WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Інновації та інноваційний процес. Складові інноваційного процесу. Інноваційний бізнес в мережі Інтернет - Контрольна робота

Інновації та інноваційний процес. Складові інноваційного процесу. Інноваційний бізнес в мережі Інтернет - Контрольна робота

випадку порушення його прав звернуться в суд та вимагати компенсації своїх збитків.
Товарні знаки дозволяють ідентифікувати продукцію окремого ви-робника. Вони служить орієнтиром під час вибору товару. При тому і ви-робник і продавці можуть мати свої окремі товарні знаки.
Товарний знак виконує такі функції:
o служить орієнтиром при виборі товару;
o вказує на відповідність певному рівню якості товарів;
o рекламує товар, ним забезпечуєвиробнику популярність.
Товарний знак входить в склад нематеріальних активів та на рівні з патентом є предметом ліцензійних угод.
Результатом ліцензійної угоди є ліцензія, яка є дозволом власника тех-нології чи прав промислової власності на використання особою чи органі-зацією винаходу, науково-технічного досягнення, технічних знань та виро-бничого досвіду, необхідного для організації виробництва, а також торгової марки протягом певного періоду часу за обумовлену в угоді винагороду.
Розрізняють патентні ліцензії та "ноу-хау"- ліцензії. Патентна ліцензія надає право використання винаходу, захищеного патентом. "Ноу-хау" ліцензії дають дозвіл на використання технічних знань, практичного досвіду, технічну, комерційну, управлінську інформацію, які мають комерційну цінність та не захищені патентами.
Наслідком інноваційної діяльності є також нові дизайнерсько-художні рішення зовнішнього виду виробу - промислові зразки.
Промислові зразки відображають єдність технічних, функціональних та естетичних властивостей виробу, які також входять до складу нематері-альних активів і є предметом ліцензійних угод та об'єктом охорони про-мислової власності.
Загалом, результатом інноваційної діяльності є підвищення конку-рентоспроможності виготовленої продукції, успішна її реалізація на вну-трішньому та зовнішньому ринках.
Висновок
Всю сукупність процесів і явищ, що відбуваються на підприємствах різних галузей народного господарства, можна умовно поділити :і групи - традиційні і інноваційні. Технічні новини і нововведення проявляються у формі нових продуктів (виробів), технологій їх виготовлення, засобів виробництва (машин, устаткування. енергії, конструкційних матеріалів).
Організаційні нововведення охоплюють нові методи і форми організації усіх видів діяльності підприємств та інших ланок суспільного виробництва (організаційні структури управління сферами науки і виробництва, форми організації різних типів виробництва і колективної праці тощо); економічні - методи господарського управління наукою і виробництвом через реалізацію функцій прогнозування і планування, фінансування, ціноутворення, мотивації і оплати праці, оцінки результатів діяльності; соціальні - різні форми активізації людського чинника (професійна підготовка і підвищення кваліфікації персоналу, в першу чергу складу керівників усіх рівнів; стимулювання його (їх) творчої діяльності; поліпшення умов і постійного підтримання високого рівня безпеки праці; охорона здоров'я людини і навколишнього природного середовища; створення комфортних умов життя тощо); юридичні - нові і змінені закони та різноманітні нормативно-правові документи, що визначають і регулюють усі види діяльності підприємств і організацій.
Ефективні технічні, організаційні та економічні нововведення неодмінно призводять до помітних позитивних змін у соціальних процесах на підприємствах, а все зростаюча актуалізація нагальних завдань соціального характеру ініціює їх розв'язання за допомогою нових організаційно-технічних і економічних рішень. Зрештою усі нововведення на підприємствах, які зорієнтовані на динамічний розвиток і невпинне підвищення ефективності виробництва, мають спиратися на власні юридичні підвалини, відповідні нормативно-законодавчі акти; інакше вони не зможуть справляти належний вплив на масштаби і строки досягнення соціально-економічних цілей діяльності підприємств і організацій. Тому треба позитивно оцінювати: активізацію законотворчих процесів в Україні, які сприяють швидшому переходу до соціальне орієнтованих ринкових відносин між суб'єктами господарювання; розробку і прийняття пакету законів і державних механізмів їх практичної реалізації, що визначають і регулюють діяльність підприємств та організацій усіх галузей народного господарства.
2. Інноваційний бізнес в мережі Інтернет
Інтернет сам виступає інновацією, оскільки дана інформаційна система не так давно зявилася і постійно видозмінюється як за якісним, так і кількісним складом, пропонуючи людству нові можливості як для економічного, так і культурного співробітництва. На сьогодні Інтернет перетворився на справжній сегмент ринку - зі своїми продуктами, послугами, монополіями, конкуренцією, споживачами, попитом і пропозицією, рекламою, зовнішніми зв'язками та іншими елементами, притаманними маркетингу в традиційному розумінні.
Фактично більшість пропозицій в Інтернеті - це так чи інакше застосовані інноваційні підходи до ведення бізнесу.
В цілому, система сучасних технологій просування товарів чи послуг в Інтернеті на сьогоднішній день включає десятки гнучких в налаштуванні і ефективних в роботі механізмів.
Всесвітня мережа сьогодні виконує різноманітні функції - інформаційні, розважальні, комунікаційні тощо - і є невід'ємною частиною багатьох сфер діяльності. А завдяки тому, що Інтернет із легкістю "долає відстані" за лічені секунди та не потребує витрат на оренду приміщення, він став ефективним засобом ведення бізнесу. На Заході переваги мережі вже приносять неймовірні прибутки, проте Україна у цьому напрямі робить лише перші несміливі кроки. Гальмує розвиток такого бізнесу невелика кількість користувачів мережею. Однак Інтернет розвивається, а бізнес в Інтернет має великий потенціал, із цим важко не погодитись. А розпочинати свій бізнес фахівці радять уже сьогодні. Адже, за їх прогнозами, через кілька років у цій сфері виникне така конкуренція, яку витримати буде набагато складніше.
На заході є рекламні агентства, які у нас називаються "спонсорами". Вони пропонують можливі варіанти заробітку для користувачів Інтернет, привертаючи таким чином увагу до своєї реклами. На оплату часу, витраченого на перегляд реклами, спонсори спрямовують до 90% коштів рекламодавців. Проте, враховуючи, що ці кошти обчислюються мільйонами доларів, сума, що залишається спонсорам після таких виплат, їх цілком влаштовує. На сьогодні основними видами заробітку для користувачів мережею є серфінг спонсори, поштові спонсори та

 
 

Цікаве

Загрузка...