10. Хміль Ф.І. Основи менеджменту.
Додатки:
Схема 1. "Класифікація інформації за ознаками"
Класифікаційна ознака Види інформації
За джерелами виникнення Зовнішня - надходить від різних організацій (вхідна) і до них (вихідна)
Внутрішня - циркулює між підрозділами організації
За ступенем оброблення Первинна
Вторинна (похідна)
За ознакою стабільності
Постійна (умовно-постійна) - не змінюється протягом певногочасу (нормативи, норми, розцінки, плани)
Змінна - відображає кількісну та якісну характеристику, результати на певну дату чи час
За характером реєстрації (фіксації) Фіксована (документована) - на паперових і технічних носіях
Нефіксована - передається усно
За рівнем систематизації Систематизована (бухгалтерська й статистична звітність)
Несистематизована - листи, довідки тощо
За напрями руху Пряма
Зворотна
За змістом даних Науково-технічна, управлінська, обліково-статистична
За роллю в процесі управління Директивна, розпорядча, нормативна, прогнозна, планова, облікова, звітна, контрольна, аналітична
Схема2. "Вимоги до корисної інформації по відповідних вимірах"
Схема 3. "Використання інформації"
Схема4 "Модель Інфраструктури ІТ"
Рівні Технічні компоненти Людські компоненти
Провідні технології Блоки і лінії зв'язку Базові технічні навички
Технічні можливості Платформи і обслуговуючі програми Загальні навички роботи з комп'ютерами та мережами
Прикладні програми для ділової сфери Загальні прикладні програми Навички розробки і застосування прикладних програм
Ділова інформація Спільно використовувані дані Навички управління та використання інформації
Підтримка бізнес-процесів Забезпечення ділових процесів Навички конструктування та виконання

 
 

Цікаве

Загрузка...