WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Формування позитивного іміджу організації - Курсова робота

Формування позитивного іміджу організації - Курсова робота

за гештальтом, цілісним образом, фірму, виробника продукції.
З психологічного погляду, продукція ВАТ "Світоч" повинна мати ті характерні й визначальні деталі в оформленні, які відразу дають можливість відрізнити її серед десятків і сотень видів продукції інших фірм. А це - всеохопна реклама як своєрідний тиск на свідомість і підсвідомість споживача. Наприклад, якщо подруга сказала вам, що конфети ВАТ "Світоч" - мають чудовий смак, то ви не будете мати сумнівів щодо якості і надійності, купуючи конфети цієї фірми.
Як створити собі імідж.
Особистий імідж - це явище середовища в тому розумінні, що він виявляється як людське визнання, як оцінне ставлення до особи певної групи або прошарку людей.
Загальна самооцінка особистості визначається за відомою формулою У. Джеймса:
Самоповага = .
Імідж є також поняттям збірним. Це - обрис, тобто та форма життєдіяльності людини, завдяки якій "на люди" виставляються сильнодіючі особистісно-ділові характеристики. Серед них пріоритетними слід визнати вихованість, ерудицію, професіоналізм. Ось ті три кити, на яких тримається імідж конкретної особистості.
Аби досягнути більших успіхів у кар'єрі або бізнесі, необхідно окрім певного зовнішнього вигляду, мати певні риси характеру. Ці риси є різними для кожного виду діяльності. Якщо людина, наприклад, займається безпосереднімзбутом товару, то вона має бути приязною, енергійною, наполегливою, а службовець офісу - організованим, уважним до дрібниць, охайно.
Але є такі риси характеру (внутрішня складова іміджу), які повинні бути притаманні людині будь-якого фаху, тим більше менеджерові, - впевненість у собі, доброзичливість, творча енергія, енергійність.
У процесі зміни себе до бажаного ображу Д. Г. Скотт виділяє три ключові стадії і подає технологію їх упровадження.
1. Визначити, що ви хочете в собі змінити або яким стати.
Наприклад, чи хотіли б ви бути більш дружелюбним і динамічним, більш сердечним і лагідним, чіткіше діяти, бути впевненим у собі, перебуваючи в колективі. Які риси характеру ви хотіли б вилучити, а які розвинути.
2. Скласти подумки сценарій, щоб уявити себе в новій ролі.
Знову і знову в думці випробовуйте цю роль, аби закріпити реальність створеного вами образу. Самонавіювання допоможе вам і діяти інакше.
3. Впровадьте свій новий сценарій у життя.
Випробовуйте свою нову роль і діяльність, притаманну їй, на практиці в реальних ситуаціях.
Подібним чином необхідно вибрати також критерії зовнішнього іміджу, бо відомо, що зміст і форма мають бути в єдності.
Ви повинні продумати свій зовнішній вигляд, який підкреслював би як ваші загальнолюдські чесноти, так і фахові достоїнства.
ВИСНОВКИ
З вищесказаного можна зробити наступні висновки:
Імідж організації - це образ організації, який існує у свідомості людей. Можна навіть сказати, що в будь-якій організації існує імідж поза залежністю від того, хто над ним працює і чи працюють над ним узагалі.
Сприятливий образ-імідж повинен бути адекватним, оригінальним, пластичним і мати точну адресу. Бути адекватним - значить відповідати реально існуючому образу чи специфіці фірми. Бути оригінальним - значить відрізнятися від образів інших фірм (товарів), особливо однотипних. Бути пластичним - значить не застарівати, не виходити з моди, змінюючись, здаватися незмінним. Мати точна адресу - значить бути привабливим для визначеної цільової аудиторії, тобто для дійсних і потенційних замовників.
Приступаючи до створення іміджу, необхідно з'ясувати, по-перше, рід діяльності фірми в даний час і в перспективі; по-друге, чим товари (послуги) фірми відрізняються від товарів (послуг) конкурентів.
Штучне створення іміджу краще довірити професіоналам високої кваліфікації, тому не слід заощаджувати засоби на його створення. Імідж тільки частково "належить" фірмі - у виді візуальної атрибутики фірмового стилю, інша його частина створюється засобами PR і живе в масовій свідомості споживача. Якщо фірма не подбає про створення потрібного іміджу, споживачі можуть обійтися власною уявою і прийти до свого варіанта іміджу, що не завжди буде виграшним для фірми.
Етапи створення іміджу
Визначення цільової аудиторії, вивчення її віку, роду занять і т.п.
Розробка концепції іміджу. Концепція іміджу - це головні принципи, мотиви і цінності, характерні для фірми і її товарів, а також значимі для споживача.
Формування, впровадження і закріплення іміджу у свідомості споживача.
Основні засоби формування іміджу
Нижче приведені основні засоби формування іміджу.
Фірмовий стиль - основа іміджу, головний засіб його формування.
Візуальні засоби - дизайнерські прийоми формування іміджу, які включають створення упакування, оформлення вітрин, офісів, виставок, розробку макетів оголошень.
Оригінали-макети можуть бути різними, але один елемент (деталь), що постійно є присутнім у всіх позиціях, робить цілу серію макетів пізнаваними. Важливу роль грає також колір.
Вербальні (словесні) засоби - спеціально підібрана стилістика, орієнтований на нестатки споживача.
Рекламні засоби - використані в кожному конкретному випадку рекламні засоби, що сприяють формуванню сприятливого відношення.
PR-заходи - продумані, сплановані, постійні зусилля по встановленню і зміцненню взаєморозуміння між підприємством і громадськістю. Це виставки, презентації, прес-конференції, спонсорські заходи. При проведенні PR-заходів необхідно, щоб специфіка фірми відповідала специфіці проведеного заходу. Немаловажне відношення цільових груп до проведених PR-акцій, масштаб аудиторії спонсоруємої акції.
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Беттджер Френк. Удачливый торговец. - М., 1998.
2. Бизнес - Ревю "Каталог товаров". - М., 1998.
3. Быков Г. Н. Этикет международных переговоров // Капитал. - 1996. - № 8.
4. Вчера неудачник - сегодня преуспевающий коммерсант. - М., 1998.
5. Гестара Дж. Деловой этикет. - М., 1998.
6. Дайновский Ю. А. 505 примеров бизнеса (Реклама). - М., 1997.
7. Дэвис Филипп. Создай себе имидж. - М., 1998.
8. Жигалов В.Т., Шимановська Л.М. Основи менеджменту і управлінської діяльності. - К.: Вища шк., 1994. - 223с.
9. Завадський Й.С. Менеджмент. Т. 1. К.: УФІМБ, 1997. - 542с.
10. Картер Гарри. Эффективная реклама. - М., 1998.
11. Панкратов Ф. Рекламная деятельность. - М., 2000.
12. Паркинсон С. Н. Искусство управления. - М., 1997.
13. Рафел М., Рафел Р. Как завоевать клиента. - СПб: Питер Пресс, 1996. - 352с.
14. Реклама: искусство слова. - М., 1998.
15. Ромат Е. Реклама. - Киев; Харьков, 2000.
16. Ромат Е. Реклама в системе маркетинга. - Харьков, 1996.
17. Сухарев В. Этика и психология делового человека. М., 1998.
18. Хилл Наполеон. Думай и богатей. - М., 1998.

 
 

Цікаве

Загрузка...