WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Кадрова робота з персоналом - Курсова робота

Кадрова робота з персоналом - Курсова робота


Курсова робота
На тему:
Кадрова робота з персоналом
ПЛАН
Вступ
1. Загальна характеристика організації
2. Аналіз кадрової роботи на підприємстві
2.1. Планування роботи з кадрами
2.2. Основні напрямки в кадровій роботі підприємства
2.3. Оцінка та проведення атестації кадрів
3. Удосконалення кадрової роботи на підприємстві
3.1. Удосконалення організації роботи відділу кадрів
3.2. Підвищення кваліфікації управлінських кадрів
3.3. Виробничо-економічне навчання кадрів
3.4. Ефективність запропонованих заходів щодо вдосканалення системи управління
Висновки
Використана література
Додаток 1
Вступ
Тема даної курсової роботи: "Кадрова робота з персоналом" є вкрай актуальною для дослідження. Відомо, що у господарській діяльності використовують різні види ресурсів: матеріальні, фінансові, інформаційні, інтелектуальні і, на кінець, найважливіший ресурс - люди, які все це створюють, використовують, видозмінюють і, головне - управляють всіма процесами.
Кадрова політика підприємства має за головну мету забезпечення тепер та у майбутньому кожного робочого місця, кожної посади персоналом відповідної кваліфікації. Обсяг робіт щодо набору персоналу залежить перш за все від різниці між наявною чисельністю і майбутніми потребами.
Необхідне реформуванню системи підготовки трудових ресурсів в Україні повинно спиратися на накопичений вітчизняний та зарубіжний досвід.
Вироблення кадрової політики в умовах ринкової економіки передбачає, перш за все, підходити до роботи з кадрами, розглядаючи її в нерозривному зв'язку з сутністю проблем, що вирішуються на даному етапі, підбираючи кадри у відповідності з новими задачами. Вирішальним критерієм при підборі і оцінці кадрів, перш за все керівних кадрів, є їх відношення до роботи в умовах ринку, причому відношення не на словах, а на ділі. Особливе значення має висунення і підтримка людей ініціативних, мислячих, енергійних, які можуть і бажають на практиці активно просувати в життя курс на розвиток підприємства в умовах ринкової економіки.
На сучасному етапі особлива увага приділяється використанню людського фактору, підвищенню якості і творчої віддачі інтелектуального, кадрового потенціалу, покращенню підготовки і використання спеціалістів.
Робота з кадрами - одна із складових частин управлінської роботи по керівництву даним підприємством. Вона, як і вся робота керівника, вимагає передусім планомірності та обдуманості дій, уміння протиставити калейдоскопу справ, які щоденно оточують нас, твердий, попередньо підготовлений план.
Управління персоналом набуває все більш важливе значення як фактор підвищення конкурентної спроможності, довгострокового розвитку. Більшість спеціалістів формулюють сучасну концепцію управління людськими ресурсами достатньо широко, підкреслюючи й відмінності за критеріями оцінки ефективності (більш повне використання потенціалу співробітників, а не мінімізація витрат); за ознакою контролю (самоконтроль, а не зовнішній контроль); по переважній формі організації (органічна, гнучка форма організації, а не централізована бюрократична) і т.п. При цьому ними відмічається наявність тенденції до підвищення ролі аналітичних функцій кадрових служб, особливо в останні два десятиліття. Характерна риса в організації роботи з персоналом в рамках нової концепції - намагання кадрових служб до інтеграції всіх аспектів роботи з людськими ресурсами, всіх стадій їх життєвого циклу з моменту найму до виплати пенсійної винагороди.
1. Загальна характеристика організації
Відкрите акціонерне товариство "Луцький автомобільний завод" створене на базі Луцького автомобільного заводу шляхом приватизації. Основними напрямками діяльності підприємства є виробництво автомобілів серії ЛуАЗ та складання на базі SKD-комплектів автомобілів сімейства ВАЗ-2109 виробництва Волжського автомобільного заводу та автомобілів сімейства УАЗ виробництва Ульяновського автомобільного заводу.
На даний час на підприємстві працює 1293 чоловіки, в тому числі по категоріях, які приведені в наступній таблиці.
Таблиця 1.
Структура персоналу Відкритого акціонерного товариства "Луцький автомобільний завод"
Категорія Всього осіб Із загальної чисельності
Роб. Жінки
Чисельність штатних працівників на кінець 2000 року, з них: 1293 851 448
Чисельність працівників, що закінчили вищі заклади освіти:
1-2 рівня акредитації 182 24 133
3-4 рівня акредитації 96 5 29
Таблиця 2.
Чисельність працівників по віку
Чисельність працівників по віку: Всього Із загальної чисельності
Роб. Жінки
50-54 роки 291 262 19
55-59 років 38 30 13
15-28 років 301 291 82
Відділ кадрів ВАТ "ЛуАЗ" систематично планує свою роботу, веде самостійне діловодство, має штампи встановлених зразків для оформлення трудових книжок, прийому на роботу і звільнення.
Основними задачами відділу кадрів ВАТ "ЛуАЗ" є:
забезпечення дотримання у всіх підрозділах підприємства ринкових принципів підбору кадрів;
забезпечення правильного сполучення досвідчених старих кадрів з молодими фахівцями, своєчасне і якісне комплектування апарату підприємства фахівцями;
забезпечення і здійснення контролю за виконанням трудового законодавства, наказів, вказівок і рішень вищестоящих організацій з питань роботи з кадрами;
вивчення практичної діяльності керівників і фахівців, забезпечення на цій основі правильного розміщення кадрів, створення і виховання резерву кадрів для висування на керівні й інженерно-технічні посади;
участь у роботі з виховання кадрів у дусі відповідальності за доручену справу, строгого дотримання державної дисципліни, принциповості і непримиренності до недоліків у роботі, у дусі дотримання моральних норм нашого суспільства.
організація роботи з підвищення ділової кваліфікації керівних і інженерно-технічних працівників, організація виробничо-економічного навчання з усіма працівниками підприємства;
Аналіз підготовки та підвищення кваліфікації кадрів на ВАТ "ЛуАЗ" приведено в таблиці 3.
Всього Із загальної чисельності
Робітники жінки
Навчено новим професіям (підготовка, перепідготовка, суміжні професії) 30 30 -
Підвищили кваліфікацію 82 42 13
Працівник по кадрам підприємства повинен знати:
основи трудового законодавства;
положення, інструкції й інші керівні матеріали, що стосуються роботи з кадрами, обліку особового складу на підприємствах, збереження документів у відділах кадрів;
положення про порядок призначення і виплати державних посібників;
порядок оформлення прийому, переходу і звільнення працівників;
ведення і збереження їх трудових книжок і особистих справ, а також ведення обліку руху кадрів;
керівні матеріали з питань підготовки і підвищення кваліфікації кадрів;
порядок складання звітності по кадрам.
Працівники по кадрам ВАТ "ЛуАЗ" виконують наступні функціональні обов'язки:
розробляють плани комплектування підприємства кадрами з врахуванням зміни складу працюючих у зв'язку з впровадженням нової техніки і технології виробничих процесів, а також запровадженням у дію нових виробничих

 
 

Цікаве

Загрузка...