WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Значення автоматизації в організації виробничого процесу - Курсова робота

Значення автоматизації в організації виробничого процесу - Курсова робота


КУРСОВА РОБОТА
На тему:
Значення автоматизації в організації виробничого процесу
?
ПЛАН
1. Вступ
2. Історія автоматизації
3. Значення автоматизації
3.1 Механізація виробництва
3.2 Комп'ютеризація у виробництві
3.3 Впровадження автоматизації
4. Висновки
5. Список використаної літератури
6. Додаток
ВСТУП.
Ще із стародавніх часів людина пристосовувалася до умов навколишнього середовища, сприймав її таку як є і намагався підстроїти під себе. Він вже тоді прагнув полегшити свою працю шляхом вживання різних предметів і вже потім механізмів. З розвитком людства і відповідно науково технічного прогресу з'явилися досконалі системи автоматизованого управління, які в даний час застосовуються скрізь. Особливо добре цей процес можна поспостерігати на прикладі промисловості нашої країни. Тут передбачаються роботи із створення закінчених систем машин, приладів і високо ефективних технологічних процесів, що дозволяють комплексно механізувати і автоматизувати весь процес від надходження сировини до відвантаження готової продукції, включаючи транспортування, зберігання, вантаження - вивантаження і доставку споживачу.
Автоматизація повсюдно рахується головним, найбільш перспективним напрямком в розвитку промислового виробництва. Завдяки звільненню людини від безпосередньої участі у виробничих процесах, а також високій концентрації основних операцій значно поліпшуються умови праці і економічні показники виробництва.
Автоматизація промислових виробництв неоднакова. Вона дає найбільший ефект в виробництвах з масовим випуском продукції і порівняно працемісткими технологічними процесами.
Автоматизація виробничих процесів зв'язана з випусканням ряду автоматичних пристроїв. В масовому виробництві ці пристрої спеціалізовані. В серійному виробництві доводиться користуватися універсальними автоматичними пристроями, що потребують перенастройки або переналагодження, що викликає більшу витрату невиробничого часу.
Тому в послідні роки більша увага надається "гнучкості" автоматичного обладнання, досягненої шляхом широкого використання принципів агрегатування і програмного управління, що веде за собою поступове ускладнення конструкції.
2. Історія автоматизації.
Автоматизація - це діяльність, направлена на часткове або повне виключення людини з трудового процесу шляхом передачі його функцій в спеціально створену машину (автомат). З другого боку автоматизація - це науково-технічна дисципліна, розробляючи методи, засоби, і прийоми такої діяльності. Автомат - цей пристрій, який виконує певну послідовність операцій в режимі автоматичного управління. Одним з перших автоматів з'явився автомат, створений механіком Героном в II столітті до нашої ери в Греції. Герон створив механізм, в якому механічні фігури розігрували дію з автоматичним відкриттям і закриттям завіси і зміною декорацій. В середині XIII століття починають створюватися годинникові механізми - перші механізми програмного типу. Годинник одержував завдання по проведенню ряду певних дій, пов'язаних з переміщенням стрілок і подачею певних сигналів. В кінці XIII століття в майстернях механіка Кулібіна був так само створений ряд механізмів, у тому числі і годинник, що знаходиться на зберіганні в Ермітажі. Багато цікавих винаходів було зроблено механіками Ползуновим і братами Черепановимі. Зокрема, в 1765году, Ползуновим була розроблена система автоматичного регулювання рівня рідини в барабані парового казана. Через 20 років Уатт на своїй паровій машині сконструював регулятор підтримки частоти обертання. Вживання автоматичних регуляторів зажадало від учених розробку теорії їх функціонування. Вперше була опублікована робота про регулятори прямої дії.
Бурхливий розвиток теорії автоматичного управління спостерігався в середині минулого століття. Особливо істотний в розвитку теорії автоматичного управління був внесок радянських учених. На початку 30х років широку популярність здобули праці Міхайлова, Солодовникова і інших учених. В 1944 році увійшов до ладу розроблений у всесоюзному теплотехнічному інституті 1ый промисловий зразок гідродинамічної системи. Важливі для промисловості роботи були виконані ученими Московського енергетичного інституту, МГТУ імені Баумана і іншими науково-дослідними інститутами. Вже в середині 30х років з'явилася необхідність узагальнення досвіду роботи в області автоматизації і в 1934 році проводиться перша всесоюзна конференція по автоматиці.
Новий значний розвиток автомата одержала з появою ЕОМ. Включення ЕОМ в систему управління може бути різним: В найпростіших випадках оператор використовує ЕОМ для швидкого аналізу ситуації в цілях введення в систему відповідних дій. В інших випадках інформація сприймається ЕОМ автоматично, що полегшує роботу оператора. В більш досконалих системах автоматики ЕОМ безпосередньо включений в ланцюг автоматичного управління, і сам автомат не тільки переробляє одержану інформацію, але і вводить управляючу дію у виконавчий механізм регульованого об'єкту. У міру збільшення швидкодії ЕОМ з'явилася можливість подачі інформації не тільки про значення тих або інших параметрів об'єкту в сталих об'єктах, але і про параметри перехідних процесах, які самі по собі достатньо швидкоплинні. Це дозволяє оптимізувати процес регулювання, оскільки в ході перехідного процесу вироблятимуться необхідні коректуючі дії на об'єкт. Процес оптимізації режиму відбувається шляхом численних проб зміни режиму оцінки одержуваних результатів і вибору кращого результату, який і відповідає оптимальному режиму. Система автоматичного управління з пошуком оптимального режиму представляє з себе найпростішу систему, що пристосовується. Найдосконалішою самоналагоджувальною і пристосовується системою є живий організм, у зв'язку з чим сформувалася не тільки технічна кібернетика, але і кібернетика-біоніка, що вивчає процеси живих організмів з тим, щоб все краще, що створила жива природа в процесі еволюції, використовувати при створенні автоматичної системи в техніці. В даний час вже відомо багато рішень, вдало застосованих в технічній кібернетиці, які запозичали з біоніки. Слід зазначити, що вживання тих або інших систем автоматичного регулювання або управління в значній мірі визначаються економічною доцільністю, а так само забезпеченням безпеки обслуговуючого персоналу і підвищенням якості продукції. Особливу увагу до вживання систем автоматики слід визначити в тих випадках, коли це пов'язано з охороною навколишнього середовища.
3. Значення автоматизації
До основних задач механізації і автоматизації виробництва в даний час відносять:
" Перехід до масового вживання високоефективних систем машин і технологічних процесів, що забезпечують комплексну механізацію і автоматизацію виробничого процесу, технічне переозброєння основних його галузей.
" Підняти технічну переозброєність праці, неухильно скорочувати у всіх галузях чисельність працівників, зайнятих ручною

 
 

Цікаве

Загрузка...