WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Організаційне проектування системи управління персоналом - Курсова робота

Організаційне проектування системи управління персоналом - Курсова робота


Курсова робота
Організаційне проектування системи управління персоналом
План.
Вступ. 1
1. Складові елементи кадрової політики фірми. 3
а) управління персоналом; 3
б) персонал підприємства; 4
в) етапи управління персоналом; 5
г) методи управління персоналом; 6
д) основні принципи управління. 6
2. Етапи управління персоналом. 7
а) планування персоналу; 8
б) формування персоналу. 11
3. Структура працівників та підбір кадрів. 13
а) професійна структура; 13
б) кваліфікаційна структура; 13
в) формування ядра колективу; 14
г) суть підбору кадрів. 15
4. Розвиток персоналу і оцінка інвестицій в людський капітал. 17
а) необхідність розвитку персоналу; 17
б) методи тренінгу; 18
в) оцінка вкладень в людський капітал; 18
г) моделі обліку вкладень в людські ресурси. 19
5. Трудова кар'єра. 22
а) типи кар'єр; 22
б) головне завдання планування і реалізації кар'єри; 23
в) етапи кар'єри. 24
Висновки. 27
Література. 29
?
Вступ.
Кадрова політика підприємства - це система роботи з персоналом, що об'єднує різні форми діяльності і має на меті створення об'єднаного, відповідального і високопродуктивного колективу для реалізації можливостей підприємства адекватно реагувати на зміну внутрішнього та зовнішнього довкілля.
Витримувати конкурентну боротьбу на ринку праці, а отже нормально розвиватися може тільки те підприємство, кадрова політика якого буде побудована на системному аналізі внутрішнього та зовнішнього довкілля і точно відображувати його загальну концепцію розвитку.
Основою конкурентноздатності господарських ланок національного господарства, підприємства є вся система соціально-трудових відносин, яка в останні десятиліття отримала назву "організаційної культури".
Система соціально-трудових відносин повинна включати:
- соціалізовану стратегічну мету господарської ланки, фірми ;
- еталони поведінки персоналу;
- структурні характеристики персоналу (освітні, етнічні, національні, демографічні);
- способи ведення господарства;
- характер, зміст, умови праці , методи організації праці;
- систему стимулів;
- систему навчання персоналу та ін.
Найважливішими умовами, які необхідно враховувати при формуванні кадрової політики, є:
1. відповідність кадрової політики державній соціально-економічній політиці, правовим та суспільним (громадським) нормам;
2. розгляд людини в єдності технологічного, економічного, соціального, організаційного, демографічного та інших аспектів розвитку - як мети і як засобу цього розвитку;
3. облік часового горизонту планування;
4. орієнтація на досягнення максимально можливих показників роботи в поєднанні з можливостями кадрової політики;
5. створення в кадровій політиці стратегічних і поточних цілей і засобів їх досягнення;
6. забезпечення демократизму, гласності і динамізму кадрової політики;
7. збалансованості в кадровій політиці стимулів до кар'єри і відповідальності працівників.
В практиці передових фірм існує ряд принципів, що складають основу кадрової політики. До них відносяться:
1. демократизм управління, від якого залежить готовність до співпраці;
2. впізнання окремої людини, її потреб, врахування її інтересів та інтересів групи людей;
3. справедливість, дотримання рівності та послідовність.
1. Складові елементи кадрової політики фірми.
1. Політика зайнятості - забезпечення висококваліфікованим персоналом і створення привабливих умов праці з забезпеченням її безпеки, а також можливостей для просування робітників з метою підвищення міри їх задоволення працею;
2. Політика навчання - формування відповідної бази навчання, щоб працівники могли підвищувати кваліфікаційний рівень і цим отримати можливість свого професійного просування;
3. Політика оплати праці - надання більш високої заробітної плати, ніж в інших фірмах;
4. Політика добробуту - забезпечення ширшого набору послуг і пільг ніж в інших фірмах;
5. Політика трудових відносин - встановлення визначених процедур вирішення трудових конфліктів:
Основна мета кадрової політики - донести до кожного працівника стратегію фірми, привити персоналу соціальну відповідальність перед підприємством та суспільством.
Управління персоналом - це основна частина менеджменту, що забезпечує формування соціальної політики підприємства, соціального партнерства, довіри між найманими працівниками та працедавцями. Без управління персоналом неможливе нормальне функціонування всякого підприємства.
Управління персоналом - багатогранний і надзвичайно важкий процес, що має свої закономірності та особливості. Знання їх вкрай необхідне керівникам та спеціалістам сучасного виробництва, працівникам служб управління персоналом для постійного забезпечення росту ефективності і якості праці, підвищення її продуктивності.
Управління персоналом на виробництві - це комплекс управлінських дій (принципів, методів,

 
 

Цікаве

Загрузка...