WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Міжнародна економіка та світове господарство - Реферат

Міжнародна економіка та світове господарство - Реферат


Реферат н атему:
Міжнародна економіка та світове господарство
?
1. Курс "Міжнародна економіка": предмет, об'єкт, мета, завдання та структура.
2. Міжнародна економіка: визначення за різними джерелами, характерні риси та структура.
3. Структура міжнародної економіки.
4. Принципи систематизації країн в міжнародній економіці.
1. Курс "Міжнародна економіка": предмет, об'єкт, мета, завдання та структура.
Курс "Міжнародна економіка"
аналізує економічні відносини та дії економічних законів на міжнародному рівні, а також основи зовнішньо-торгівельної, валютно-кредитної та виробничо-інвестиційної політики.
Предмет курсу "Міжнародна економіка"
- закономірності функціонування і розвитку у міжнародному масштабі ринкової системи організації господарського життя;
- закономірності формування сукупного попиту та сукупної пропозиції на товари та фактори виробництва, що знаходяться у міжнародному обігу;
- інструментарій аналізу і програмування відкритої національної економіки;
- тенденції розвитку міжнародних фінансових ринків і фінансових механізмів, що обслуговують функціонування міжнародної економіки;
- інституціональна структура регулювання міжнародної економіки принципи її формування, тенденції розвитку і шляхи вдосконалення.
Об'єкт міжнародної економіки
Об'єктом вивчення міжнародної економіки є світове господарство, під яким розуміється сукупна система окремих країн, які приймають участь у міжнародному розподілі праці та пов'язані системою міжнародних економічних відносин.
Мета курсу
Викладання дисципліни "Міжнародна економіка" має за мету формування системи знань з міжнародної економіки, умов, форм, методів і основного інструментарію міжнародної економічної діяльності.
Завдання курсу
розкрити на теоретичному рівні суть та форми сучасних міжнародних економічних відносин, формування системи знань з міжнародної економіки, умов, форм, методів і основного інструментарію міжнародної економічної діяльності.
2. Міжнародна економіка: визначення за різними джерелами, характерні риси та структура.
Міжнародна економіка у вузькому розумінні
як складової теорії ринкової економіки, що вивчає закономірності взаємодії господарюючих суб'єктів різної державної приналежності в сфері міжнародного обміну товарами, руху факторів виробництва та формування міжнародної економічної політики держав.
Міжнародна економіка у широкому розумінні
- це теорія, застосовувана для вивчення економіки сучасного взаємозалежного світу.
Міжнародна економіка (визначення за різними джерелами)
- сукупність економік країн світу;
- сукупність міжнародних економічних відносин;
- органічна сукупність національних господарств та економічних взаємозв'язків між ними;
- сукупність національних експортних потенціалів країн світу господарських взаємозв'язків між ними;
- система економічних відносин, яка функціонує на національному та інтернаціональному рівнях у межах світового співтовариства;
- теорія, що використовується для вивчення економіки сучасного взаємопов'язаного світу;
- частина теорії ринкової економіки, яка вивчає закономірності взає-модії господарських суб'єктів різних державних належностей в об-ласті міжнародного обміну товарами, руху факторів виробництва, фінансування і формування міжнародної економічної політики.
Риси міжнародної економіки:
- розвинута сфера міжнародного обміну товарами на базі міжнародної торгівлі;
- розвинута сфера міжнародного руху факторів виробництва (капітал, робоча сила, технології);
- міжнародні форми виробництва на підприємствах, розміщених у декількох країнах (транснаціональні корпорації);
- самостійна міжнародна фінансова сфера, що не пов'язана з обслуговуванням ні міжнародного руху товарів, ні руху факторів виробництва;
- системи міжнаціональних і наднаціональних, міждержавних і недержавних механізмів міжнародного регулювання в цілях забезпечення збалансованості і стабільності економічного розвитку;
- економічна політика держав, що випливає з принципів відкритої економіки.
Структура курсу "Міжнародна економіка"
- Базові поняття і концепції, що лежать в основі міжнародної економіки, починаючи від міжнародного поділу праці та інших факторів виробництва, через світовий ринок і світове господарство до концепції міжнародної економіки.
- Економічна політика держав, механізми державного регулювання економіки. Основні форми регулювання міжнародної економіки - державне регулювання зовнішньої торгівлі (тарифні та нетарифні методи), державне регулювання руху факторів виробництва (експорту-імпорту капіталу, робочої сили та технології), державне валютне і фінансове регулювання.
- Форми міжнародних економічних відносин, в яких проявляється міжнародна економіка, включають міжнародну торгівлю товарами та послугами, міжнародний рух факторів виробництва, міжнародну торгівлю фінансовими інструментами, міжнародні розрахунки.
- Діяльність міжнародних економічних і фінансових організацій, які створені для моніторингу і регулювання міжнародної економіки або окремих її елементів.
Суб'єкти міжнародної економіки:
організації, діяльність яких виходить за національні кордони: міжнародні організації; спільні підприємства; державні органи тощо.
Регулювання відносин між цими суб'єктами здійснюється:
- на національному рівні - державою,
- на регіональному - органами регіонального співробітництва,
- на глобальному - всесвітніми організаціями.
Інституційна одиниця (в міжнародній економіці)
це економічний агент, котрий може володіти товарами і активами, мати економічні зобов'язання і від свого імені здійснювати угоди з іншими агентами.
Інституційні одиниці поділяються:
Домашні господарства
- всі фізичні особи, які діють в економіці, продають свою робочу силу, виробляють і споживають ринкові товари і послуги.
Неприбуткові інститути
- юридичні особи, які займаються наданням неринкових послуг домашнім господарствам і засновані на добровільній участі фізичних осіб.
Нефінансові корпорації
- інституційні одиниці, які займаються виробництвом товарів для ринку і нефінансових послуг (підприємства).
Урядові установи
-

 
 

Цікаве

Загрузка...