WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Управління персоналом на підприємстві: оцінка ефективності та перспектив - Реферат

Управління персоналом на підприємстві: оцінка ефективності та перспектив - Реферат


Реферат на теку:
Управління персоналом на підприємстві: оцінка ефективності та перспектив
Умови ринкової економіки, що склалися в Україні, обумовили необхідність розробки принципово нових підходів до управління персоналом з усвідомленням того, що головним резервом підприємства є працівники, а за його межами - споживачі продукції, якість якої забезпечує персонал. З урахуванням цього положення в сучасних умовах потрібна розгорнута система кадрової роботи, яка спирається не стільки на організаційні методи, скільки на досягнення сучасної управлінської психології і проектування методики оцінки персоналу. Необхідно чітко уявляти собі вимоги до перспективних вакантних посад і кадрового складу, що залучається, застосовувати сучасні гнучкі системи аудиту тощо.
Процес становлення нових економічних відносин обумовив появу нових теоретичних уявлень з управління персоналом, критичне переосмислення цієї проблеми, і потребує вироблення адекватних сучасному рівню розвитку економіки підходів до вирішення завдань з управління персоналом.
Сучасна наукова література пропонує низку теоретико-методологічних підходів щодо удосконалення управління персоналом на підприємствах. У цьому зв'язку слід відмітити змістовні роботи В. Данюка, який пропонує авторську модель фахівця з управління персоналом і економіки праці, що є дуже актуальним в умовах становлення нових соціально-трудових відносин та формування трудового менталітету працівників; О.А.Грішнової та О.О. Наумової, які пропонують сучасні підходи до ефективного оцінювання працівників [1, 2]. Питанням формування і функціонування системи управління персоналом та ролі стратегічного управління персоналом присвячені роботи Лукьянченко Н.Д. і Петрової І.Л. [3, 4].
Разом з тим науково-практична робота в напрямку управління персоналом потребує подальшої активізації зусиль вчених, адже низка проблем потребує вирішення з урахуванням соціально-економічних умов, що сформувались в Україні. Метою статті є аналіз основних показників, що характеризують персонал ВАТ "Красилівський машинобудівний завод", визначення існуючих проблем в управлінні персоналом, формулювання пропозицій щодо покращання роботи з персоналом на підприємстві.
Зміни, що відбулись в економічній і політичній системах нашої країни, з одного боку, відкрили принципово нові можливості удосконалення трудової діяльності, з іншого - обумовили великий ступінь невизначеності у житті населення. У загальному вигляді нами виділено чотири групи факторів, які впливають на управління персоналом на підприємстві:
- стратегія поведінки промислових підприємств в ринкових умовах господарювання;
- ієрархічна структура підприємства, в якій основним засобом впливу є підпорядкованість, адміністративні методи стимулювання і контролю над розподілом матеріальних благ;
- вироблені суспільством, підприємством, трудовим колективом спільні цінності, соціальні норми, стандарти поведінки, які регламентують дії особистості, змушують її вести себе певним чином без видимого примусу;
система рівноправних відносин, які засновані на купівлі-продажу продукції та послуг, відносинах власності, рівності інтересів продавця і покупця.
Перераховані фактори впливу є досить складними поняттями і на практиці рідко реалізуються окремо один від одного. В залежності від того, якому з них віддається перевага, визначається економічна ситуація та політика управління персоналом на підприємстві.
ВАТ "Красилівський машинобудівний завод" має досить велике значення як для Красилівського району, так і для Хмельницької області. На сьогодні підприємство є одним із основних платників податків у Красилівському районі і практично повністю формує річний бюджет. Воно забезпечує робочими місцями більше 2000 чоловік і регулярно виплачує зарплату, а отже, вирішує соціальні питання. Підприємство постачає на ринок вироби сільськогосподарського призначення та товари народного споживання, технічні можливості виробництва дозволяють випускати широкий спектр різноманітної продукції - фуражир, підкопувач, котли водогрійні, млин та інші.
Підприємство працює стабільно, дані фінансово-господарської діяльності свідчать, що темп росту продуктивності праці майже співпадає з темпом росту середньої зарплати, середньомісячна заробітна плата у всіх категорій працівників постійно зростає, що пов'язано зі зменшенням кількості працівників та збільшенням реалізації продукції і послуг на підприємстві. Позитивним в діяльності підприємства є те, що воно визнане як інноваційно активне і на ньому постійно проводиться робота з виготовлення та освоєння нових видів продукції.
Склад і структуру персоналу ВАТ "Красилівський машзавод" подано у таблиці 1.
Таблиця 1. Склад і структура персоналу ВАТ "Красилівський машзавод"
Показник 2003 2004 2005
ПВП 3332 2690 2427
Робітники: 2550 2045 1830
- основні 1490 1193 1048
- допоміжні 993 789 719
Керівники 295 254 232
Спеціалісти 477 384 357
Службовці 10 7 8
Отже, найбільшу чисельність в структурі персоналу займають основні робітники. На ВАТ "Красилівський машзавод" спостерігається зменшення кількості персоналу, яке не є пропорційним, оскільки в досліджуваному періоді спостерігалося зростання обсягів виробництва. Це свідчить про те, що на підприємстві відсутня система планування кадрів.
Еквівалент повної зайнятості практично не змінюється протягом досліджуваного періоду. Співвідношення чоловіків і жінок та підприємстві дорівнює 40:60. Пік скорочень на підприємстві, як і кількість звільнених за порушення трудової дисципліни припадає на 2003 рік. В цьому ж році з підприємства звільнились за власним бажанням 290 працівників.
За період, що аналізується, кількість жінок, яких було взято на роботу та кількість працюючих жінок зменшується, що пов'язано із виробничою специфікою підприємства. Всі скорочення на підприємстві пояснюються неповною зайнятістю працівників. За словами керівництва підприємство намагається позбутися системи графіків для досягнення оптимальної кількості персоналу та для забезпечення його достатнього рівня заробітної плати. Підприємство володіє достатньою кількістю робітників як основного, так і допоміжного виробництва. Нажаль, неможливо прослідкувати плинність кадрів окремих категорій працівників та відслідкувати їх кваліфікаційний рівень, оскільки на підприємстві не існує автоматизованої бази даних, яка б враховувала всі вимоги кадрового діловодства.
Основний віковий прошарок на підприємстві - працівники від 31 до 45 років. Останнім часом спостерігається старіння персоналу, що пояснюється недостатньою кількістю молодих кваліфікованих спеціалістів на ринку праці. Найбільший стаж роботи - в категорії службовців, найменший - у працівників невиробничої сфери.
Переважна кількість працівників отримала середню спеціальну освіту. За умов ринкової економіки підприємство повинно збільшувати кількість працівників з вищою освітою, але за умови недостатньої мотивації підприємству важко набутитаких кадрів. На підприємстві працює досвідчена команда менеджерів, більшість яких має достатній досвід роботи та відповідну кваліфікацію. Позитивною рисою є бажання

 
 

Цікаве

Загрузка...