WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Поняття та основа класифікації методів управління, організаційні структури управління підприємствами, вищі органи державного управління підприємствами - Реферат

Поняття та основа класифікації методів управління, організаційні структури управління підприємствами, вищі органи державного управління підприємствами - Реферат

загальнодержавного управління всіма суб'єктами господарювання. Формування і функціонування таких органів управління є об'єктивно необхідними й доцільними, оскільки зумовлюються наявністю широкого кола управлінських рішень, прийняття та практична реалізація яких перебувають поза можливостями та компетенцією самих підприємств і організацій.
Чинну в Україні систему загальнодержавного управління підприєм-ствами, організаціями та іншими первинними ланками (утвореннями) національної економіки показано на рис. 3.6.
Президент України як глава держави в рамках повноважень, ви-значених Конституцією України, керує всіма сферами діяльності су-спільства, включаючи економіку. З цією метою він видає відповідні укази й розпорядження, проводить ділові зустрічі та наради з посадовими особами відповідного рівня, здійснює робочі поїздки в регіони (області, міста), відвідує ті або ті підприємства (організації). Певні управлінські рішення приймає також глава адміністрації Президента. Верховна Рада (парламент) України бере участь в управлінніекономікою, окремими її сферами і галузями опосередковано, через формування необхідної законодавчої бази.
Центральну виконавчу владу держави репрезентує Кабінет Міністрів України, який практично реалізує соціально-економічну політику країни, координує та спрямовує діяльність конкретних ланок національної економіки через відповідні центральні органи виконавчої влади - міністерства, державні комітети, комітети, агентства, інші установи.
Центральними органами виконавчої влади, керівники яких входять безпосередньо до складу Кабінету Міністрів України та які утворюють систему державного управління суб'єктами господарювання (діяльності), є конкретні міністерства, комітети та інші центральні відомства.
Основними складовими елементами чинної системи загально-державного управління сферою економіки служать галузеві та функ-ціональні міністерства.
Будь-яке міністерство очолює міністр, який має кількох заступників (здебільшого один з них є першим).
До складу органів управління міністерства входять департаменти (управління) та відділи, які керують підприємствами (організаціями) з певних питань у межах своєї компетенції.
Важливим робочим органом міністерства є колегія, членами якої е міністр, заступники міністра, начальники (керівники) основних департаментів і відділів. У складі міністерства виокремлюються необхідні функціональні департаменти: планово-економічний, технічний, маркетингу, зі зв'язків із зарубіжними країнами, фінансовий, праці й заробітної плати, виробничо-диспетчерський, центральна бухгалтерія тощо.
Організація та взаємодія центральних органів виконавчої влади
Виробничо-господарську та іншу діяльність окремих підприємств (організацій) чи їхніх інтеграційних утворень координують функціональні й галузеві міністерства, комітети та інші центральні органи виконавчої влади. Існує відповідна схема організації та взаємодії центральних органів виконавчої влади. Передовсім назвемо міністерства, керівники яких входять до складу Кабінету Міністрів України:
o Міністерство аграрної політики України;
o Міністерство внутрішніх справ України;
o Міністерство екології та природних ресурсів України;
o Міністерство економіки України;
o Міністерство палива та енергетики України;
o Міністерство закордонних справ України;
o Міністерство культури і мистецтв України;
o Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи;
o Міністерство оборони України;
o Міністерство освіти і науки України;
o Міністерство охорони здоров'я України;
o Міністерство праці та соціальної політики України;
o Міністерство транспорту України;
o Міністерство фінансів України;
o Міністерство юстиції України.
До вищих органів державного управління підприємствами (організаціями) належать також державні комітети та інші центральні органи, статус яких прирівнюється до статусу Державного комітету України:
o Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики України;
o Державний комітет України по водному господарству;
o Державний комітет України по земельних ресурсах;
o Державний комітет України з енергозбереження;
o Державний комітет лісового господарства України;
o Державний комітет промислової політики України;
o Державний комітет стандартизації, метрології та сертифікації України;
o Державний комітет статистики України;
o Національне космічне агентство України;
o Державне казначейство України.
Крім того, функціонують центральні органи виконавчої влади зі спеціальним статусом. Такими є:
o Антимонопольний комітет України;
o Державна податкова адміністрація України;
o Державна митна служба України;
o Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва;
o Національна комісія регулювання електроенергетики України;
o Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку України;
o Фонд державного майна України;
o Служба безпеки України.
Конкретні функції, що їх виконують центральні органи державного управління, визначено здебільшого їхньою назвою. Пояснення здійснюваних функцій потребують лише деякі центральні органи управління, зокрема:
o Міністерство економіки -> визначає головні напрями економічної політики держави, спрямовує зовнішньоекономічну діяльність і торгівлю;
o Фонд державного майна -> проектує й реалізує щорічні про-грами приватизації державних підприємств (організацій);
o Державне казначейство -> розробляє й реалізує плани фінансування переважно організацій, діяльність яких здійснюється за рахунок державного бюджету;
Треба знати також і ті центральні органи виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через відповідних міністрів:
o через Міністра екології та природних ресурсів України: Держкомітет України по водному господарству; Держкомітет України по земельних ресурсах; Держкомітет лісового господарства України;
o через Міністра економіки України: Держкомітет будівництва, архітектури та житлової політики; Держкомітет України енер-гозбереження; Держкомітет промислової політики України; Держкомітет стандартизації, метрології та сертифікації України;
o через Міністра фінансів України: Головне контрольно-ревізійне управління; Державне казначейство України.

 
 

Цікаве

Загрузка...