WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Фактори виробництва та міжнародний поділ праці - Реферат

Фактори виробництва та міжнародний поділ праці - Реферат


Реферат на тему:
Фактори виробництва та міжнародний поділ праці
1. Світове господарство: визначення; склад; регулювання
2. Фактори виробництва: склад; класифікація
3. Міжнародний поділ праці: визначення; форми
1. Світове господарство: визначення; склад; регулювання
Світове господарство:
- сукупність національних економік країн світу, що пов'язані між собою мобільними факторами виробництва;
- глобальна економічна система, що функціонує на принципах ринкової економіки та ґрунтується на міжнародному і наднаціональному господарському поділі праці, інтернаціоналізації та інтеграції виробництва і обігу.
Світовий ринок:
- сфера стійких товарно-грошових відносин, що базуються на міжнародному поділі праці та інших факторах виробництва.
Відмінність світового господарства від світового ринку полягає у тому, що воно виявляє себе не тільки і не стільки через міжнародний рух товарів, скільки через міжнародний рух факторів виробництва.
Світове господарство включає основні характеристики світового ринку й доповнює його новими суттєвими рисами, пов'язаними з міжнародною мобільністю факторів виробництва:
- розвиток міжнародного переміщення факторів виробництва у формах вивозу-ввозу капіталу, робочої сили і технології;
- зростання на цій основі міжнародних форм виробництва на підприємствах, що розміщуються у декількох країнах (транснаціональні корпорації);
- економічна політика держав, яка передбачає підтримку міжнародного руху товарів і факторів виробництва на двосторонній і багатосторонній основі;
- виникнення економіки відкритого типу в рамках багатьох держав і міждержавних об'єднань.
Регулюється світове господарство за допомогою заходів:
- національної економічної політики (надання державних гарантій інвестицій);
- міждержавної економічної політики (укладання угод про уникнення подвійного оподаткування).
У рамках світового господарства економіка окремих країн стає все більш відкритою і орієнтованою на міжнародне економічне співробітництво.
Історія формування світового господарства починається з міжнародного поділу праці.
2. Фактори виробництва: склад; класифікація
Фактори виробництва
- ресурси, які необхідно витратити для виробництва товару:
праця - фізична та розумова діяльність людини, спрямована на досягнення корисного результату;
технологія - наукові методи досягнення практичних цілей, включаючи підприємницькі здібності;
земля - все, що дала природа у розпорядження людині для її виробничої діяльності (земля, корисні копалини, вода, повітря, ліси та ін.);
капітал - накопичений запас засобів у виробничій, грошовій і товарній формах, необхідних для створення матеріальних благ.
Кожний із факторів виробництва має ціну.
Ціною праці є заробітна плата,
технології - ліцензійна або патентна плата,
землі - земельна рента,
капіталу - банківський відсоток.
Ціна фактора виробництва відображає баланс попиту і пропозиції на нього як в рамках окремої держави, так і у взаємовідношенняхдержав одна з одною.
За походженням фактори виробництва поділяються:
- основні - ті, що дістались країні від природи або стали результатом довготривалого історичного розвитку (географічне положення, природні ресурси, клімат, некваліфікована робоча сила, борги);
- розвинуті - ті, які країна набула в результаті інтенсивних пошуків и капіталовкладень (сучасні технології, кваліфіковані кадри, сучасна інфраструктура).
За ступенем спеціалізації фактори виробництва поділяються:
- загальні - ті, які можна застосовувати в різних галузях для створення різної продукції;
- спеціальні - ті, які можна застосовувати для випуску тільки в одній галузі або для створення однієї або для дуже вузької групи продукції.
За мобільністю фактори виробництва поділяються:
- специфічні - ті, які характерні тільки для даної галузі і які не в змозі переміщуватися між галузями;
- мобільні - ті, які вільно переміщуються між галузями.
3. Міжнародний поділ праці: визначення; форми
Міжнародний поділ праці:
- процеси, що пов'язані з обміном діяльності та її продуктами між державами;
- найвища ступінь розвитку суспільного територіального поділу праці між країнами, що передбачає стійку концентрацію виробництва певної продукції в окремих країнах;
- спосіб організації спільного виробництва, за якого мікроекономічні суб'єкти різних країн спеціалізуються на виготовленні певних товарів та послуг і обмінюються ними.
Форми міжнародного поділу праці:
- міжнародна спеціалізація;
- міжнародне виробниче кооперування;
- міжнародне кооперування праці;
- міжнародний поділ факторів виробництва.
Міжнародна спеціалізація
- форма поділу праці між країнами, в яких зростання концентрації однорідного виробництва відбувається на основі прогресуючої диференціації національних виробництв.
Міжнародне виробниче кооперування
- включення країни в міжнародний поділ праці в рамках "вертикальної моделі міжнародного поділу праці", тобто за умови збереження автономності виробничого процесу в національних кордонах.
Міжнародне кооперування праці
- стійкий обмін (базується на міжнародному поділі праці) між країнами продуктами, які виробляються ними з найбільшою економічною активністю.
Міжнародний поділ факторів виробництва
- концентрація окремих факторів виробництва, що склалася історично і є передумовою до виробництва ними певних товарів, які економічно більш ефективні, ніж в інших країнах.
У другій половині ХХ століття вивіз капіталу за межі національних кордонів спричинив інтернаціоналізацію економіки, набравши форм:
- інтеграції національних господарств у регіональні комплекси з міждержавним регулюванням;
- транснаціоналізації або виходу виробничої та комерційної діяльності компаній за національні кордони.
Міжнародний поділ праці базується:
- на предметній спеціалізації;
- спеціалізації на виробництві продуктів певного роду;
- спеціалізації на виробництві готових виробів;
- спеціалізації на виробництві деталей та вузлів;
-технологічній спеціалізації.

 
 

Цікаве

Загрузка...